Torpaq - əbədi diriliyin rəmzi

İlaxır çərşənbələrin sonuncusu torpaq çərşənbəsidir. Torpaq çərşənbəsi yaranışın əsası olan varlığa - torpağa inamın bayram edilməsidir. Xalq arasında bu çərşənbəyə “Yer çərşənbəsi” də deyilir. Hər başlanğıc bir yenilənmədir. Bu baxımdan Novruz təbiətin yenilənməsidir. Əski inanclara görə, torpağın ... Ətraflı

Yaranış bayramının oyun fəlsəfəsi

Azərbaycan xalqının milli dəyərlər kodeksində Novruz bayramının xüsusi yeri var. Xalqın tarixi keçmişi, mədəniyyəti, onun təxəyyüllünün məhsulu olan müxtəlif yaradıcılıq formaları bu bayramın əsas xəttini təşkil edir. Mütəxəssis rəylərinə əsaslandıqda görürük ki, xalqımız bu bayrama xoş ovqat, yeni ... Ətraflı

Od və su: minillik ənənələrin işığında

Novruz həyatın ritmidir. Bu ritmi, ahəngi yaradansa əlamətdar günün əsas atributlarını (su, od, yel, torpaq) əhatə edən mərasimlərdir. Xalq arasında özünəməxsus fəlsəfəsi olan, təbiət və cəmiyyət münasibətlərini ehtiva edən bu ayinlərə fərqli yanaşmalar mövcuddur.Burada iki əsas məqam özünü göstərir... Ətraflı

Yel çərşənbəsi - təbiətin yeni nəfəsi

Novruz öncəsi ilaxır çərşənbələrdən üçüncüsü - Yel çərşənbəsi gəlib çatdı. Yel bizi əhatə edən, içində yaşadığımız hava mühitinin önəmli tərkib hissəsidir. Təbiət hadisəsi kimi o hər zaman gərəklidir, ancaq Novruzqabağı yel daha böyük anlam daşıyır. Belə ki, Novruz yelini ulularımız təbiətdə yeni nə... Ətraflı

Od çərşənbəsi aydınlığa inamdır

Oda inam insanın təbiətə olan inamından irəli gəlir. İnsan dünyada onu yaşamağa ruhlandıran, inandıran təbiət hadisələrinə inanmağa özünü borclu bilir. Belə olmasa, o, dünyada yaşaya bilməz. Bu baxımdan ulularımızın tapındığı dörd müqəddəs ünsür - su, od, yel, torpaq və bunların birliyindən, qarşılı... Ətraflı

Su çərşənbəsi - Novruzun ilk müjdəsi

Fevralın 22-dən el arasında qışın “Boz ay” adlanan dönəmi başlayıb. Bununla da 22 günlük Kiçik çillə arxada qalıb. Novruza qədər davam edən Boz ay su, od, yel, torpaq çərşənbələrinin keçirilməsilə yadda qalır. Xalqımızın əski inancına görə, dünyanın yaranması bu dörd ünsürlə bağlıdır. Bu baxımdan ba... Ətraflı

“Təcrübəmi muzey əməkdaşları ilə bölüşməyə çalışıram”

Əməkdar mədəniyyət işçisi Gülara Cabbarlının 85 yaşı tamam olduXX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən biri, milli dramaturgiyamızın, teatr və kino sənətinin inkişafında böyük xidmətləri olan unudulmaz Cəfər Cabbarlının yadigarı, irsinin qoruyucusu Gülara Cabbarlı. Ona görə qoruyu... Ətraflı

Tarix Muzeyinin arxeologiya fonduna yeni materiallar verilib

AMEA-nın Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin arxeologiya fonduna dörd arxeoloji tapıntı daxil olub. Tapıntılar muzeyə akademiyanın Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Bəhlul İbrahimli tərəfindən təqdim edilib. Tapıntılar pastadan hazırlanmış üç ədəd ... Ətraflı

Xalqımın toy kimi bir adəti var...

Ordubad toyları maraqlı xüsusiyyətləri ilə fərqlənirÖlkəmizin regionları milli adət-ənənələrin, ayin və mərasimlərin özünəməxsus cəhətləri ilə seçilir. Ordubad da zəngin mətbəxi, qədim adət-ənənələri olan bölgələrimizdəndir. Bölgənin toy-düyünü minillik dəyərlərin əsas elementlərini özündə yaşadır. ... Ətraflı

Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı - 2015

 Türkmənistanın Marı şəhərində təntənəli mərasim keçirilib Fikrət Babayev: “Bu layihə türk xalqlarının birləşməsinə, bir-birinin zəngin mədəniyyəti ilə tanış olmasına imkan yaradır”Artıq dördüncü ildir ki, TÜRKSOY-un “Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı” layihəsi davam edir. 2012-ci ildən həyat... Ətraflı