Təqvim 14-17 oktyabr

   Azərbaycan      14 oktyabr 1875 - Maarif xadimi, nasir Əlisgəndər Hacıbaba oğlu Cəfərzadə (1875-1941) anadan olub.   14 oktyabr 1912 - Heykəltəraş, Əməkdar incəsənət xadimi Həyat Həmdulla qızı Abdullayeva (1912-2007) Dərbənd şəhərində anadan ... Ətraflı

Əbədi “Mücrü” müəllifi

   Dünyanın başına oyunlar açan müharibə dövründə hərdən “açılıb-örtülən” o mücrünün çap olunduğu kitab ogündən-bugünə açılıb-baxılmada...      Məşəqqətlər yaşa... Ətraflı

Səfiəddin Urməvi

   Türk dünyasının məşhurlarından, musiqi dünyasının nəhənglərindən...      ...Gözəl musiqi əsərlərini (məsələn, Üzeyir bəyin “Koroğlu”sundakı “Çənlibel” rəqsinin əvvəli) dinləyərkən bir neçə ... Ətraflı

Təqvim 11-13 oktyabr

   Azərbaycan      11 oktyabr 1983 - Xalq yazıçısı Süleyman Rəhimov (10.12.1900 - 1983) vəfat edib. "Şamo", "Saçlı", “Ağbulaq dağlarında”, “Mahtaban”, "Mehman", "Medalyon", "Qafqaz qartalı" və s. əsərlərin müəlli... Ətraflı

Səhnə və ekran sənətimizin fəxri

   Ağasadıq Gəraybəyli - 120       Milli teatr və kino sənətinin inkişafında misilsiz xidmətləri olan Xalq artisti Ağasadıq Gəraybəyli hər iki sahədə bir-birindən maraqlı, yaddaqalan obrazlar qalereyası yaradıb. Sənətkarın adı və obrazlarından hər hansı b... Ətraflı

Unudulmamalı elm-sənət azmanlarından -

   haqqında yazılanlardan, barəsində bildiklərimizdən çox-çox böyük alim Məmmədhüseyn Təhmasib      Dini dəyərlərə, böyük sənət, şifahi-yazılı ədəbiyyat nümunələrinə hörmət və rəğbət bəsləyən bir ailədə doğ... Ətraflı

Əgər bir insanın əməli bəşəriyyətə xidmət edirsə...

   Kinodramaturq Əli Qafarovun həyat və sənət amalı      Milli kino sənətimizin inkişafına töhfələr verən, bu sahədə öz dəst-xətti ilə seçilən sənətkarlardan biri də tanınmış kinodramaturq Əli Qafarov olub.      Əli H&... Ətraflı

Təqvim 3-6 oktyabr

   Azərbaycan      3 oktyabr “Türkdilli xalqların həmrəyliyi günü”dür. 2010-cu il sentyabrın 16-da türkdilli dövlət başçılarının İstanbulda keçirilən X zirvə toplantısında təsis olunub.    ... Ətraflı

Melodiya-Adam

 Tofiq Quliyev - 100       Qədimdən-qədim musiqi mədəniyyətimizdə yenidən-Yeni - Tofiq Quliyev!       Sənətə gəlişi Ü.Hacıbəyli fenomenli, A.Zeynallı ultralı, Q.Qarayev neo-mogikanlı dövrə təsadüf etsə də, Azər... Ətraflı

Həmişə bizimlə olan ədib

   Əsərlərinin bədii-fəlsəfi tutumu, yüksək mənəvi-əxlaqi dəyərlərə malik qəhrəmanları ilə adını yaddaşlara yazdıran görkəmli yazıçı-dramaturq İlyas Əfəndiyevin (1914-1996) Azərbaycanın ədəbi və mədəni mühitində özünəməxsus yeri və çəkisi var. Onun qə... Ətraflı