Anton Pavloviç Çexov

   Öz xalqının həqiqətlər estetikasını dünyanın bütün “oxucu limanları”na daşımış qəlblər səyyahı...       Dinən deyir; “sağlam bədəndə sağlam da ruh olar”...   Bəs, ömrü uzunu sinə... Ətraflı

Təqvim 31 yanvar - 1 fevral

   Azərbaycan      31 yanvar 1879 - Satirik şair Səməd Mənsur (Səməd Hacı Əhməd oğlu Kazımov; 1879 - 3.1.1927) Bakının Əmircan kəndində doğulub. "Molla Nəsrəddin", "Şeypur" və s. jurnallarda şeirləri dərc edilib. “Səfa” cəmiyyətinin yaradıcısı olub... Ətraflı

Ustadının ümidlərini doğruldan səhnə korifeyi

   Azərbaycan xoreoqrafiya məktəbinin yetirmələri dünya balet tarixinə layiqli töhfələr verib. Ötən əsrin ortalarından başlayaraq görkəmli sənətkarlarımız tərəfindən milli baletlərimiz ölkəmizdə, eləcə də dünyanın tanınmış səhnələrində nümayiş olunub. Bal... Ətraflı

Təqvim 27-30 yanvar

   Azərbaycan       27 yanvar 1806 - Yazıçı, mütəfəkkir İsmayıl bəy Qutqaşınlı (1806-1869) keçmiş Qutqaşın mahalında (indiki Qəbələ) anadan olub. Fransız dilində yazdığı "Rəşid bəy və Səadət xanım" povesti ilk Azərbaycan nəsr əsəri sayı... Ətraflı

Böyük Oğul, “sonsuz” Ata...

   Saysız millət övladları yetişdirmiş, çox sahədə çox görkəmli, bir işdə isə çox əzəmətli Firidun bəy Köçərli      Bütün şüurlu ömrünü maarif, pedaqogika, ədəbiyyatşünaslıq, pu... Ətraflı

Məmmədkazım Ələkbərli

   Ən gənc rektor, sədr, direktor, baş redaktor (üç qəzetdə), ən kəsərli publisist, filosofanə ədəbiyyatşünas və... “xalq düşməni”...      Bunların hamısı cəmi-cümlətanı 33 yaşda yaşanıb!   Yazısına po... Ətraflı

Təqvim 24-26 yanvar

   Azərbaycan      24 yanvar 1905 - Ədəbiyyatşünas alim Məmmədkazım Ələkbərli (1905-1938) Dərbənd şəhərində anadan olub. BDU-nun rektoru, Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı idarə heyətinin ilk sədri olub. «Azərbaycan ədəbiyyatı» kitabının m&... Ətraflı

Nəsirəddin Tusi məktəbinin davamçısı

   Dahi Azərbaycan filosofu, görkəmli riyaziyyatçı Nəsirəddin Tusinin Marağa şəhərində yaratdığı rəsədxanada yaxın-uzaq ölkələrdən elmə maraq göstərən insanlar təhsil alır və çalışırdılar. Bu elm ocağında yetişən alimlərdən biri də Qütbəddin Şirazidir.&nbs... Ətraflı

Təqvim 20-23 yanvar

   Azərbaycan      20 yanvar 1882 - Şair Bədri Seyidzadə (Bədrəddin Mir Kazım oğlu Seyidzadə; 1882-1945) Bakının Keşlə kəndində anadan olub.   20 yanvar 1928 - Akademik, etnoqraf Teymur Əmiraslan oğlu Bünyadov Qazax rayonunun Şıxlı kəndində... Ətraflı

Qloballaşma şəraitində termin axınını “idarə etmək” lazımdır

 Dilimiz sərvətimizdir       Min illərdir dilin məqsədi heç dəyişməyib - duyğu və düşüncələrin, ağıl və zəkanın ifadəsi. Bu gün də mədəni və mənəvi səviyyəsindən asılı olmayaraq, könüllərdən könüllərə yolun yeganə körp... Ətraflı