Mətbəx əşyalarının ornamentləri nədən xəbər verir?

Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyində qorunan nümunələr əsasında Naxçıvan bölgəsi qədim və zəngin mətbəx mədəniyyətinə malikdir. Bu zənginliklə yaxından tanış olmaq üçün müxtəlif dövrlərə aid mətbəx avadanlıqlarının mühafizə olunduğu məkana - Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinə üz tutduq. Bu dəfə bizi mətbəxlə... Ətraflı

Əlincəqala tarixi abidəsində bərpa işləri davam etdirilir

Naxçıvan Muxtar Respublikasında xalqımızın qədim mədəniyyətinin, qəhrəmanlıq və mübarizə tarixinin izlərini özündə yaşadan qala və istehkamların bərpasına xüsusi diqqət yetirilir. Muxtar respublika Ali Məclisi sədrinin 2014-cü il 11 fevral tarixli sərəncamına əsasən Əlincəqala tarixi abidəsində bərp... Ətraflı

Yurdumuzun nadir abidələri - Avey məbədi

Azərbaycanın ən qədim yaşayış məskənlərindən, tarix və mədəniyyət abidələri ilə zəngin olan bölgələrindən biri də Qazax rayonudur. Tarixi eradan əvvəl III minilliyə söykənən Baba-Dərviş, eramızdan əvvəl II və I minilliyə aid edilən Sarıtəpə, eradan əvvəl VIII-VI əsrlərə aid Qazaxtəpə və s. arxeoloji... Ətraflı

Milli adət-ənənələrimizdə əxlaqi dəyərlər və varislik

Milli adət-ənənələrimiz tarixən xalqın ruhunu, estetik duyumunu və sənətkarlıq məharətini özündə yaşadıb. Milli mədəniyyətin çoxfunksiyalı formasını yaratmaqla ictimai məna kəsb edib.Cəmiyyətdə milli adət və ənənələrin öyrənilməsi və varisliyi həmişə aktual olub. Çünki adət və ənənələr ictimai-mədən... Ətraflı

Mədəniyyət qoruqlarında “açıq qapı”

Aprelin 18-də Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər Günü münasibətilə “Yanardağ” dövlət tarix-mədəniyyət və təbiət qoruğunda “açıq qapı” günü keçirilib.Qoruq ərazisində Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər Günü və burada yerləşən abidələr haqqında məlumatların əks olunduğu plakatlar yerləşdirilib. “A... Ətraflı

Keçmişdən günümüzə “Dədə Qorqud” dastanı

Xalq yaddaşı nümunəsinin ilkinliyinə xələl gətirmək olmaz Mədəniyyətimiz, xalq yaddaşımız zaman-zaman müxtəlif ideoloji-siyasi təsirlərə məruz qalsa da, keçmişimizin etibarlı bələdçisi olmuşdur. Türk xalqlarının ortaq mədəniyyət abidəsi hesab olunan “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının da islam dininin b... Ətraflı

Muzey sərvətlərinə yeni həyat verilir

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Muzey Sərvətləri və Xatirə Əşyalarının Elmi Bərpa Mərkəzində müxtəlif muzeylərdən gətirilmiş eksponatlar bərpa edilir. Son aylarda burada Azərbaycan Xalça Muzeyi, Milli İncəsənət Muzeyi, Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyi, Əzim Əzimzadə və Üzeyir Hacıbəylinin ev-muzeylə... Ətraflı

Torpaq - əbədi diriliyin rəmzi

İlaxır çərşənbələrin sonuncusu torpaq çərşənbəsidir. Torpaq çərşənbəsi yaranışın əsası olan varlığa - torpağa inamın bayram edilməsidir. Xalq arasında bu çərşənbəyə “Yer çərşənbəsi” də deyilir. Hər başlanğıc bir yenilənmədir. Bu baxımdan Novruz təbiətin yenilənməsidir. Əski inanclara görə, torpağın ... Ətraflı

Yaranış bayramının oyun fəlsəfəsi

Azərbaycan xalqının milli dəyərlər kodeksində Novruz bayramının xüsusi yeri var. Xalqın tarixi keçmişi, mədəniyyəti, onun təxəyyüllünün məhsulu olan müxtəlif yaradıcılıq formaları bu bayramın əsas xəttini təşkil edir. Mütəxəssis rəylərinə əsaslandıqda görürük ki, xalqımız bu bayrama xoş ovqat, yeni ... Ətraflı

Od və su: minillik ənənələrin işığında

Novruz həyatın ritmidir. Bu ritmi, ahəngi yaradansa əlamətdar günün əsas atributlarını (su, od, yel, torpaq) əhatə edən mərasimlərdir. Xalq arasında özünəməxsus fəlsəfəsi olan, təbiət və cəmiyyət münasibətlərini ehtiva edən bu ayinlərə fərqli yanaşmalar mövcuddur.Burada iki əsas məqam özünü göstərir... Ətraflı