Şu­şa­nın iş­ğa­lı­nın il­dö­nü­mü ilə bağ­lı səh­nə əsər­lə­ri nü­ma­yiş olu­na­caq

   “A­zər­bay­can Res­pub­li­ka­sı Dağ­lıq Qa­ra­bağ Böl­gə­si­nin Azər­bay­can­lı İc­ma­sı” İc­ti­mai Bir­li­yi və Şu­şa Ra­yon İc­ra Ha­ki­miy­yə­ti­nin təş­ki... Ətraflı

Fo­rum­la bağ­lı xü­su­si mə­də­ni proq­ram

   Sa­bir ba­ğın­da sər­gi və kon­sert­lər      Mə­də­niy­yət və Tu­rizm Na­zir­li­yi­nin Mil­li Tu­rizm Təb­li­ğat Bü­ro­su pay­tax­tı­mız­da ke­çi... Ətraflı

“Ba­kı pro­se­si” bey­nəl­xalq əmək­daş­lı­ğın möh­kəm­lən­di­ril­mə­si üçün im­kan­lar ya­ra­dır

   Bu gün dün­ya­mız çox­say­lı prob­lem­lər­lə və böh­ran­lar­la üz­lə­şib. Be­lə bir za­man­da mə­də­niy­yət­lə­ra­ra­sı və din­lə­ra­ra­sı dia­loq, qar&... Ətraflı

“Azərbaycanda Avropanı tap”

   Fotomüsabiqə keçirilir      Avropa İttifaqının (Aİ) ölkəmizdəki nümayəndəliyi “Azərbaycanda Avropanı tap” adlı fotomüsabiqə elan edib.   Müsabiqə Azərbaycan ərazisindəki Avropa nişanələrinə həsr edi... Ətraflı

Musiqili Teatrın aktyoru mükafatlandırılıb

   Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrının aktyoru, Əməkdar artist Ələkbər Əliyev teatr sahəsində uzunmüddətli, səmərəli fəaliyyətinə görə və 60 illik yubileyi münasibətilə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən fəxri fərmanla təltif edilib.   Teatrdan ve... Ətraflı

Əməkdar artistin 60 illiyi qeyd edilib

   Aprelin 28-də Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqında Əməkdar artist Rəhman Rəhmanovun anadan olmasının 60 illiyinə həsr olunmuş tədbir keçirilib.   Əvvəlcə qonaqlar aktyorun həyat və yaradıcılığını əks etdirən fotosərgiyə baxıblar.   Sonra yubilyarın... Ətraflı

Mədəniyyət və incəsənət xadimləri təltif olunub

   Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mayın 1-də mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin təltif olunması, fərdi təqaüd və Prezident mükafatlarına layiq görülməsi ilə bağlı sərəncamlar imzalayıb.   Xalq artisti, tarzən Ramiz Əyyub oğlu Quliyev... Ətraflı

Vaşinqtonda Azərbaycan mədəniyyəti axşamı

   Azərbaycanın ABŞ-dakı səfirliyi və “N Street Village” qadınlar üçün reabilitasiya mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Vaşinqtonda evsiz və yoxsul şəhər sakinləri üçün “Azərbaycan mədəniyyəti” adlı tədbir keçirilib. &... Ətraflı

“Görülən xeyirxah iş, deyilən xoş söz bizə dəstəkdir”

   Artıq 12 ildir ki, Heydər Əliyev Sarayının qapıları “İnayət” Əlillərə Yardım Assosiasiyasının üzvlərinə təkcə bayram günlərində deyil, digər yubileylərdə, tədbirlərdə, konsert proqramlarında da təmənnasız açıq olur. Bu, bir mənəvi yardım, savab əməl olmaqla ... Ətraflı

“Nur saçan ömür”

   Akademik Zərifə Əliyevaya həsr olunmuş tədbir      Aprelin 26-da Bakı şəhəri Sabunçu rayonu E.Məhərrəmov adına 137 saylı tam orta məktəbdə akademik Zərifə Əliyevanın anım gününə həsr olunmuş “Nur saçan ömür&rdquo... Ətraflı