Mədəniyyətimizdə elm və təhsil məsələləri

   Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Elm və Təhsil Şöbəsi nazirliyin iş planına uyğun olaraq elm və təhsil mövzusunda ölkədə, həmçinin beynəlxalq miqyasda tədbirlərin təşkili, normativ-hüquqi sənədlərin hazırlanması, elmi-tədqiqat işlərinin aparılması, nazirliy... Ətraflı

BMT Azərbaycanın gələcəyini Heydər Əliyev Fondu ilə eyni mövqedən görür

   Bruno Pueza: «Fondun fəaliyyət dairəsi onu təbii surətdə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının tərəfdaşına çevirir»      Azərbaycanın sosial inkişafına xidmət edən genişmiqyaslı proqram və layihələr həyata keçirən Heydər Əliyev Fondunun əsas strateji hədəfl... Ətraflı

«O cür sərt, ciddi adam və zərif çiçək»

   Heydər Əliyev Nuriyyə Hüseynovanın uşaqlıq yaddaşında belə qalıb...      Əməkdar artist Nuriyyə xanım Hüseynova həmsöhbətcillikdə elə «açıq kitab»mış ki, heç bir «titul vərəqi», «müsahibəöncəsi» qeydlərə ehtiyac duymadıq.      ... Ətraflı

Adları əbədiləşdirən abidə

   20 il əvvəl “Respublika Xatirə Kitabı"nın çapına başlanıb      "Respublika Xatirə Kitabı"nın redaksiyası 1989-cu ildə sahə ensiklopediyası kimi yaradılıb. Xalqımızın tarixi yaddaşı kimi səciyyələndirilən bu nəşri milli-mənəvi yaddaşımızın abidəsi adlan... Ətraflı

O taylı-bu taylı «Ayrılıq»...

   ...və bunu vəslə yetirmək istəyən Yaqub Zurufçu      Və elə bu heynidə yadıma düşən Böyük Məhəbbət Şairi Məhəmməd Füzulinin bir misrası: «Neylərəm ol vəsli ki, sonunda hicran görünür»...   Ardınca da, tələbə vaxtlarımda (70-ci illərin əvvəllərində) öz könül... Ətraflı

Simfonik alətlərimizin taleyi necə olacaq?

   Nigar Cərullaqızı: «Valtorna, trambon, faqot, turba, violonçel, kontrabas, altı itirə bilərik»      Qədim Şərq ənənələrinə görə, dövlətin qüdrəti onun musiqi mədəniyyətinin səviyyəsi ilə müəyyən olunurdu və buna görə də böyük dövlət xadimləri onun inki... Ətraflı

Atdır - muraddır

   Ona olan məhəbbət də əbədidir      Ötən həftə keçirilən 8-ci Azərbaycan Beynəlxalq Turizm və Səyahətlər Sərgisində iştirak edən müxtəlif yerli turizm təşkilatları arasında Şəkidə yerləşən Respublika Atçılıq Turizm Mərkəzinin (RATM) təklif etdiyi turizm... Ətraflı

Kitab oxumayan dərin fikirləşə bilməz

   Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Kitabxana İşi sektoru kitabxana işi sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsiplərinin - kitabxanaların avtomatlaşdırılması, beynəlxalq əməkdaşlıq, oxucularda kitaba maraq oyatmaq, kitabxana fondlarının zənginləşdirilməsi, kit... Ətraflı

«Məndən yox, bizdən danışaq»

   Müsahibimiz də öz sözü üstdə durmağa çalışdı, biz də...         O, hətta neçə kitab yazdığını, neçə-neçə klassiklərlə bağlı nəşrlərin işıq üzü görməsinə yardımçı olmasını, əlsizlərə əl, yolsuzlara yol tutması «sirlərini» də müsahibəmizdə... Ətraflı

Mədəniyyət böyük silahdır

   Azərbaycan-Frankfurt Cəmiyyətinin sədri Kəmalə İsgəndərova:    «Ölkəmizin tanıdılmasında bu sahənin təbliğinə böyük diqqət ayırmalıyıq»      Müasir dövrdə hər bir dövlətin dünya ölkələri sırasında öz mövqeyini möhkəmləndirməsi və be... Ətraflı