Qazi şəhər — Qaziantep

   Türkiyənin böyük şəhərlərindən olan Qaziantepin özünəməxsus xüsusiyyətləri var ki, bu da onu fərqli bir məkan kimi tanıdır. Əvvəla, şəhərin tarixi qədim dövrlərə dayanır. İkincisi, əvvəlki adı Antep olan bu qədim türk şəhəri Mustafa Kamal Atat&uum... Ətraflı

Paylaşmaq gözəldir

   Dünən Beynəlxalq xeyriyyəçilik günü idi      Sentyabrın 5-i dünyanın bir sıra ölkələrində Beynəlxalq xeyriyyəçilik günü kimi qeyd edilir. Bu barədə qərar 2012-ci il dekabrın 17-də BMT Baş Məclisinin 67-ci ses... Ətraflı

Müdriki hər şey düşündürür, heç nə narahat etmir

   XVII əsrin ispan mütəfəkkiri Baltasar Qrasianın “Kamillik elmi” fəlsəfi traktatı neçə yüzillərdir ki, ən oxunaqlı kitablardandır. Bu kitabda 300 məsləhət toplanıb. Düzdür, Şərq müdrikliyi, onun ayrılmaz kəsimi olan Azərbaycan türk mü... Ətraflı

Yalnız böyük xalqlar dəyər yarada bilir

   Dil xalqın özünüifadə biçimi, varlığı, ruhudur, dilin itdiyi, sıradan çıxdığı gün xalq yoxdur      Dəyərlər hər bir xalqın mənəviyyatında, həyatında, yaşamında, tarixində, mədəniyyətində, elmində yüzillərdən bəri yaran... Ətraflı

“Vətən həsrəti ilə yaşadı, ürəyi yana-yana vəfat etdi”

   Cümhuriyyət quruculuğunda iştirak etmiş, sovet-bolşevik işğalına qarşı mücadilə aparmış Məmməd Qasımın həyatı Türkiyədə yaşayan nəvəsinin xatirələrində      Azərbaycan tarixində el arasında “xalq intiqamçıları” ad... Ətraflı

Dili qorumaq xalqı qorumaq deməkdir

  Dilimiz varlığımızdır            “Hər bir xalqın özünəməxsusluğunu müəyyən edən başlıca ünsürlərdən biri onun dilidir. XX əsrdə xalqımızın bu sahədə əldə etdiyi uğurları yüksək təqdirə layiqdir. Bi... Ətraflı

İslam dinində gözəl səsə, gözəl mənaya üstünlük verilir

   “Əgər sənət insanın kamilləşməsinə xidmət edirsə, saflaşdırırsa, uca məqama yetişməsinə xidmət edirsə, demək halaldır”      Tarix boyu ölkəmiz müxtəlif dinlərin yayıldığı məkan olub. Dövrümüzə qədər gəlib çatan di... Ətraflı

50 ilini kitablara vermiş insan

   “Gərək insanın iki ömrü olaydı: biri yaşamaq üçün, o biri də kitab oxumaq üçün”      Azərbaycanın məşhur kitabçılarından olan Elman Mustafayevi kitabsevərlər yaxşı tanıyırlar. O, 30 ildən &ccedi... Ətraflı

Mənalı ömrün əlvan notları

   Elmlə, hünərlə! - Başqa cür heç kəs,   Heç kəsə üstünlük eləyə bilməz!      Bu yazını Nizami Gəncəvinin elm haqqında müdrik misraları ilə başlamağımız təsadüfi deyil. Haqqında söhbət a&cce... Ətraflı

Tolerantlıq - Azərbaycanı dünyaya tanıdan mənəvi dəyər

   “Azərbaycanda gərginlik tək Qarabağ problemi, yəni Ermənistanın təcavüzü ilə əlaqədar deyil. Təəssüf ki, gərginliyi yaradan səbəblərdən biri də ölkəmizdə uzun illər bir yerdə yaşayan millətlər, etnik qruplar arasında münasibətlərin bir qədər pozulmasıdır. ... Ətraflı