Azərbaycan Milli Konservatoriyası Xalq çalğı alətləri kafedrasının professoru, tarzən-pedaqoq, Əməkdar incəsənət xadimi, Prezident təqaüdçüsü Oqtay Süleyman oğlu Quliyev aprelin 6-da, 83 yaşında dünyasını dəyişib.

Oqtay Quliyev 1938-ci il sentyabrın 22-də Ağdamda anadan olub. A.Zeynallı adına Musiqi Texnikumunda, Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında (indiki BMA) təhsil alıb. 1969-cu ildə konservatoriyada Xalq çalğı alətləri kafedrasında müəllim işləməyə başlayıb.

Ömrünün 50 ilini elmi-pedaqoji fəaliyyətə həsr edən Oqtay Quliyevin musiqi metodikası sahəsində böyük xidmətləri var. Tar tədrisi üzrə dəyərli metodik tövsiyə və proqramların müəllifi, not məcmuələrinin tərtibçisidir.

1994-2004-cü illərdə Türkiyənin Trabzon şəhərində Qara Dəniz Texniki Universitetinin professoru olub. 2004-2010-cu illərdə  Azərbaycan Milli Konservatoriyasında tədris işləri üzrə prorektor işləyib, 2010-cu ildən Xalq çalğı alətləri kafedrasının professoru  kimi fəaliyyət göstərib.

Yaradıcı-pedaqoji fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilən tarzənə ölkə başçısının 2 oktyabr 2007-ci il tarixli sərəncamı ilə “Əməkdar incəsənət xadimi” fəxri adı verilib.

Musiqi ictimaiyyəti Oqtay Quliyevi səriştəli müəllim, musiqişünas və səmimi insan kimi xatırlayacaq.

Allah rəhmət eləsin.