Qəbələ rayonunda Qafqazda və Avropada ən qədim katakomba aşkar edilib

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun Qəbələ rayonundakı Xalkolit və Tunc dövrlərinə (eramızdan əvvəl 4-3-cü minilliklər) aid arxeoloji abidələrin tədqiqi ilə məşğul olan “Qədim Qəbələ” ekspedisiyası 2016-cı ilin yay mövsümündə tədqiqatları davam etdirib.İnst... Ətraflı

Mədəniyyət firavanlığın texnoloji amili kimi

Mədəni inkişaf səviyyəsi əhalinin adambaşına istehsal olunmuş enerji və onun istifadəsinə işlədilən texnoloji vasitələrin effektivliyi ilə müəyyənləşirKulturologiya mədəniyyəti, sivilizasiyanı, onun tarixini, insanla mədəniyyətin qarşılıqlı əlaqəsini və təsirini öyrənir, insanın həyatda öz yerini ta... Ətraflı

Gələcəyə qoyulan sərmayə

Müasir dünyada hər bir xalq qurduğu dövlətin iqtisadi, hərbi gücü ilə yanaşı, qabaqcıl elm və təhsili ilə də tanınmasını istəyir. Əslində, birinciləri şərtləndirən, iqtisadi, hərbi qüdrətin gələcəyini təmin edən də elm və təhsilin səviyyəsidir. XXI əsr davamlı təhsil, fundamental bilik, sürətli inno... Ətraflı

Gəncə şəhərinin sosial-iqtisadi inkişafı: real vəziyyət və perspektivlər

Deyirlər, şəhərlər də insanlar kimidir. Hər biri öz taleyini yaşayır - böyüyür, inkişaf edir, şöhrəti dillərdə dolaşır. İnsanın tale yolu kimi, şəhərlər də bəzən yarımçıq qalan, bəzən də əbədiyyətə qədər uzanan ömür yoluna sahib olurlar. Azərbaycanın tarix və mədəniyyətində özünəməxsus yeri olan Gən... Ətraflı

Bütün sevgilərdən ötə -

“Ar-namuslarla əkilən, qeyrətlərlə bitən Vətən!..”Dırnaq işarəsi içərisindəki misra hələ “çağırışçı” olan bir cavana məxsus. Mənim qeyri-işgüzar “Lələtəpə ezamiyyəti”mdən bir yadigar. Bir ay öncə getdim ora ki, real qəhrəmanlarımızın işğalçıdan saldırdığı məlum “aprel qəniməti”mizə baxıb, neçə illik... Ətraflı

Şərqin bəşəri mədəniyyət sistemi

Qədim Şərq mədəniyyətinin ən böyük sirlərindən biri meditasiyadır. Şərqlilər uzun əsrlər bunu ilahi bir hal saydıqlarından onunla bağlı sirləri başqalarına verməkdən çəkiniblər. “Meditasiya” latınca “düşüncəyə dalma” mənasını verir. Ruh və bədənlə birbaşa bağlı olan meditasiyanın əsas məqsədi insanı... Ətraflı

Duz mağaraları ilə məşhur şəhər

Çankırı Türkiyənin iç Anadolu bölgəsində yer alan eyniadlı vilayətin mərkəzidir. Hələ qədim zamanlardan bir qala şəhəri olan Çankırının adı Qərb səyyahları tərəfindən “Çangırı” və ya “Çengiri” formasında yazılıb. Elə müasir şəhər də qədim “Gangara” adlı şəhərin yerində qurulub. Sonradan qala şəhəri ... Ətraflı

Fransız etnoqrafın gördüyü Azərbaycan

“Dərbəndlə Bakını ayıran məsafəni bir ilə yaxındır ki, istifadədə olan dəmiryolu vasitəsilə qət etdik... Yolumuzun birinci hissəsi çox mənzərəli diyardan keçirdi...Dəniz ləpələrilə yuyulan, ən yüksək nöqtəsində qala ucalan təpənin yamacında yerləşən qədim Bakını daş hasar əhatə edir. Dəniz kənarının... Ətraflı

Xüsusi missiyalı muzey

Türk sənət nümunələrinin nümayiş etdirildiyi Ankara Etnoqrafiya Muzeyi bir müddət Atatürkün uyuduğu məkan olubAnkara Etnoqrafiya Muzeyi Türkiyə Cümhuriyyətində yaradılan ilk dövlət muzeyidir. Əvvəllər Arxeoloji Muzey kimi istifadə olunması düşünülsə də, sonra Rəsm və Heykəl Muzeyi olması ilə bağlı q... Ətraflı

Ölkəmizi tanıyaq və sevək

Respublikamızın dilbər guşələrinə, tarixi-mədəni məkanlarına ekskursiyalar gənc nəslin vətənsevərliyini, doğma yurd haqqında biliklərini daha da artırmasına vəsilə olurMüasir dünyada turizm olduqca əhəmiyyətli rola malikdir. Təsadüfi deyil ki, iqtisadiyyatı sürətlə irəliləyən dövlətlərin inkişaf str... Ətraflı