Azərbaycan tarixşünaslığında məktəb yaradan alim

   Orta əsrlər Azərbaycan tarixinin dərindən araşdırılmasında AMEA-nın müxbir üzvü, tarix elmləri doktoru, professor Oqtay Əfəndiyevin xüsusi xidmətləri olub. Azərbaycan səfəvişünaslıq elmi məktəbinin banisi hesab olunan görkəmli alim tarixçi kadrların ... Ətraflı

Təqvim 19-24 mart

   Azərbaycan      19 mart 1919 - Xalq artisti, məşhur xanəndə Hacıbaba Hüseynəli oğlu Hüseynov (1919 - 24.10.1993) anadan olub. Muğamatdan dərs deyib, xanəndələr yetişdirib. Çoxsaylı təsniflərin müəllifidir, istedadlı qəzəlxan kimi tanın... Ətraflı

Milli məfkurə daşıyıcısı

   Cənubi Azərbaycanda xalq yaddaşı örnəklərinin toplanılması və nəşri sahəsində xidmətləri olmuş ziyalılardan biri də folklorşünas alim Məhəmmədəli Fərzanədir.   1923-cü ildə Təbrizdə anadan olan M.Fərzanə mədrəsədə təhsil alıb. Klassik ədəbiyyata, xüsusilə g... Ətraflı

Təqvim 15-18 mart

   Azərbaycan      15 mart 1878 - Maarif xadimi, şair Şeyx Məhəmməd Hacı Abdulla oğlu Rasizadə (1878 - 24.12.1939) Naxçıvanda anadan olub. Hüseyn Cavidin böyük qardaşıdır. Şeir və poemalar yazıb, Firdovsinin “Şahnamə”sindən pa... Ətraflı

Böyük Səhnə və Ekran sənətkarı

   Bütün dialoqlarda da ayrıca monoloqçu təsiri bağışlamış Ağasadıq Gəraybəyli      Elə bəri başdan həmin saysız-hesabsız “monoloq”ları “eşidək”.   Əvvəlcə, “quru bəy”liyi öz mimika və je... Ətraflı

Novruz çərşənbələrinin sonuncusu

   Martın 14-ü Torpaq çərşənbəsidir      Baharın - Novruz bayramının müjdəçisi sayılan ilaxır çərşənbələrin sonuncusu Torpaq çərşənbəsidir. El arasında "Yer çərşənbəsi", "İlaxır çərşənbə" də adlandırılan Torp... Ətraflı

Təqvim 11-14 mart

   Azərbaycan       11 mart 1925 - Xalq artisti, məşhur aktyor Bəşir Səfəroğlu (1925 - 24.3.1969) anadan olub. 1942-ci ildən Azərbaycan Musiqili Komediya Teatrında işləyib, tamaşaçı rəğbəti qazanan obrazlar yaradıb. "Əhməd haradadır?", "Ulduz", &ld... Ətraflı

Milli geyim mədəniyyətimiz haqqında nə bilirik?

   Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru Səbirə Dünyamalıyeva bildirir ki, tarixi geyimi və milli geyimi bir-birindən fərqləndirmək lazımdır      Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor Səbirə Dünyamalıyeva 1974-1979-cu illərdə A... Ətraflı

Başdan-başa dram Adam

 10 mart Mirzə Fətəli Axundzadənin xatirə günüdür      Yüz əlli ilə yaxındır əsərləri səhnələrdən düşməyən bani dramaturqumuzun “fani” həyat dramlarından...      Şərqin bu böyük mütəf... Ətraflı

“Fırtına” ilə başlayıb qəza ilə bitən sənət yolu

   Ağadadaş Qurbanov Soltan bəy rolunu oynadığı “Arşın mal alan”ın çəkilişləri tamamlanarkən faciəli şəkildə dünyasını dəyişib      Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının təməlçilərindən söz düşən... Ətraflı