Mədəniyyət qoruqlarında “açıq qapı”

Aprelin 18-də Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər Günü münasibətilə “Yanardağ” dövlət tarix-mədəniyyət və təbiət qoruğunda “açıq qapı” günü keçirilib.Qoruq ərazisində Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər Günü və burada yerləşən abidələr haqqında məlumatların əks olunduğu plakatlar yerləşdirilib. “A... Ətraflı

Keçmişdən günümüzə “Dədə Qorqud” dastanı

Xalq yaddaşı nümunəsinin ilkinliyinə xələl gətirmək olmaz Mədəniyyətimiz, xalq yaddaşımız zaman-zaman müxtəlif ideoloji-siyasi təsirlərə məruz qalsa da, keçmişimizin etibarlı bələdçisi olmuşdur. Türk xalqlarının ortaq mədəniyyət abidəsi hesab olunan “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının da islam dininin b... Ətraflı

Muzey sərvətlərinə yeni həyat verilir

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Muzey Sərvətləri və Xatirə Əşyalarının Elmi Bərpa Mərkəzində müxtəlif muzeylərdən gətirilmiş eksponatlar bərpa edilir. Son aylarda burada Azərbaycan Xalça Muzeyi, Milli İncəsənət Muzeyi, Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyi, Əzim Əzimzadə və Üzeyir Hacıbəylinin ev-muzeylə... Ətraflı

Torpaq - əbədi diriliyin rəmzi

İlaxır çərşənbələrin sonuncusu torpaq çərşənbəsidir. Torpaq çərşənbəsi yaranışın əsası olan varlığa - torpağa inamın bayram edilməsidir. Xalq arasında bu çərşənbəyə “Yer çərşənbəsi” də deyilir. Hər başlanğıc bir yenilənmədir. Bu baxımdan Novruz təbiətin yenilənməsidir. Əski inanclara görə, torpağın ... Ətraflı

Yaranış bayramının oyun fəlsəfəsi

Azərbaycan xalqının milli dəyərlər kodeksində Novruz bayramının xüsusi yeri var. Xalqın tarixi keçmişi, mədəniyyəti, onun təxəyyüllünün məhsulu olan müxtəlif yaradıcılıq formaları bu bayramın əsas xəttini təşkil edir. Mütəxəssis rəylərinə əsaslandıqda görürük ki, xalqımız bu bayrama xoş ovqat, yeni ... Ətraflı

Od və su: minillik ənənələrin işığında

Novruz həyatın ritmidir. Bu ritmi, ahəngi yaradansa əlamətdar günün əsas atributlarını (su, od, yel, torpaq) əhatə edən mərasimlərdir. Xalq arasında özünəməxsus fəlsəfəsi olan, təbiət və cəmiyyət münasibətlərini ehtiva edən bu ayinlərə fərqli yanaşmalar mövcuddur.Burada iki əsas məqam özünü göstərir... Ətraflı

Yel çərşənbəsi - təbiətin yeni nəfəsi

Novruz öncəsi ilaxır çərşənbələrdən üçüncüsü - Yel çərşənbəsi gəlib çatdı. Yel bizi əhatə edən, içində yaşadığımız hava mühitinin önəmli tərkib hissəsidir. Təbiət hadisəsi kimi o hər zaman gərəklidir, ancaq Novruzqabağı yel daha böyük anlam daşıyır. Belə ki, Novruz yelini ulularımız təbiətdə yeni nə... Ətraflı

Od çərşənbəsi aydınlığa inamdır

Oda inam insanın təbiətə olan inamından irəli gəlir. İnsan dünyada onu yaşamağa ruhlandıran, inandıran təbiət hadisələrinə inanmağa özünü borclu bilir. Belə olmasa, o, dünyada yaşaya bilməz. Bu baxımdan ulularımızın tapındığı dörd müqəddəs ünsür - su, od, yel, torpaq və bunların birliyindən, qarşılı... Ətraflı

Su çərşənbəsi - Novruzun ilk müjdəsi

Fevralın 22-dən el arasında qışın “Boz ay” adlanan dönəmi başlayıb. Bununla da 22 günlük Kiçik çillə arxada qalıb. Novruza qədər davam edən Boz ay su, od, yel, torpaq çərşənbələrinin keçirilməsilə yadda qalır. Xalqımızın əski inancına görə, dünyanın yaranması bu dörd ünsürlə bağlıdır. Bu baxımdan ba... Ətraflı

“Təcrübəmi muzey əməkdaşları ilə bölüşməyə çalışıram”

Əməkdar mədəniyyət işçisi Gülara Cabbarlının 85 yaşı tamam olduXX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən biri, milli dramaturgiyamızın, teatr və kino sənətinin inkişafında böyük xidmətləri olan unudulmaz Cəfər Cabbarlının yadigarı, irsinin qoruyucusu Gülara Cabbarlı. Ona görə qoruyu... Ətraflı