Kitabxanalarda innovasiyalar - innovasiyalar üçün kitabxanalar

   “Gənclər-innovasiyalar-kitabxanalar” Azərbaycan-Rusiya elmi-praktik konfransının yekunları haqqında      2-3 noyabr tarixində bir qrup rusiyalı mütəxəssis Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşəbbüsü ilə keçi... Ətraflı

Davamlı inkişafın təməli

Müstəqilliyimizin iqtisadi bünövrəsində milli neft strategiyasının rolu“Mən bu gün Dövlət Neft Fondunun Müşahidə Şurasının birinci iclasını çağırmışam. Fondun yaradılması Azərbaycanın 1994-cü ildən həyata keçirdiyi neft strategiyası nəticəsində mümkün olmuşdur. Biz bu strategiyanı həyata keçirməyə b... Ətraflı

Bayraq... Bayraq!.. Bayraq!!!

Eycahanlıqda pırıl-pırıl pıçıldayaraq, tədbirlərdə qürrələnərək, döyüşlərdə hayqıraraq...BAYRAQ... Hər bir millətin ümummədəniyyətinin, ideologiyasının, dilinin, dini-mənəvi əxlaqının, bir sözlə, milli kimliyinin ən əsas üç ifadəsindən biri. Elə bir ümummilli rəmz ki, hər bir millət onun - istər sük... Ətraflı

Azərbaycanda unikal tolerantlıq mühiti mövcuddur

Multikulturalizm bir ölkədə yaşayan müxtəlif xalqların mədəniyyət hüquqlarını tanıyan siyasətdir. Azərbaycanda tarixən multikultural dəyərlərin yaşadılması mədəni həyatımıza rəngarənglik gətirib, ölkəmizdə yaşayan azsaylı xalqların öz irsini qoruyub saxlamasına şərait yaradıb. Prezident İlham Əliyev... Ətraflı

BMT Sivilizasiyalar Alyansının VII Qlobal Forumu: Azərbaycan multikulturalizmi dünyada mütərəqqi model kimi qəbul olunur

“Mən bu qədim ölkəyə onun mədəni sərvəti qarşısında heyrətimi ürəyimdə saxlayaraq gəlmişəm. Bu ölkənin tolerantlıq və qarşılıqlı anlaşma ruhu ilə fəxr etməmək olmur. Azərbaycan Qərblə Şərq arasında qapı sayılır. İndi zaman gəlib ki, Qərb Azərbaycan xalqının sərvətlərini yenidən ... Ətraflı

İstehlakçıların keyfiyyətli enerji təminatı: görülmüş işlər, real vəziyyət və perspektivlər

O qədər də obrazlı görünməyəsi bir “proloq”; gecə saatlarında başladığım bu yazını iş otağımda parlayan gur elektrik lampası işığında yazıram... Elektrik enerjisi...İnsan zehni, insan əməli, insan zəhmətilə yaranmış nur... Günümüzün yarısını ulu Tanrı işıqlandırır, digər yarısını - bir zamanlar həmi... Ətraflı

İslam ənənələri ilə Avropa modernizminin vəhdəti

Bakıda müsəlman qızlar üçün ilk məktəbin açılmasından 115 il ötürXalqın mədəni inkişafına, elmi tərəqqisinə qoyulan sərmayə savadlı və geniş dünyagörüşlü nəsillərin yetişməsinə zəmin yaratmaq deməkdir. Ötən əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qızların təhsilə cəlb olunması və onlar üçün xüsusi məktəblər... Ətraflı

Üzeyir bəyin məktubları

Və ya bu dünyada ayrılıq var, ölüm var...“Ən böyük arzum sizi görməkdir.Əmma nə siz gələ bilirsiniz, nə də biz”...Üzeyir bəyin mühacirətdəki qardaşı Ceyhun bəyə məktubundanNeçə illərdir ki, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Azərbaycanın görkəmli mədəniyyət xadimlərinin tarixi ir... Ətraflı

“Tarixin üzü və əksi”

Moskvada azərbaycanlı neft maqnatının numizmatika kolleksiyası nümayiş olunurMoskvadakı “Beynəlxalq Numizmatika Klubu”nun muzeyində “Tarixin üzü və əksi” adlı sərgi açılıb. Sərgidə “LUKoil” şirkətinin prezidenti, azərbaycanlı neft maqnatı Vahid Ələkbərovun unikal sikkə kolleksiyası nümayiş olunur. O... Ətraflı

“Qarşı yatan qara dağım...”

"Kitabi-Dədə Qorqud" eposunda ağaca, suya, dağa, quşlara inam təbiətdən ayrı insan həyatının olmadığı məntiqini doğururAzərbaycan xalqının, o cümlədən türk dünyası ədəbiyyatının ən qədim yazılı abidələrindən olan "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanı formalaşdığı dövrün əlamətləri, oğuzların adət-ənənələri, ... Ətraflı