Yaşadığım günün adı həyatdır...

Onun adını ilk dəfə orta məktəbdə oxuyanda televiziyanın musiqi verilişləri zamanı  titrlərdə oxumuşdum. Tanınmış estrada ifaçılarımızın oxuduğu mahnıların sözlərinin müəllifi kimi. İllər keçdi və zərif şeirlərin müəllifi olan şair, bəstəkar və əlbəttə ki, yazı&cced... Ətraflı

Birlikdən yaranıb zəfər döyüşdə...

Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”si dünya poetik-fəlsəfi fikrinin zirvəsində dayanır. “Xəmsə”yə daxil olan beş poema-məsnəvidə bütün zamanların ən humanist, ümumbəşəri idealları parlaq bədii əksini tapıb. “Nizami Gəncəvi İli” qüdrətli söz ust... Ətraflı

Yaşa ki, dünyaya işıq verəsən...

Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”si dünya poetik-fəlsəfi fikrinin zirvəsində dayanır. “Xəmsə”yə daxil olan beş poema-məsnəvidə bütün zamanların ən humanist, ümumbəşəri idealları parlaq bədii əksini tapıb. “Nizami Gəncəvi İli” qüdrətli söz ust... Ətraflı

Zülm ilə bu dünyanı almaq deyildir mümkün...

Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”si dünya poetik-fəlsəfi fikrinin zirvəsində dayanır. “Xəmsə”yə daxil olan beş poema-məsnəvidə bütün zamanların ən humanist, ümumbəşəri idealları parlaq bədii əksini tapıb. “Nizami Gəncəvi İli” qüdrətli söz ust... Ətraflı

“Nizami və tarix” monoqrafiyasının ikinci nəşri çapdan çıxıb

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun direktoru, akademik Teymur Kərimlinin “Nizami və tarix” monoqrafiyasının ikinci nəşri çapdan çıxıb. İnstitutdan bildirilib ki, monoqrafiyada Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında ta... Ətraflı

Rusca yazan milli yazıçı

Maqsud İbrahimbəyovun kitablarının təqdimat mərasimi keçirilib Azərbaycan və türk xalqları soy-kökü, tarix və mentaliteti ilə nə qədər bir-birinə yaxın olsalar da, bir-birinə doğru uzanan kökləri və mənəvi telləri mümkün qədər çox öyrənməli və bir-bir... Ətraflı

Gücünü ədalətdən heç zaman uca tutma...

Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”si dünya poetik-fəlsəfi fikrinin zirvəsində dayanır. “Xəmsə”yə daxil olan beş poema-məsnəvidə bütün zamanların ən humanist, ümumbəşəri idealları parlaq bədii əksini tapıb. “Nizami Gəncəvi İli” qüdrətli söz ust... Ətraflı

Ensiklopedik zəka sahibi, mütəfəkkir şair

XIII-XIV əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatında zəngin yaradıcılığı və mövzu genişliyi ilə seçilən sənətkarlardan biri Əvhədi Marağayi olub. Klassik Şərq ədəbiyyatının qabaqcıl ənənələrinə sadiq qalan şairin ədəbi irsi klassik ədəbiyyatımızın ən dəyərli nümunələri sırasındadır. Əvhədi Mara... Ətraflı

Qarabağ mövzusu azsaylı xalqların ədəbiyyatında

Şair Həsən Xasiyevin yaradıcılığı əsasında Azərbaycanda ta qədimdən təşəkkül tapmış xalqlar dil, din, mədəniyyət fərqlərinə baxmayaraq, birgə dostluq və mehribanlıq şəraitində yaşayırlar. Ləzgi, talış, kürd, avar, tat, ingiloy, saxur, udin, xınalıq və digər azsaylı xalq və etnosların n&uum... Ətraflı

“Ulduz”da Qarabağ esseləri

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin nəşri olan  “Ulduz” jurnalının fevral sayında hisslərin, duyğuların, yaddaşın, yaşantıların söz naxışı – Qarabağ esseləri çap olunub. Jurnalın “Qarabağ: esseistika” adlı buraxılışında ədəbiyyatşünaslar Azər Tu... Ətraflı