Milli musiqimizi inkişaf etdirəcək və yaşadacağıq

İnsan zəkasının yaratdığı bəşəri dəyərlərdən biri də musiqidi. Xalqımız bu gözəl neməti daim sevib və inkişafı üçün qayğı göstərib. Son zamanlar respublikada keçirilən “ Muğam” , “Yeni ulduz “ və “ Xalq “ müsabiqələri bu qayğının bariz nümunəsidir. Söz yox ki , milli musiqimizi yaşadan və onu g... Ətraflı