“Türk dünyasının beynəlxalq müstəvidə böyük rəsmini görməyi arzulayırıq”

   Sovet İttifaqının dağılması və türkdilli respublikaların müstəqillik əldə etməsindən sonra Türkiyə qardaş xalqlarla əlaqələr qurmaq, onları bir araya gətirmək üçün bir sıra addımlar atdı. Bu istiqamətdə bir çox təşkilatlar quruldu. Onlardan birinci... Ətraflı

Məqsədimiz yaradıcı təfəkkürü texnologiya və iqtisadi yeniliklərlə uzlaşdırmaqdır

   Son illər Azərbaycanda yaradıcılıq assosiasiyalarının sayı artır, aktual incəsənət növləri sahəsində xüsusi layihələr həyata keçirilir, yeni qalereyalar istifadəyə verilir. Bu günlərdə respublikamızın paytaxtında keçirilmiş “İnnovasiyalar və inkişaf &u... Ətraflı

Tarixi əsərlər bizə ata-babalarımızdan qalan əmanətdir

   Türk-İslam aləmində hələ Orta əsrlərdə ortaya çıxan vəqf quruluşları zaman-zaman təkmilləşərək günümüzə qədər gəlib çıxıb. Təməlində xeyriyyəçilik dayanan bu qurumlar Türkiyədə indi də çox sayda ictimai vəzifələri müvəffəqiyyətlə... Ətraflı

“Borcumu qaytarmaq üçün burdayam”

   Dünya şöhrətli soydaşımız, məşhur pianoçu, professor Adilə Əliyeva Bakıdadır. Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında ustad dərsləri keçir. Heç belə bir fürsəti ötürmək olar? Təbii ki, yox.    Adilə xanımın ustad dər... Ətraflı

“Keçmişimizlə bağlı nə qədər çox bilsək, o qədər ayaqda möhkəm dayanarıq”

   Səlcuqlu və Osmanlı dövrlərində Anadoluda yaşayan türklərin sənət, ticarət kimi sahələrdə yetişməsini təmin edən, onların əxlaqi cəhətdən kamil, iş həyatında yaxşı insan üstünlüklərini əsas götürən bir təşkilatlanma Əxilik adlanıb. İslamda sufiliyin bi... Ətraflı

Uzaq Şərqdən Yaxın Şərqə gətirən məhəbbət

   Ötən həftə Bakıda keçirilən Azərbaycan xalçası üzrə V Beynəlxalq simpozium təkcə müzakirəyə çıxarılan məruzələrlə deyil, həm də məruzəçiləri ilə maraqlı idi. Onlardan biri də yapon qızı Simuyo Okumura idi. "İslam miniatürlərində yəhər altl... Ətraflı

Sənət və arzu...

   “Azərbaycan tarını və musiqi sənətimizi dünyanın hər yerində təbliğ etmək arzusundayam”      Tar Azərbaycan xalqının mədəniyyətində əvəzsiz yeri olan ecazkar musiqi alətidir. Dünya musiqisinin incisi olan muğam məhz onun səsi ilə ... Ətraflı

Türkməni türkdən ayırmaq mümkün deyil

   “Türkmənlərin yaşadıqları problemləri bütün dünya mediasına, insanlara göstərmək istəyirik”      Əsası 2004-cü ildə Kərkükdə qoyulan Türkməneli TV-nin xaricdəki yeganə təmsilçiliyi Ankarada yer... Ətraflı

“Azərbaycandan gələn tələbələri əcnəbi tələbə hesab etmirik”

   Ankara İldırım Bəyazid Universiteti (AYBU) Türkiyənin ən gənc universitetlərindən biridir. Osmanlı Sultanı İldırım Bəyazidin adını daşıyan təhsil ocağının təməli də elə tarixi məkanda - türk dünyasının iki böyük hökmdarı Teymur və İldırım Bəyazidin üz-... Ətraflı

Müqəddəslik insana qüdrət gətirər...

   Milli Konservatoriyada Səfəvi dövrünə ürfani səyahət      Səfəvi tarixi və mədəniyyəti haqqında bu günə kimi çoxlu kitablar, elmi məqalələr yazılıb. Səfəvi dövlətinin qurucusu - sərkərdə və şair Şah İsmayıl Xətai tariximizdə ... Ətraflı