Təqvim 31 mart - 4 aprel

   Azərbaycan      31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı günüdür. 1918-ci ilin martında erməni silahlı dəstələri Bakıda, Qarabağda, Şamaxı, Quba, Lənkəran, Gəncəbasar və başqa bölgələrdə azərbaycanlı əhaliyə qarşı kütləvi qırğınlar t&oum... Ətraflı

Möcüzəvi Səs sahibi

   “Yerdə bəşərilərə löyün-löyün dad yaşadan, göydə uçarılara qanad saxladan Cabbar Qaryağdıoğlu...”      Bu sözləri əlli il əvvəl orta məktəb müəllimimizdən eşitmişəm. O müəllim öz həmkəndli... Ətraflı

Arxeologiya elmində parlaq imza

   Elmdə məktəb yaratmaq hər elm adamına nəsib olmur. Dünyanın ən qədim insan məskənlərindən olan Azıx paleolit düşərgəsinin ilk tədqiqatçısı, tanınmış tarixçi alim Məmmədəli Hüseynov elmdə özünəməxsus iz açan tədqiqatçılarımızdandır. O,... Ətraflı

Azərbaycan jurnalistikasında işıqlı iz

   Əşrəf Hacıyev həmkarlarının xatirələrində      Əməkdar jurnalist Əşrəf Hacıyev (1932-2001) Azərbaycan mətbuatının inkişafına dəyərli töhfələr vermiş qələm sahiblərindəndir. Müxtəlif illərdə «Azərbaycan gəncləri», «Kommunist»... Ətraflı

Təqvim 25-30 mart

   Azərbaycan      25 mart 1897 - Ədəbiyyatşünas, publisist, teatrşünas, Əməkdar mədəniyyət işçisi Qulam Məmməd oğlu Məmmədli (1897 - 18.11.1994) Təbrizdə doğulub. Cənubi Azərbaycan şairlərinin (Heyran xanım, Mirzə Əli Möcüz və s.) ə... Ətraflı

Daim nəticəyə işləmiş aktyor

   Müsahibələrinin birində “Mən bütün rollarımı bitmiş bir fikri ifadə edən cümlə kimi təqdim etməyə çalışmışam” demiş Muxtar Maniyev       “Mən daim gözdən yayınmağa çalışan fağır bir uşaq kim... Ətraflı

Azərbaycan tarixşünaslığında məktəb yaradan alim

   Orta əsrlər Azərbaycan tarixinin dərindən araşdırılmasında AMEA-nın müxbir üzvü, tarix elmləri doktoru, professor Oqtay Əfəndiyevin xüsusi xidmətləri olub. Azərbaycan səfəvişünaslıq elmi məktəbinin banisi hesab olunan görkəmli alim tarixçi kadrların ... Ətraflı

Təqvim 19-24 mart

   Azərbaycan      19 mart 1919 - Xalq artisti, məşhur xanəndə Hacıbaba Hüseynəli oğlu Hüseynov (1919 - 24.10.1993) anadan olub. Muğamatdan dərs deyib, xanəndələr yetişdirib. Çoxsaylı təsniflərin müəllifidir, istedadlı qəzəlxan kimi tanın... Ətraflı

Milli məfkurə daşıyıcısı

   Cənubi Azərbaycanda xalq yaddaşı örnəklərinin toplanılması və nəşri sahəsində xidmətləri olmuş ziyalılardan biri də folklorşünas alim Məhəmmədəli Fərzanədir.   1923-cü ildə Təbrizdə anadan olan M.Fərzanə mədrəsədə təhsil alıb. Klassik ədəbiyyata, xüsusilə g... Ətraflı

Təqvim 15-18 mart

   Azərbaycan      15 mart 1878 - Maarif xadimi, şair Şeyx Məhəmməd Hacı Abdulla oğlu Rasizadə (1878 - 24.12.1939) Naxçıvanda anadan olub. Hüseyn Cavidin böyük qardaşıdır. Şeir və poemalar yazıb, Firdovsinin “Şahnamə”sindən pa... Ətraflı