Təqvim 22-25 aprel

   Azərbaycan      22 aprel 1911 - Xalq rəssamı Hüseyn Əlirza oğlu Əliyev (1911 - 25.5.1991) Zəngəzur mahalının Qarakilsə bölgəsinin Comərdli kəndində doğulub. İlk karikaturaları “Molla Nəsrəddin” jurnalında dərc olunub, 1935-ci ildən &ld... Ətraflı

Ədəbi “Amerika açan” Adam...

Dənizçiykən “iki qulac” (“mark twain”) terminini təxəllüs götürsə də, ədəbiyyatda nəhayətsiz məsafələr qət etmiş Mark Tven      Bu “açı”lardan; müasirlərinin “Amerika ədəbiyyatı Mark Tvendə... Ətraflı

“Mis əşyanın düzəldilməsi üçün 14 adda qatqı gərəkdir”

   Azərbaycan tarixən misgərliyin mərkəzlərindən biri olub. E.ə. VI minillikdə mis əldə edildikdən sonra ondan müxtəlif əşyalar hazırlanırdı. Misgərliyin bir sənət sahəsi kimi yaranması Orta əsrlərdə bir sıra böyük şəhərlərimizin misgərlik mərkəzinə çevrilməsinə gətir... Ətraflı

110 yaşın zirvəsindəki zəka nuru

   Unudulmuş «Tərlan», möhtəşəm «Qız qalası», «Musiqi haqqında söhbət» üçlüyünün bəyzadə müəllifi      Bu dünyanın o qədər izahagəlməz sirləri var ki. Bu sirlərdən biri də ... Ətraflı

Kinokamera arxasında keçən ömür

   Tanınmış kinooperator, Əməkdar incəsənət xadimi Əsgər İsmayılov müasirləri tərəfindən peşəkar və yüksək insani keyfiyyətlərə malik sənət adamı kimi xarakterizə olunur. O, Azərbaycan kinematoqrafiyasında ilk rəngli ekran əsərlərinin çəkilməsinə öz töhfəsini ver... Ətraflı

Təqvim 19-21 aprel

   Azərbaycan      19 aprel 1905 - Məşhur memar Mikayıl Ələsgər oğlu Hüseynov (1905 - 7.10.1992) Bakıda doğulub. Nizami adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi, Milli Kitabxana, AMEA-nın binası, Bakı Musiqi Akademiyası və s. tikililərin layihə müəll... Ətraflı

Ağahüseyn Cavadov -

   Sənətin “epizodik”, həyatın qədirsizlik kölgəliklərində qalan parlaqlarımızdan...      Həyat qədirsizliklərini demirəm, böyük sənət kriterləri, yönətici sənətçilər “perimetr”lərilə yanaşsaq, bu dadlı i... Ətraflı

Xor ifaçılığından muğam operalarında baş qəhrəmanlara

   Mədəniyyət tariximizdə iz qoyan sənətkarlar bəzən diqqətdən kənarda qalsalar da, heç vaxt unudulmurlar. Opera səhnəsində - “Leyli və Məcnun”, “Koroğlu”, “Əsli və Kərəm” və digər tamaşalarda müxtəlif obrazları ustalıqla yaradan sənətkarlard... Ətraflı

Təqvim 15-18 aprel

   Azərbaycan        15 aprel 1892 - Nasir, tərcüməçi Əli Səbri (Əli Camal oğlu Qasımov; 1892 - 19.2.1983) anadan olub.   15 aprel 1905 - Memar, akademik Sadiq Ələkbər oğlu Dadaşov (1905-1946) anadan olub. Milli Azərbaycan ... Ətraflı

Tikdi ki, izimiz qalsın...

   200-dək fundamental layihəsilə əsl milli inşa sifəti yaratmış Mikayıl Hüseynov      200-dək...    Bu, dünya şöhrətli memarımızın həyata keçirilmiş layihələrinin göstəricisidir. Əsasən subyektiv səbəblərdən (məl... Ətraflı