Xanəndə sinfinin konserti

    Bugünlərdə G.Şaroyev adına 35 saylı Musiqi Məktəbində xanəndə sinfinin müəllimləri Əlisəfa Hüseynov və Gülnar Haşımovanın şagirdlərinın sinif konserti keçirildi.    Tədbirdə Aqil Əliquliyev “Azərbaycan” (Əlibaba Məmmədov), Mahir İbadov “Qarabağ” (Bəhram Nəsibov), Əf... More

Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının Bəyanatı

   Məlum olduğu kimi, may ayında Moskvada «Eurovision-2009» Beynəlxalq Musiqi Müsabiqəsi keçiriləcək. Bu müsabiqədə ölkəmizi cənubi azərbaycanlı musiqiçi Araşın «Always» mahnısı ilə Aysel Teymurzadə təmsil edəcək. Azərbaycanın belə bir məşhur müsabiqədə yerli bəstəkarlardan deyil, əcnəbi b... More

Nəğmələrlə yoğrulmuş ömür

   Bəstəkar öz fikirlərini doğma musiqi dilində ifadə etdikdə xalqa daha yaxın olur      Üzeyir Hacıbəyov      Bu ilin aprel ayında 75 yaşı tamam olacaq. Öz əsərləri ilə xalqımızın qəlbinə yol tapan, bir çox musiqi janrlarında qələmini sınayan, ... More

Səkinə xanım... Xanım Səkinə

    Niyə belə yazdıq? Şəxsən Sizinləyik, Səkinə xanım! Ad gününüzlə bağlı bu yazının başlığını niyə belə verdik? Əvvəla, «əcəb elədik». Bəs Siz niyə bütün ifalarınızı o sayaq özgür, orijinal, yalnız özciyəzinizə məxsus təqdim edirsiz bizlərə?! İndi bizlərin ixtiyarı yoxmu - bu se... More

Piano ilə təkbətək

   F.Şopen həyatında bir dəfə də olsun başqa alət üçün yazmadı      Parisdə F.Şopenin adı polyak musiqisinin emblemidir. Baxmayaraq ki, atası Nikolay Şopen milliyyətcə fransız idi, Fridrix canıyla, qanıyla polyak mədəniyyətinin yetir... More

Şərqlə Qərb musiqisinin uğurlu dialoqu

   Dövlət səviyyəsində təşkil olunan musiqi tədbirlərindən çox-çox fərqlənən bu konsert proqramı böyük rəmzi məna daşıyan konsepsiya üzərində qurulmuşdu. Kiplinqin məşhur bir kəlamına - «Şərq Şərqdir, Qərb isə Qərb və onlar heç zaman kəsişməyəcəklər» - zidd olaraq, dünyaşöhrətli bəstə... More

Zamanın təsviri

   Onun simasında XX əsr gerçəkliyindən doğan cizgilər vardı. Diqqətini toplayıb sanki vaxtın çərçivəsindən qırağa baxmaq istəyir. Onun yaradıcılığını tədqiq edənlər milli düşüncə və ümumbəşəri fikirlərin sintezindən danışırdılar.    ... More

Qüdrətli fırça ustası

   Yarım əsrdən çoxdur ki, respublikamızın sərhədlərindən çox-çox uzaq ölkələrdə doğma Azərbaycan mədəniyyətini ləyaqətlə təmsil edən və ona beynəlxalq nüfuz qazandıran xalq rəssamı Tahir Salahovu hamı sadəcə olaraq "Bizim Tahir" deyib çağırır, on... More

“Leyli və Məcnun”

   İslam Şərqində opera janrının əsasını qoyan şedevr      Üzeyir bəy Hacıbəyov. Dahi. Sadəcə, dahi. Bundan sonra, yalnız bundan sonra nə deyirsən de, nə yazırsan yaz...       Yazım ki...      Az... More

Muğam

    Dünənin, bu günün və gələcəyin musiqisi      Muğam - Azərbaycan xalqının bədii yaradıcılığının zəngin bir hissəsi, əsrlərdən bəri şifahi şəkildə inkişaf edərək dövrümüzə gəlib çatmış unikal sənət nümunəsi, Şərq xalqlarının şifahi ənənəli professi... More

News

E-qəzet (pdf)

Calendar


Be
Ça
Ç
Ca
C
Ş
B

Xüsusi buraxılışlar