Çinli alim türk xalqlarının folkloru ilə bağlı tədqiqatlar aparır

   Qonaqla Folklor İnstitutunda və Aşıqlar Birliyində görüş keçirilib      Çin Sosial Elmlər Akademiyası Xalqlar Ədəbiyyatı İnstitutunun əməkdaşı, türk xalqlarının qədim ədəbiyyatı və folkloru ilə bağlı tədqiqatlar aparan professor... Ətraflı

Zərif əllərin yonduğu daş heykəllər

   İlk qadın heykəltəraşlarımızdan Zivər Məmmədovanın anadan olmasından 115 il ötür       Qadın və heykəltəraşlıq. Bir qədər qəribə səslənir, deyilmi? Zərif əllərin daş parçalarından bədii əsər yaratması böyük zəhmət tələb ... Ətraflı

Təqvim 21-23 iyun

   Azərbaycan      21 iyun 1794 - Tarixçi, şair, maarifçi Abbasqulu ağa Bakıxanov (1794-1847) Bakının Əmircan (Xilə) kəndində anadan olub. 1819-1845-ci illərdə çar Rusiyasının Tiflisdəki Qafqaz Baş Hərbi İdarəsində Şərq dilləri tərcüm... Ətraflı

Bənzərsiz Məlik Dadaşov

   Görkəmdə də, “səhnə iyerarxiyası” deyilən diksiya, baxış-naxış, yeriş-duruş aksiyalarında da...      Bu, çoxrəngli sənətin fırça-tişəsiz, qələm-kağızsız “səhnə” adlı sahəsində o qədər də asan məsələ deyil... Ətraflı

Novator rejissor

   Xalq artisti Məhərrəm Haşımovun kompozisiya bacarığı bu gün də sənət tədrisində öyrənilir      Teatr sənəti tariximizdə sənətsevərliyi, fədakarlığı ilə seçilən və sevilən rejissorlarımız çox olub. Xalq artisti Məhərrəm Haşımov d... Ətraflı

Təqvim 17-20 iyun

   Azərbaycan      17 iyun 1926 - Xalq rəssamı Elbəy Rzaquliyev (1926 - 15.9.2007) anadan olub. Əsərləri bir sıra xarici ölkələrdə sərgilənib. “Qara daşlar”, “Telefonçu qız”, “Arşın mal alan” (1965), “Bakıd... Ətraflı

Cahangir Cahangirov -

   ecazkar “Şəbi-hicran...” nəzmini füsunkar “Füzuli” kantatası nəğməsinə də çevirən böyük bəstəkarımız       “Şəbi-hicran yanar canım,   Tökər qan çeşmi-giryanım&rdq... Ətraflı

Türk dünyası İŞIQlılarından

   “İnsan təbiətini işıqlandıranlar ana təbiətin işıq-alovunda yanmaqdan qorxmaz!” devizli uyğur şairi Lutpulla Mütəllip!      Oktyabr ayında doğulmuş bu sənətkarı məhz bu ay xatırlayıb-xatırlatmağımın səbəbi var. Belə ki, öz dostlar... Ətraflı

Təqvim 14-16 iyun

   Azərbaycan       14 iyun 1794 - Görkəmli şair, mütəfəkkir Mirzə Şəfi Vazeh (1794 - 16.11.1852, Tiflis) Gəncədə anadan olub. 1840-cı ildən Tiflisdə yaşayıb, müəllim işləyib, “Divani-hikmət” ədəbi məclisinə rəhbərlik edib. Bura... Ətraflı

Təqvim 10-13 iyun

  Azərbaycan      10 iyun 1904 - Ədəbiyyatşünas alim, Əməkdar elm xadimi, Dövlət mükafatı laureatı, akademik Məmməd Arif (Məmməd Arif Məhərrəm oğlu Dadaşzadə; 1904 - 27.12.1975) anadan olub. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə dair tədqiqatlarla yana... Ətraflı