Paralellərin kəsişdiyi nöqtə

   Paralellərin heç vaxt kəsişmədiyini bildiyimiz halda, ilk baxışdan çox təbii şəkildə anlaşılmayan bu başlığın təhlillərimiz nəticəsində öz mümkün həqiqətini ifadə edə biləcəyinə əminliklə, sıfır nöqtəsindən yola çıxaraq, mövcud olan mən... Ətraflı

“Qızıl orta”...

   Bu obrazlı deyimi tək elə mübahisəli fikir, müddəa və qənaətlərə deyil, yaş-nəsil fəsilləri ortalığına - GƏNCLİYƏ də aid etmək olar...      Bu universal-potensial “orta” dünya tarixinin hər dönəmi, ünlü na... Ətraflı

Cəmiyyətin və dövlətin maraqları üst-üstə düşəndə

   “Mən Prezident hakimiyyətini və gördüyüm işləri xalq qarşısında məsuliyyət və ölkənin taleyi üçün məsuliyyət kimi qəbul edirəm. Xalqın mənə verdiyi səlahiyyətləri məhz bu baxımdan - böyük məsuliyyət və öz ölkəsi ü&ccedi... Ətraflı

Kitabxanalarda innovasiyalar - innovasiyalar üçün kitabxanalar

   “Gənclər-innovasiyalar-kitabxanalar” Azərbaycan-Rusiya elmi-praktik konfransının yekunları haqqında      2-3 noyabr tarixində bir qrup rusiyalı mütəxəssis Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşəbbüsü ilə keçi... Ətraflı

Davamlı inkişafın təməli

Müstəqilliyimizin iqtisadi bünövrəsində milli neft strategiyasının rolu“Mən bu gün Dövlət Neft Fondunun Müşahidə Şurasının birinci iclasını çağırmışam. Fondun yaradılması Azərbaycanın 1994-cü ildən həyata keçirdiyi neft strategiyası nəticəsində mümkün olmuşdur. Biz bu strategiyanı həyata keçirməyə b... Ətraflı

Bayraq... Bayraq!.. Bayraq!!!

Eycahanlıqda pırıl-pırıl pıçıldayaraq, tədbirlərdə qürrələnərək, döyüşlərdə hayqıraraq...BAYRAQ... Hər bir millətin ümummədəniyyətinin, ideologiyasının, dilinin, dini-mənəvi əxlaqının, bir sözlə, milli kimliyinin ən əsas üç ifadəsindən biri. Elə bir ümummilli rəmz ki, hər bir millət onun - istər sük... Ətraflı

Azərbaycanda unikal tolerantlıq mühiti mövcuddur

Multikulturalizm bir ölkədə yaşayan müxtəlif xalqların mədəniyyət hüquqlarını tanıyan siyasətdir. Azərbaycanda tarixən multikultural dəyərlərin yaşadılması mədəni həyatımıza rəngarənglik gətirib, ölkəmizdə yaşayan azsaylı xalqların öz irsini qoruyub saxlamasına şərait yaradıb. Prezident İlham Əliyev... Ətraflı

BMT Sivilizasiyalar Alyansının VII Qlobal Forumu: Azərbaycan multikulturalizmi dünyada mütərəqqi model kimi qəbul olunur

“Mən bu qədim ölkəyə onun mədəni sərvəti qarşısında heyrətimi ürəyimdə saxlayaraq gəlmişəm. Bu ölkənin tolerantlıq və qarşılıqlı anlaşma ruhu ilə fəxr etməmək olmur. Azərbaycan Qərblə Şərq arasında qapı sayılır. İndi zaman gəlib ki, Qərb Azərbaycan xalqının sərvətlərini yenidən ... Ətraflı

İstehlakçıların keyfiyyətli enerji təminatı: görülmüş işlər, real vəziyyət və perspektivlər

O qədər də obrazlı görünməyəsi bir “proloq”; gecə saatlarında başladığım bu yazını iş otağımda parlayan gur elektrik lampası işığında yazıram... Elektrik enerjisi...İnsan zehni, insan əməli, insan zəhmətilə yaranmış nur... Günümüzün yarısını ulu Tanrı işıqlandırır, digər yarısını - bir zamanlar həmi... Ətraflı

İslam ənənələri ilə Avropa modernizminin vəhdəti

Bakıda müsəlman qızlar üçün ilk məktəbin açılmasından 115 il ötürXalqın mədəni inkişafına, elmi tərəqqisinə qoyulan sərmayə savadlı və geniş dünyagörüşlü nəsillərin yetişməsinə zəmin yaratmaq deməkdir. Ötən əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qızların təhsilə cəlb olunması və onlar üçün xüsusi məktəblər... Ətraflı