Sarı Aşığın bayatı dünyası

   Haqq aşığı       Azərbaycan aşıq ədəbiyyatında qüdrətli söz sərrafı, bayatı ustası kimi adını tarixin yaddaşına yazan Sarı Aşıq o sənətkarlardandır ki, hər bayatısı söz xəzinəmizin qızıl kərpiclərindəndir və onun zəngin irsi ilə hər xalq, hər millət öy... Ətraflı

Sirabda arxeoloji araşdırmalar

      Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək rayonunun Sirab kəndi yaxınlığında yerləşən qədim yaşayış yerləri və orada aşkar olunan qədim maddi-mədəniyyət nümunələrindən bəhs edən “Sirabda arxeoloji araşdırmalar” kitabı işıq üzü görüb.      ... Ətraflı

Aşıq sənəti yeni inkişaf mərhələsində

   Əbülfəs Qarayev   Azərbaycan Respublikasının    Mədəniyyət və Turizm Naziri      Aşıq sənəti həm Azərbaycan xalq ədəbiyyatının, həm də ümumiyyətlə mədəniyyətimizin qədim tarixə və zəngin ənənələrə malik qollarından biridir... Ətraflı

“Aşıq yaradıcılığı böyük mədəniyyətin nümunəsidir”

   Nizami Cəfərov   Professor, Milli Məclisin Mədəniyyət komitəsinin sədri      Aşıq yaradıcılığı xalqımızın mədəniyyətini dərin türk köklərinə bağlayan yaradıcılıqdır. Ona görə də Azərbaycan aşıq sənətinin öyrənilməsi, təbliği, dünyay... Ətraflı

«Azərbaycan sazının möcüzəsi dünyanı ayağa qaldırmalıdır»

   Zəlimxan Yaqub   Xalq şairi, Aşıqlar Birliyinin sədri      2008-ci ilin avqust ayında çağırılmış Aşıqların 5-ci Qurultayından sonra bizim yer problemimiz oldu. Sonra İçərişəhərdə bizə çox gözəl yer ayırdılar. Düzdür, bir az balacadı... Ətraflı

Saz

   Saz təzənə (mizrab) ilə çalınan simli çalğı alətidir. O, ulu ozan sənətinin davamçısı olan aşıq və saz-söz sənətinin ayrılmaz tərkib hissəsidir.      Saz eyni zamanda türk dünyasının, türk mənəviyyatının rəmzlərindən biridir. Sinkretik, yəni özündə çal... Ətraflı

Aşıq Şəmşir

   Aşıq Şəmşir 1893-cü ildə Kəlbəcərin Dəmirçidam kəndində görkəmli el sənətkarı, şair Qurbanın ailəsində dünyaya gəlib. Ağdabanlı Qurban Aşıq Ələsgərin müasiri və dostu idi.    Sənətkar ailəsində doğulan Şəmşir çox keçmədən el yığıncaqlarında tanınmağa başladı. Mi... Ətraflı

Dağlar qarın əritməsin...

   Yəhya bəy Dilqəm. Bu sənətkar haqqında nə bilirik?      XVIII əsrin axırı, XIX əsrin əvvəllərində Şəmkir mahalında yaşayıb-yaratmış Yəhya bəy Dilqəm barəsində yazılı ədəbiyyatda o qədər də geniş məlumat yoxdur. Neçə-neçə sənətkarın sinəsində tufan qopa... Ətraflı

Ruhumuzun tərcümanı

   Rəvayətə görə, Dədə Qorqud peyğəmbər əfəndimizin zamanında yaşamış, hətta onunla bir neçə dəfə görüşmüşdür. Diqqət etsəniz hər bir millətin peyğəmbərlə əlaqəsi olan, onunla məxsusi olaraq görüşən bir ağsaqqalı, bir başbiləni vardır. Təsadüfi deyil ki, türk xalqlarının bu ağsaqqalı ... Ətraflı

Saz mənim taleyimdir

   Aşıq GülarƏ Azaflı:   “Mənim dövlətim, varım, dünyam sazdır. Heç kəsə deyə bilmədiyim dərdimi saza deyirəm. Bəzən onunla baş-başa verib ağlayıram da...”       Böyük bir sənətkar ailəsində dünyaya gəlməyin özü xoşbəxtlikdir. Gülarə A... Ətraflı