Dekabrın 8-də Azərbaycan Xalça Muzeyində F.Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanasının TÜRKSOY ilə birgə layihəsi olan “Türk dünyasının nağıl bağı” kitabının təqdimatı və uşaqların nağıllara çəkdikləri rəsmlərin sərgisi keçiriləcək. Layihənin həyata keçirilməsində əsas məqsəd türk xalqlarının nağıllarını bir yerdə toplayıb təqdim etməklə türk xalqlarının bədii təfəkküründən, zəngin təxəyyülündən, fəhmindən, duyumundan doğan, günümüzədək gəlib çıxan kamil ağız ədəbiyyatı nümunələrini nağıllar vasitəsilə yaşatmaqdır.