Şuşanın Xanı

  Həqiqət. Əfsanə. Heyrət… Xan adı çəkiləndə birinci ağlagələn bunlar olur. Bu sözlərin və daha neçə belə ifadənin gərəkliyi lazımdı onun kimliyini dərk etmək üçün. Mədəniyyət tariximizdə ən məşhurlardan biridi o. Həqiqətdi. Muğamla qoşa çəkilir adı. Azərbaycan xalq musiqisinin, muğamatımı... Ətraflı

Sözlü adam

   Azərbaycan teatr tarixində ilk baxışdan qəribə bir özəllik gözə çarpır. Belə ki, M.F.Axundov 6 əsərini - öz dövrünün mühüm və son dərəcə aktual, mənəvi-əxlaqi, publisist, psixoloji, fəlsəfi «yükü» olan komediyalarını mövcud olmayan teatr üçün yazıb. Yalnız 30 (!) ildən sonra, özü də həv... Ətraflı

SƏS ömrü

   Biçarə sərnişin... xəyallar dünyasının sakini... talesiz bəxtəvər...      (Əvvəli ötən sayımızda)      İnstitutu bitirib vətənə qayıdandan sonra kinostudiyada bir-birinin ardınca filmlərə çəkilirdim. Bir gün Həsən müəllimlə dəhlizdə rastlaşdıq. «G... Ətraflı

Üzeyir ömrü - zamansızlıq

   O, dövrünün mücahididi. Millət aşiqi, vətən təəssübkeşi, sənət cəfakeşidi. Həmişə əlçatmazdı, qibləgahdı. Və heç şübhəsiz, bütün zamanların sınağından üzüağ çıxan ürfan adamı, dahidi. Səmimi deyim ki, Üzeyir Hacıbəyov haqqında danışanda ilk ağlıma gələn indicə söylədiyim fikirlər olur. ... Ətraflı

Dədə Qorqudun gedişi...

   Avqust ayında itkilərimiz az olmayıb. Niyazini, Şahmar Ələkbərovu, Məhluqə Sadıqovanı, Həsən Məmmədovu itirmişik. İtkilər demişkən, Füzuli və Cəbrayılın əlimizdən getməyini bu məqamda xatırlamamaq olmaz. İndi Qarabağdan yox, sənətkar itkisindən söz açacağam.      Həs... Ətraflı

İyirmi beş ilin sınağı

   "Sənətkar portretinə ştrixlər" silsiləsindən      “Bir də görürdüm, gecə telefon zəng çalır: mən ölüm, "şef" (o mənə belə müraciət etməyi xoşlayardı), dur gəl bizə. Deyirdim, ay Niyazi, heç bilirsən, saat neçədi? Üç! Deyirdi, eybi yoxdur, indi maşın göndərirəm. Gəl, ... Ətraflı

Qızıl səs əfsanəsi

   Sənətkar portretinə ştrixlər silsiləsindən       Müslüm Maqomayevin əziz xatirəsinə ehtiramla      Ötən il bu vaxtlar özü son illər ən yaxın simsarına çevrilmiş kompyuterinin qarşısında əyləşib heç vaxt üzünü görmədiyi pərəstişkarları ilə çat... Ətraflı

Qarabağın Xanı

   «Xanın oxuduğu «Qarabağ şikəstəsi» SƏSdə Qarabağ möcüzəsi idi. Hələ mən Qarabağ deyilən məkanı görməmişdim, amma bu səsdəki sehr yaddaşımda əbədi bir Qarabağ obrazı yaratmışdı... Ruhun şad olsun, Xan əmi! Qarabağa sevgim sənin səsindən başlandı». Tənqidçi Vaqif Yusifli Xan Şuşinski sənə... Ətraflı

Bir yay günündə...

   yaxud milli səhnə mədəniyyətimiz haqqında bir neçə söz      “Mədəniyyət” qəzetinin 15 iyul 2009-cu il tarixli sayında dərc olunmuş “Dəb xəstəliyə çevrilsə... və ya soyunmaq geyinməkdən asandı?” sərlövhəli yazıda aktual bir problemə toxunulub. Bir ... Ətraflı