Təqvim 20-23 may

   Azərbaycan      20 may 1884 - Ədəbiyyatşünas və şair Salman Mümtaz (Salman Məmmədəmin oğlu Əsgərov; 1884-1941) Şəkidə anadan olub. "Molla Nəsrəddin" jurnalında məqalə və şeirləri dərc olunub. Klassik ədiblərimizin əlyazmalarını toplayıb. “Az... Ətraflı

Can və ədəb-irfan təbibimiz

   “Vətən əcdadımızın mədfənidir, Vətən övladımızın məskənidir” demiş Abbas Səhhət      Diqqətinizə çatdırmağa çalışacağım bu istedadlı ədib və təbibimiz - qəbri hələ də bəlli olmayan, qədri isə ədəbi ictimaiyyət tərəfindən xeyli... Ətraflı

Tanınmış nasir, ədəbiyyatşünas, tərcüməçi

   Nasir, dramaturq, ədəbiyyatşünas, tərcüməçi, Əməkdar mədəniyyət işçisi Altay Məmmədov fəaliyyət göstərdiyi bütün sahələrdə uğurları ilə yadda qalıb.   Altay Yusif oğlu Məmmədov 15 may 1930-cu ildə Gəncə şəhərində dünyaya göz a&c... Ətraflı

Təqvim 17-19 may

   Azərbaycan      17 may 1870 - Yazıçı-dramaturq, publisist Əbdürrəhim bəy Əsəd bəy oğlu Haqverdiyev (1870 - 11.12.1933) Şuşada anadan olub. "Dağılan tifaq", "Bəxtsiz cavan", “Pəri cadu”, “Ac həriflər” və s. pyeslərin, heka... Ətraflı

Bəkir Çobanzadə

   Böyük alim, alovlu şair, “Dəyişmə, muradın millətsə sənin, Sonda qalibiyyət sənin olacaq!” demiş tufan-türkçü...       Dövrün siyasi zəlilzadə “elitar”ları məngənəsində sıxılsa da, məqsəd-mər... Ətraflı

Təqvim 13-16 may

   Azərbaycan      13 may 1929 - Şair və tərcüməçi Hikmət Ziya (Hikmət Ziya oğlu Əfəndiyev; 1929 - 2.8.1995) Ağdamda anadan olub. Uşaq və gənclər üçün bir çox əsərlərin müəllifidir.   13 may 1937 - Xalq a... Ətraflı

Səid Rüstəmov...

Hər dəfə adı qulağımıza çatan anda nəğmələri ürəyimizə işləyən bəstəkar      Bu dünyaya yüz on il öncə göz açmış bu sənətkar neçə-neçə mahnılarının hər səslənişində sanki yenidən doğulur. Bu mahnıların çoxusu -... Ətraflı

Böyük milli tərif-təqdirə layiq tənqidçi

   Səməd Vurğunun təbirilə “filosof tənqidçi”, davamçılarının qənaətincə, “ədəbi-nəzəri fikrimizin patriarxı” Məmməd Cəfər       O, bu millətin tək elə iki dahisinin - Mirzə Cəlil və Mirzə Ələkbər Sabirin simalar... Ətraflı

25 ilin Şuşa həsrəti

   Mayın 5-də Bakıdakı Şuşa şəhər 1 nömrəli orta məktəbində Şuşanın erməni silahlı qüvvələri tərəfindən işğalının 25 illiyi ilə əlaqədar “Həsrət” adlı musiqili ədəbi-bədii kompozisiya nümayiş olunub. Tədbir “Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ Bölgə... Ətraflı

Mətbuatın “sıravi əsgəri”, hekayə və oçerk ustası

   Müasirləri onu Azərbaycan mətbuatının “sıravi əsgəri” adlandırırdı. Çünki ömrünün 50 ilini fasiləsiz olaraq sevdiyi jurnalist peşəsinə həsr etmişdi.    Yazıçı, jurnalist, tərcüməçi Məmməd Əkbər (Məmməd Həmzə o... Ətraflı