“Şeirlərimi təmizqəlbli millətim üçün söyləyirəm...”

   Ötən yüzilliyin əvvəllərində başqırd xalqı da öz azadlığı uğrunda mübarizəyə qalxmışdı. İstedadlı şair, jurnalist Babiç Şeyxzadə isə bu mübarizənin öncüllərindən biri kimi xalqının azad gələcəyi üçün əlindən gələni əsirgəməmişdi... Ətraflı

Təqvim 15-17 dekabr

   Azərbaycan      15 dekabr 1905 - Rəssam, Əməkdar incəsənət xadimi Reyhan İbrahim qızı Topçubaşova (1905 - 5.3.1970) Qubada anadan olub. Portret (“M.Ə.Sabir”), mənzərə (“Mərdəkanın görünüşü”) janrlarınd... Ətraflı

Ağabacı Rzayeva

   Nəinki Azərbaycanın, həm də Yaxın Şərqin ilk qadın bəstəkarı      “Xeyli “konservat” babasının vəfatından sonra atası qızlarını Konservatoriyaya aparır və Üzeyir bəy “şöbənin ilk qız tələbələri olası” bu istedadl... Ətraflı

Türkmən ədəbiyyatının maarifçi şairi

   XVIII əsr türkmən ədəbiyyatının tanınmış nümayəndələrindən biri də Dövlətməhəmməd Azadidir. O, bədii yaradıcılıqla yanaşı, maarifçi kimi də fəaliyyət göstərib.   Dövlətməhəmməd Məhdumqulu oğlu Azadi 1700-cü ildə Türkmənistanın Ətrək vi... Ətraflı

Henrix Heyne -

   “Məni alman dilində öpər və elə o dildə deyərdilər: “Mən səni sevirəm!..” yazsa da, Fransada dəfn edilməyə məhkum şair...       Öz zərif şeirlərilə hərb havalı alman dilini xeyli lirikləşdirmiş, bənzərsiz felyeton,... Ətraflı

Təqvim 13-14 dekabr

   Azərbaycan      13 dekabr 1929 - Şərqşünas alim, professor Saleh Əliyev (1929 - 21.11.2006) Gəncədə anadan olub. Rusiya EA-nın Şərqşünaslıq İnstitutunda çalışıb. İran və Cənubi Azərbaycan tarixi üzrə tədqiqatların müəllifidir. Mos... Ətraflı

Təqvim 9-12 dekabr

   Azərbaycan      9 dekabr 1918 - Yazıçı, ədəbiyyatşünas Cəlal Məmmədov (1918-1983) anadan olub. “Azərbaycan” jurnalının baş redaktoru işləyib.   9 dekabr 1963 - Rejissor, aktyor Lətif Bəşir oğlu Səfərov (1920 - 9.12.196... Ətraflı

Hər zaman xoş xatirələrlə anılır

   Həyat şirin, eyni zamanda içi dolu boşluqdur. Bu həyatda hər bir insanın missiyası var. Hər kəs dünyaya gəlir, Allah tərəfindən ona yazılan ömrü yaşayır və əbədi dünyasına köç edir. İnsanlar da var ki, ölümündən sonra illərlə anılır.... Ətraflı

O, bütöv bir canlı Səhnə -

   bütün Azərbaycan anşlaq Salon, bütün xalq isə qəşşi-Tamaşaçı idi...      Bu anadangəlmə aktyoru sağlığında nadir hallarda soyadı ilə yad edərdilər. Eləcə adının çəkilməsi hamının bilməyinə, çoxlarının gülməyinə,... Ətraflı

Muzey işi onun həyatı idi

   Xalq rəssamı Kazım Kazımzadə zəngin yaradıcılığı ilə bərabər ölkəmizdə muzey işinin inkişafı yolunda xidmətləriylə də yada düşür. Adət-ənənələrimizi, etnoqrafiyamızı, geyim tariximizi dərindən bilən sənətkar teatr tamaşalarına və kinofilmlərə də maraqlı geyim eskizləri &c... Ətraflı