Poeziya həvəskarlarına Orxan Paşa imzası ilə yaxşı tanış olan Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin sədri, Əməkdar elm xadimi, professor Məhərrəm Qasımlının yeni şeirlər kitabı çapdan çıxıb. 
   “Elm və təhsil” nəşriyyatında nəfis tərtibatda işıq üzü görmüş “Saz başına döndüyüm” adlı bu kitabda şairin qoşma və gəraylıları yer alıb. Lirik-romantik duyğuların, ana yurdun gözəlliklərinin tərənnüm olunduğu, milli dövlətçilik düşüncəsinin və dünyanın fəlsəfi dərkinə yönəlmiş dəyərləndirmələrin əksini tapdığı şeirlərin hamısı çeşidli saz havalarında səsləndirilə biləcək poetik mətnlərdir.