Xocalı: dünyanın diqqətinə

   XX əsrin ən dəhşətli soyqırımlarından biri kimi tarixə düşən və azərbaycanlılarla yanaşı, bütünlükdə bəşəriyyətə qarşı vandalizm aktı olan Xocalı faciəsindən artıq 17 il ötür. Yerlə yeksan edilən şəhər, xüsusi amansızlıqla qətlə yetirilən yüzlərlə azərbaycanlı, olmazın işgəncələrə ... Ətraflı

Ehey, Xocalım!..

   «Xocalı - arxadan atılan güllə,   Xocalı - xalqımın faciəsidir.   Xocalı - günahsız soydaşlarımın,   Qisas çağırışı, fəryad səsidir».      Varlığımı yox etməyə çalışan, köksümü eşim-eşim eşən, içi şeytan ord... Ətraflı

Belə qəmli dayanma...

   Zamanında dahi Üzeyir bəy "ən böyük yaradıcı xalqdı"- demişdi. Ancaq xalq mahnılarının ilkin vaxtlarda yaradıcıları - müəllifləri olub.      Xalqın ürəkdən sevib bəyəndiyi bu bəstəkar təyinə tuş gəlib: xalq mahnıları. Hamısı da muğam ladları üzərindədir. "Segah"... Ətraflı

Dağların nəğmə duası

   Keçəçioğlu Məhəmməd vardı, Xarrat Qulu, İslam Abdullayev vardı... Onlar haqda eşitmişdi. Xan Şuşinskini, Bülbülü isə tanıyırdı, onlara fəxr eləyirdi. Bunların hər birinin sorağı ellərə yayılmışdı - Şuşa adlanan səsi-suyu şüşə şəkilli şəhərdən çox uzaqlara getmişdi. O da qala divarl... Ətraflı

Abşeron məscidləri

   “Məscid” mənşəcə ərəb sözü olub, hərfi mənada müsəlmanların ibadətgahı, Allah evi, insanların kütləvi şəkildə Allaha səcdə qıldıqları məkan anlamını verir. Azərbaycan dini memarlığının tarixində “Sınıq qala minarəsi” adı ilə tanınan abidə Bakıda ilk dini tikili hesab olunur. Sınıq ... Ətraflı

...Beş arşın ağdı xələt

   Aşıq şeirində İslam       Azərbaycan aşıq sənətinin incisi olan Tikmədaşlı Xəstə Qasımın aşıqların dilindən düşməyən, quzeyli, güneyli Azərbaycanı ev-ev, ocaq-ocaq dolaşan məşhur “Dünya” rədifli gəraylısının ikinci bəndi bu misralarla başlayır:&nb... Ətraflı

Mədəniyyətimiz ən böyük sərvətimiz, ən güclü silahımızdır

    Yer üzündə tarixin olduqca mühüm bir dövrünü yaşayırıq. Bütün yer üzündə sürətli qlobollaşma getdiyi indiki dövrdə biz həm də milli, müstəqil dövlət quruculuğu sahəsində ilk addımlırı atmaqdayıq. Uğurlu dövlət quruculuğumuz, ölkəmizin tərəqqisi, dünyada önəmli bir yer tutmamı... Ətraflı

Mesopotamiyadan daha qədim mədəniyyət ocağı...

   Qobustan - açıq səma altında muzey      Azərbaycanı şöhrətləndirən təkcə onun təbii sərvətləri - nefti, qazı deyildir. Bu ölkə dünyada həm də özünün milli-mənəvi dəyərləri - maddi-mədəni sərvətləri, nadir abidələri, ulu tarixi ilə tanınır. İzləri bəşər... Ətraflı

Mədəniyyətlərarası dialoq bəşərin yaşamı üçün şansdır

   Mədəniyyətlər daima bir-birinə təsir göstərir. Onların təbiəti belədir. Çünki əlaqə olmasa, nə varlığını qoruyub saxlayar, nə də inkişaf edərlər. Zaman-zaman mövcud olan yaradıcı qüvvələr qapalı inkişafın nə qədər məhdud olduğunu biliblər. Axı incəsənət daima başqaları ilə qaynayıb... Ətraflı

Bu qala bizim Qala

   Qədim yaşayış məskəni olan Abşeron yarımadasının tarixi eradan əvvəlki dövrləri əhatə edir. Burada aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı aşkar edilmiş kurqanlar, ocaq izləri və qəbirlər bunu bir daha sübut edir.   Yarımadanın ən qədim yaşayış məskənlərindən biri bu co... Ətraflı