Seyid Əbülqasım Nəbati

   XVIII-XIX əsrlərin axır-əvvəllərində “Möhtərəm” ləqəbilə tanınmış güneylimizin “Mötəbər-müdrik şair” ad-sanlı oğlu...      Uzun illərdir ulu muğamlarımızın birində (“Zabul Segah”) əsil xəlqi səs-n... Ətraflı

“Nibelunqlar nəğməsi” Azərbaycan dilində

   Alman xalqının orta çağlarda qələmə alınmış sevgi və qəhrəmanlıq dastanı - “Nibelunqlar nəğməsi” Azərbaycan dilində işıq üzü görüb. “Mütərcim” nəşriyyatında çapdan çıxan 39 boydan və 2379 bənddən ibarət dastanı dilimi... Ətraflı

Nəğmələşən şeirlər müəllifi

   Şair o vaxt xatırlanır ki, qələmə aldıqları ideya-bədii cəhətdən maraqlı olur, oxucuların qəlbinə yol tapır. Nəğmələrə çevrilmiş gözəl şeirlər müəllifi Zeynal Cabbarzadənin yaradıcılığı uşaqdan böyüyə hər kəsin könlünü oxşayır.   ... Ətraflı

Ceyhun Hacıbəylinin “Seçilmiş əsərləri” işıq üzü görüb

   AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun təsis etdiyi “Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı kitabxanası” seriyasından yazıçı-publisist, tərcüməçi, naşir və ictimai xadim Ceyhun Hacıbəylinin “Seçilmiş əsərləri” “Elm&rdqu... Ətraflı

Nizami Gəncəvinin əsərləri Çin dilində

   Dahi Azərbaycan şair və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin “Leyli və Məcnun” poeması və seçilmiş şeirləri Çin dilinə tərcümə edilərək kitab halında çap olunub.   Əsərləri Çin dilinə farsşünas alim Can Honnyen tərcümə ... Ətraflı

“Ürəyimdən kimlər keçdi”

   “Xatirə ədəbiyyatı” seriyasından yazıçı, publisist və naşir Mustafa Çəmənlinin xatirələrindən ibarət “Ürəyimdən kimlər keçdi” kitabı çap olunub.   “XAN” nəşriyyatından verilən məlumata görə, kitabda... Ətraflı

“Seyid İmadəddin Nəsimi irsinin tədqiqi məsələləri”

   Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) Fəlsəfə tarixi və mədəniyyətşünaslıq kafedrasının dosenti, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Səbirə Nemətzadənin “Seyid İmadəddin Nəsimi irsinin tədqiqi məsələləri” monoqrafiyası Azərbaycan və ingilis dillərində çapdan &cced... Ətraflı

“Zəlimxan özü var xatirələrdə”

   Xalq şairi Zəlimxan Yaqub (1950-2016) haqqında yeni kitab işıq üzü görüb. Kitabda Zəlimxan Yaqubun vəfatından sonra onun haqqında tanınmış ictimai xadimlərin, elm və sənət adamlarının yazdıqları yazılar, ona ithaf olunmuş şeirlər toplanıb. “Elm və təhsil”... Ətraflı

İstanbulda azərbaycanlı şairə ilə görüş

   İstanbulda azərbaycanlı şairə Firuzə Məmmədli ilə görüş keçirilib. Türkiyə Azərbaycan Dərnəyində (İSTAD) təşkil olunan görüşdə ədəbiyyatçılar və poeziyasevərlər iştirak ediblər.    İSTAD-ın sədri Səfər Qaraqoyunlu Firuzə Məmmədl... Ətraflı

Nizaminin “İqbalnamə”si özbək dilində nəşr edilib

   Dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin “İsgəndərnamə” poemasının ikinci hissəsi olan “İqbalnamə” əsəri Daşkənddəki “Extremum Press” nəşriyyatında özbək dilində çap edilib.   Daşkənddəki Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət ... Ətraflı