Yalnız böyük xalqlar dəyər yarada bilir

   Dil xalqın özünüifadə biçimi, varlığı, ruhudur, dilin itdiyi, sıradan çıxdığı gün xalq yoxdur      Dəyərlər hər bir xalqın mənəviyyatında, həyatında, yaşamında, tarixində, mədəniyyətində, elmində yüzillərdən bəri yaran... Ətraflı

“Vətən həsrəti ilə yaşadı, ürəyi yana-yana vəfat etdi”

   Cümhuriyyət quruculuğunda iştirak etmiş, sovet-bolşevik işğalına qarşı mücadilə aparmış Məmməd Qasımın həyatı Türkiyədə yaşayan nəvəsinin xatirələrində      Azərbaycan tarixində el arasında “xalq intiqamçıları” ad... Ətraflı

Dili qorumaq xalqı qorumaq deməkdir

  Dilimiz varlığımızdır            “Hər bir xalqın özünəməxsusluğunu müəyyən edən başlıca ünsürlərdən biri onun dilidir. XX əsrdə xalqımızın bu sahədə əldə etdiyi uğurları yüksək təqdirə layiqdir. Bi... Ətraflı

İslam dinində gözəl səsə, gözəl mənaya üstünlük verilir

   “Əgər sənət insanın kamilləşməsinə xidmət edirsə, saflaşdırırsa, uca məqama yetişməsinə xidmət edirsə, demək halaldır”      Tarix boyu ölkəmiz müxtəlif dinlərin yayıldığı məkan olub. Dövrümüzə qədər gəlib çatan di... Ətraflı

50 ilini kitablara vermiş insan

   “Gərək insanın iki ömrü olaydı: biri yaşamaq üçün, o biri də kitab oxumaq üçün”      Azərbaycanın məşhur kitabçılarından olan Elman Mustafayevi kitabsevərlər yaxşı tanıyırlar. O, 30 ildən &ccedi... Ətraflı

Mənalı ömrün əlvan notları

   Elmlə, hünərlə! - Başqa cür heç kəs,   Heç kəsə üstünlük eləyə bilməz!      Bu yazını Nizami Gəncəvinin elm haqqında müdrik misraları ilə başlamağımız təsadüfi deyil. Haqqında söhbət a&cce... Ətraflı

Tolerantlıq - Azərbaycanı dünyaya tanıdan mənəvi dəyər

   “Azərbaycanda gərginlik tək Qarabağ problemi, yəni Ermənistanın təcavüzü ilə əlaqədar deyil. Təəssüf ki, gərginliyi yaradan səbəblərdən biri də ölkəmizdə uzun illər bir yerdə yaşayan millətlər, etnik qruplar arasında münasibətlərin bir qədər pozulmasıdır. ... Ətraflı

Dövlətçilik dilin dayağıdır

   Dilimiz varlığımızdır      Azərbaycanda dil siyasətinin yürüdülməsi Xalq Cümhuriyyəti dövründən başlanır. Hökumətin 27 iyun 1918-ci il tarixli qərarı Azərbaycan dilini dövlət dili elan edən ilk rəsmi sənəd kimi böy&uu... Ətraflı

Özünüməşğulluq - öz məşğulluğunu qur və ailə biznesinə yiyələn

   Sənətkar anlayışı dilimizdə əsasən incəsənət sahəsində çalışanlara aid edilən kəlmədir. Azərbaycan dilində geniş yayılmış digər bir söz adətən əl əməyi ilə məşğul olanlara, çəkmə yamayandan hörgü hörənədək ən müxtəlif peşə sahiblərinə deyilir ki, b... Ətraflı

Bədii təhsilin gələcək perspektivləri

   Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 30 aprel 2014-cü il tarixli sərəncamı ilə yaradılmış və ümumi, orta ixtisas, tam orta, ali və əlavə təhsil proqramlarını həyata keçirən çoxpilləli təhsil kompleksidir. Orta ixtisas... Ətraflı