“Şərq-Qərb” nəşriyyatı AMEA-nın M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun şöbə müdiri, tarix elmləri doktoru Fərid Ələkbərlinin ikicildlik “Şərqin min bir sirri” kitabını rus dilində təkrar nəşr edib. 
   Kitabda qədim və ortaçağ qaynaqlarından Şərqin, eləcə də Azərbaycanın qədim təbabəti, fəlsəfəsi, elm və mədəniyyəti haqqında məlumatlar təhlil olunur. Kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub.

   S.Qaliboğlu