Alınma sözlər: nə qədər və necə almalıyıq?

   Dünyada elə bir dil yoxdur ki, başqa dillərdən söz almasın. Qloballaşan dünyada bu, qaçılmaz prosesdir. Müstəqillikdən sonra dilimizə yüzlərlə söz daxil olub. Bu sözlərin çoxunun dilimizdə qarşılığını tapa bilməməyimiz köklü pro... Ətraflı

Mədəni zənginliyimiz dünya müstəvisində

   Ulu öndər Heydər Əliyev dövlətçilik tariximizlə bağlı fikirlərində deyirdi: “Biz nadir irsin varisiyik. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı bu irsə layiq olmağa çalışaraq böyük bir tarixi keçmişi, zəngin mədəniyyəti, yüksək mənəviyyatı olan &... Ətraflı

Sənətə bağlı ömür

   Müəllimlik şərəfli və məsuliyyətli peşədir. Musiqi sahəsində fəaliyyət göstərənlərin bir çoxu eyni zamanda müəllim kimi də çalışıblar. Onlar sələflərinin mənəvi mirasını yeni nəslə ötürmək üçün yorulmadan bu missiyanı yerinə yetiri... Ətraflı

Yüksək sənətin sevdası

   Peşəkar qrim ustası, pedaqoq Sevda Səmədovanın yubileyi münasibətilə      Azərbaycan xalqı hər zaman öz pedaqoqları və sənətkarları ilə öyünə bilər. Çünki onlar sələflərinin ən yüksək nailiyyətlərini layiqincə yaşad... Ətraflı

“Bakı Prosesi”: 10 il ərzində aparılan mədəni diplomatiya

   Qədim tarixi yerləri, coğrafi mövqeyi və zəngin milli-etnik tərkibi Azərbaycan Respublikasını müxtəlif mədəniyyətlərin və dinlərin qovuşduğu, bir-biri ilə dialoqa girdiyi və harmoniyada yaşadığı məkana çevirir. Odlar Yurdunda əsrlər boyu səmavi dinlər - İslam, Yəhudilik... Ətraflı

Milli maraqlar - müstəqil siyasətin təməl şərti

   Hər bir dövlətin inkişaf prioritetləri onun milli maraqları ilə bilavasitə bağlıdır. Azərbaycan Respublikasının 2007-ci ildə qəbul olunmuş Milli təhlükəsizlik konsepsiyasında müstəqilliyimizin və ərazi bütövlüyümüzün qorunması birinci sırada ... Ətraflı

Ankarada Azərbaycan təqdimatının daha bir ünvanı

   Bu gün milli mətbəx həm də ölkənin mədəniyyət, turizm baxımından tanıdılmasıdır. Təsadüfi deyil ki, dünyanın müxtəlif ölkələri öz mətbəxini brendə çevirə bilib. Bütün böyük şəhərlərdə müxtəlif ölkələrin mətbəxinə ai... Ətraflı

Saylarımızın mifikliyi haqqında nə bilirik?

   Hər bir ənənəvi mədəniyyət üçün xarakterik olan saylar var. Onların hansı saylar olması həmin mədəniyyətin bazasını təşkil edən mifoloji dünya modeli ilə bağlıdır. Mifologiyada saylar dünyanı qavrayışın mühüm vasitəsi kimi çıxış edir. &nb... Ətraflı

Həmrəyliyin sözü və özü

   İslam dünyasında gerçək həmrəylik Allah kəlamındakı işığı dərk edərək yetişən nəsillərdən asılıdır      “Bu gün müsəlman dünyasının əvvəlki dövrlərdə heç zaman olmadığı qədər daha çox birliyə və həmrə... Ətraflı

Qazi şəhər — Qaziantep

   Türkiyənin böyük şəhərlərindən olan Qaziantepin özünəməxsus xüsusiyyətləri var ki, bu da onu fərqli bir məkan kimi tanıdır. Əvvəla, şəhərin tarixi qədim dövrlərə dayanır. İkincisi, əvvəlki adı Antep olan bu qədim türk şəhəri Mustafa Kamal Atat&uum... Ətraflı