Nəğmə-nağıl...

   Bu səfər sizə nədən danışaq, kimdən deyək - qaraca-quruca kaman alətinin ərz etdiyi “dad-aman” halətlərindən və -      ...onun, ötən əsrin əllinci illərinədək sadəcə-adicə çalınanları gül-gül gülləyib, dil-dil dilləndi... Ətraflı

O tay-bu tay - bütöv şair

   Özündən bir əsr öncə ikiyə bölünmüş Vətənini qəlbən birləşdirib getmiş Söhrab Tahir...      Maraqlıdır, son vaxtlar dilimizdə tez-tez və əsasən mənfi çalarda işlənən “ikili” ifadəsi bu şairə şamilli... Ətraflı

Təqvim 27-30 may

   Azərbaycan       27 may 1906 - Xalq artisti, rejissor Soltan Baba oğlu Dadaşov (1906-1969) anadan olub.   27 may 1926 - Xalq şairi, nasir Söhrab Tahiri (Söhrab Əbülfəz oğlu Tahiri; 1926 - 4.5.2016) Cənubi Azərbaycanın Asta... Ətraflı

Sənət üçün yaşanan ömür

   Aktyor, rejissor İsmayıl Əfəndiyevin vəfatından 50 il ötür      Ötən əsrin ortalarında Azərbaycan teatr və kino sənətində şöhrət tapan insanlardan biri də Əməkdar incəsənət xadimi İsmayıl Əfəndiyev olub. O, ilk peşəkar kino aktyorlarımız... Ətraflı

Maarifpərvər publisist, vətənsevər ziyalı

   XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan mətbuatının inkişafına töhfə verən ziyalılardan biri də publisist, ictimai xadim Rzaqulu Nəcəfov olub.    Rzaqulu Məşədi Ələkbər oğlu Nəcəfov 1884-cü ildə Naxçıvan şəhərində ziyalı ailəsində dünyaya göz aç... Ətraflı

Təqvim 24-26 may

   Azərbaycan      24 may 1863 - Şair, nasir, tərcüməçi, maarifçi Rəşid bəy İsmayıl oğlu Əfəndiyev (1863 - 31.8.1942) Şəkidə anadan olub. "Qan ocağı”, "Pul dəlisi", "Saqqalın kəraməti", "Diş ağrısı" və s. pyeslərin müəllifidir. Qo... Ətraflı

Fədai alimlərimizdən

   Yaddaşlarda “Koroğlu”nun qələm dəlilərindən” biri kimi yaşayan Vəli Xuluflu      El-obalarımızı oymaq-oymaq gəzib, xalqın hikmət qənimətlərini - tapmacasından atmacasınadək bütün ağız incilərini, şifahi ədəbiyyat yatırını imkanı ... Ətraflı

“Quşların dili”ndən bəhs edən sufi şairi

   Orta əsrlərdə Şərqdə insanların həyat tərzinə çevrilən təsəvvüf fəlsəfəsi bu anlayışı ehtiva edən ədəbiyyatın da inkişafına təkan vermiş, yeni şairlər nəsli yetişmişdir. Yaradıcılığı təsəvvüfi simvollarla zəngin olan sufi şairlərdən biri də Fəridəddin Əttar olub. &... Ətraflı

Təqvim 20-23 may

   Azərbaycan      20 may 1884 - Ədəbiyyatşünas və şair Salman Mümtaz (Salman Məmmədəmin oğlu Əsgərov; 1884-1941) Şəkidə anadan olub. "Molla Nəsrəddin" jurnalında məqalə və şeirləri dərc olunub. Klassik ədiblərimizin əlyazmalarını toplayıb. “Az... Ətraflı

Can və ədəb-irfan təbibimiz

   “Vətən əcdadımızın mədfənidir, Vətən övladımızın məskənidir” demiş Abbas Səhhət      Diqqətinizə çatdırmağa çalışacağım bu istedadlı ədib və təbibimiz - qəbri hələ də bəlli olmayan, qədri isə ədəbi ictimaiyyət tərəfindən xeyli... Ətraflı