Bənzərsiz pedaqoq, böyük musiqiçi

Azərbaycan pianoçuluq məktəbinin təşəkkülü və inkişafında böyük xidmətlər göstərmiş sənətkarlardan biri də Əməkdar incəsənət xadimi Georgi Şaroyev olub.Georgi Georgiyeviç Şaroyev 1890-cı ildə Moskvada anadan olub. Moskva Konservatoriyasında Q.Paxulski, V.Safonov, K.İqumnov kimi məşhur pedaqoqlardan ... Ətraflı

Cavidin idealı - Turan

Dünya türkçülüyünün son ülgüsü, ən ali qayəsi Turan idealı idi. XIX əsrin ikinci yarısından başlayaraq İsmayıl Qaspıralı, Ziya Göyalp, Yusif Akçura, Əlibəy Hüseynzadə kimi böyük türkçülər vahid türk dövləti - Turan imperiyası yaratmaq uğrunda mübarizə və fikir mücadilələri aparmışlar. XX əsrin əvvəl... Ətraflı

İlk “Molla Nəsrəddin”çi rəssam

Aprelin 7-də xalqımızın mədəni həyatında xüsusi mərhələ təşkil edən “Molla Nəsrəddin” jurnalının nəşrindən 109 il ötdü. Nəşrin ilk sayının üz qabığındakı məşhur karikaturanı yəqin ki, çoxları xatırlayır: Azərbaycan türkləri dərin yuxudadır. Bir kişi oyanıb gərnəşir... Bu karikatura jurnalın məşhurla... Ətraflı

TƏQVİM 7-10 aprel

Azərbaycan7 aprel 1906 - Azərbaycanın ilk satirik nəşri olan "Molla Nəsrəddin" jurnalının birinci sayı çapdan çıxıb. Böyük ədib Cəlil Məmmədquluzadənin redaktoru olduğu jurnal 1906-1918-ci illərdə Tiflisdə, 1921-ci ildə Təbrizdə, 1922-1931-ci illərdə Bakıda nəşr edilib. "Molla Nəsrəddin" Azərbaycan ... Ətraflı

Kadr-kadr böyüyən...

Doqquz yaşında kinoda doğulub... qırx səkkizində kinostudiyada ölən Mirzəyev Ceyhun... ...Mədəniyyətimizdə isə - ölməz Ceyhun!“Ögey ana”dakı qızğın, çılğın, ərköyün “İsmayıl”-Ceyhun. “Yenilməz batalyon”da “a köhlən atlar!” deyə qovaladığı at arabasının sürəti qədər cürət və istedad surətli “Teymur”-... Ətraflı

Hafiz sevgisi

“Onun qara xalına Səmərqənd və Buxaranı bağışlaram...” Şərqin poeziya çələngində görkəmli İran şairi Hafiz Şirazinin xüsusi yeri var. Həyat və yaradıcılığı tarixin qarışıq dövrünə təsadüf edən şairin qələmə aldığı əsərlər insanları öz sehrində saxlayıb, qəlbləri oxşayıb. Şəmsəddin Məhəmməd Hafiz 132... Ətraflı

Muzey sərvətlərinə yeni həyat verilir

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Muzey Sərvətləri və Xatirə Əşyalarının Elmi Bərpa Mərkəzində müxtəlif muzeylərdən gətirilmiş eksponatlar bərpa edilir. Son aylarda burada Azərbaycan Xalça Muzeyi, Milli İncəsənət Muzeyi, Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyi, Əzim Əzimzadə və Üzeyir Hacıbəylinin ev-muzeylə... Ətraflı

Dağların o tayında

Kəlbəcərin işğalından 22 il keçdiAprelin 2-də Azərbaycanın Kəlbəcər rayonunun Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilməsinin 22 ili tamam oldu. İşğalçı ordunun Kəlbəcərə genişmiqyaslı hücumu 1993-cü il martın 27-də başlamışdı. Kəlbəcərin süqutu ilə 60 minə yaxın rayon sakini yurd-yuvasınd... Ətraflı

TƏQVİM 2-6 aprel

Azərbaycan2 aprel 1870 - Şair Azər Məcid oğlu İmaməliyev (Azər Buzovnalı; 1870 - 8.8.1956) Bakının Buzovna kəndində doğulub. Felyetonlar yazıb, fars dilindən ədəbi tərcümələr edib.2 aprel 1932 - Ədəbiyyatşünas, tərcüməçi, professor Xeyrulla Salman oğlu Əliyev Cəlilabad rayonunun Göytəpə qəsəbəsində ... Ətraflı

Kitablar və kitabxanalar

Qafqaz Albaniyasının kitab mədəniyyəti Qafqaz Albaniyası Azərbaycan tarixinin mühüm bir mərhələsini təşkil edir. Eramızdan əvvəl IV-III əsrlərdə formalaşan, eramızın VIII əsrində ərəb xilafəti tərəfindən işğal edilən bu dövlət Azərbaycanın bütün ərazisini, indiki Ermənistan və Gürcüstanın bir hissəs... Ətraflı