Təqvim 6-9 may

   Azərbaycan      6 may 1947 - Filologiya elmləri doktoru, professor Firudin Ağasıoğlu (Cəlilov) Qərbi Azərbaycanın Vedibasar mahalında doğulub. Türkologiyaya, türk dillərinin morfonologiyasına dair tədqiqatların müəllifidir. Ali Sovetin d... Ətraflı

Doğma yurda bağlı yazıçı

   Yazıçını, şairi xalqa sevdirən, xatirəsini qəlblərdə yaşadan şərtlərdən biri onun doğma torpağa, vətənə ürəkdən bağlılığıdır. Belə qələm sahiblərindən biri şair, yazıçı, Əməkdar incəsənət xadimi Məmmədhüseyn Əliyev olub.   Məmmədhüseyn Molla Rü... Ətraflı

Zirvə “zil”lər zili, “pəs”lər pəsi...

   Ulu Azərbaycan muğam zirvələrində Yaqub Məmmədov Səsi      Bu sənətkar, xüsusi əda-ütülü, xaotik-simfonik adamlar yetişdirməyə çalışan, “oxuma, tar, istəmir səni proletar!” devizli sovet dövründə - “yen... Ətraflı

Ömrün və sənətin keşməkeşli yollarında

   Dirijorluq kollektiv musiqi ifaçılığında ən məsuliyyətli işdir. Ansamblın həmahəng ifasına, ifanın texniki kamilliyinə görə dirijor cavabdehdir. Bu yazıda ilk hərbi dirijorlarımızdan Niyazi Kərimovun ömür və sənət yolundan söz açacağıq.   &nbs... Ətraflı

Təqvim 3-5 may

   Azərbaycan       3 may 1857 - Yazıçı, tərcüməçi, teatrşünas Əsgər ağa Haqverdi bəy oğlu Gorani (Adıgözəlov; 1857-1910) Goranboy rayonunun Goran-Boyəhmədli kəndində doğulub. 1873-cü il martın 10-da milli peşəkar teatrım... Ətraflı

Əhməd Cavad...

   “Olsun bizim bütün ellər Qurban Türkün bayrağına!” deyib qurban getmiş şərəfli bir ad      O, insanlarla bahəm, Qara dənizi də Türkün bayrağına baxdırıb çırpındıranda, yəqin, Xəzər də Azərbaycanın &ldquo... Ətraflı

“Elim üçün şirin candan keçərəm mən...”

   Ədəbiyyat tarixində qələmini süngüyə çevirən, vətəninin müdafiəsinə qalxan vətənpərvər şairlər çox olub. Belə qələm sahiblərindən biri də ünlü türkmən şairi Seyidnəzər Seydidir.    Şair haqqında qaynaqlarda müfəssəl məlumat... Ətraflı

Təqvim 29 aprel - 2 may

   Azərbaycan      29 aprel 1916 - Bəstəkar, Əməkdar incəsənət xadimi Ədilə Hacağa qızı Hüseynzadə (1916-2005) anadan olub.   29 aprel 1919 - Kinorejissor, Azərbaycanın və Türkmənistanın Əməkdar incəsənət xadimi Əjdər Mütəllim oğl... Ətraflı

Əfsanəvi Qoç Koroğlumuzun...

   7777 “dəli”linin real səhnə təcəssümünün hələlik 80 illiyi      1937-ci il (!), 30 aprel, Bakı. Dövlət Opera və Balet Teatrı, Mərkəzi Komitənin neçə-neçə qərar-qətnaməsindən sonra səhnəyə qoyulmasına rüsxət... Ətraflı

Sənətə ülvi tellərlə bağlı sənətkar

   Azərbaycanın ilk peşəkar aktrisaları sırasında Xalq artisti Fatma Qədrinin xüsusi yeri var. Onun səhnədə ifa etdiyi rollar intəhasız zəhmətinin, sənətinə sonsuz vurğunluğunun bariz təsdiqi olub.   Fatma Qədir qızı Qədri 14 aprel 1907-ci ildə Odessa şəhərində dünyaya ... Ətraflı