Maarifpərvər publisist, vətənsevər ziyalı

   XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan mətbuatının inkişafına töhfə verən ziyalılardan biri də publisist, ictimai xadim Rzaqulu Nəcəfov olub.    Rzaqulu Məşədi Ələkbər oğlu Nəcəfov 1884-cü ildə Naxçıvan şəhərində ziyalı ailəsində dünyaya göz aç... Ətraflı

Təqvim 24-26 may

   Azərbaycan      24 may 1863 - Şair, nasir, tərcüməçi, maarifçi Rəşid bəy İsmayıl oğlu Əfəndiyev (1863 - 31.8.1942) Şəkidə anadan olub. "Qan ocağı”, "Pul dəlisi", "Saqqalın kəraməti", "Diş ağrısı" və s. pyeslərin müəllifidir. Qo... Ətraflı

Fədai alimlərimizdən

   Yaddaşlarda “Koroğlu”nun qələm dəlilərindən” biri kimi yaşayan Vəli Xuluflu      El-obalarımızı oymaq-oymaq gəzib, xalqın hikmət qənimətlərini - tapmacasından atmacasınadək bütün ağız incilərini, şifahi ədəbiyyat yatırını imkanı ... Ətraflı

“Quşların dili”ndən bəhs edən sufi şairi

   Orta əsrlərdə Şərqdə insanların həyat tərzinə çevrilən təsəvvüf fəlsəfəsi bu anlayışı ehtiva edən ədəbiyyatın da inkişafına təkan vermiş, yeni şairlər nəsli yetişmişdir. Yaradıcılığı təsəvvüfi simvollarla zəngin olan sufi şairlərdən biri də Fəridəddin Əttar olub. &... Ətraflı

Təqvim 20-23 may

   Azərbaycan      20 may 1884 - Ədəbiyyatşünas və şair Salman Mümtaz (Salman Məmmədəmin oğlu Əsgərov; 1884-1941) Şəkidə anadan olub. "Molla Nəsrəddin" jurnalında məqalə və şeirləri dərc olunub. Klassik ədiblərimizin əlyazmalarını toplayıb. “Az... Ətraflı

Can və ədəb-irfan təbibimiz

   “Vətən əcdadımızın mədfənidir, Vətən övladımızın məskənidir” demiş Abbas Səhhət      Diqqətinizə çatdırmağa çalışacağım bu istedadlı ədib və təbibimiz - qəbri hələ də bəlli olmayan, qədri isə ədəbi ictimaiyyət tərəfindən xeyli... Ətraflı

Tanınmış nasir, ədəbiyyatşünas, tərcüməçi

   Nasir, dramaturq, ədəbiyyatşünas, tərcüməçi, Əməkdar mədəniyyət işçisi Altay Məmmədov fəaliyyət göstərdiyi bütün sahələrdə uğurları ilə yadda qalıb.   Altay Yusif oğlu Məmmədov 15 may 1930-cu ildə Gəncə şəhərində dünyaya göz a&c... Ətraflı

Təqvim 17-19 may

   Azərbaycan      17 may 1870 - Yazıçı-dramaturq, publisist Əbdürrəhim bəy Əsəd bəy oğlu Haqverdiyev (1870 - 11.12.1933) Şuşada anadan olub. "Dağılan tifaq", "Bəxtsiz cavan", “Pəri cadu”, “Ac həriflər” və s. pyeslərin, heka... Ətraflı

Bəkir Çobanzadə

   Böyük alim, alovlu şair, “Dəyişmə, muradın millətsə sənin, Sonda qalibiyyət sənin olacaq!” demiş tufan-türkçü...       Dövrün siyasi zəlilzadə “elitar”ları məngənəsində sıxılsa da, məqsəd-mər... Ətraflı

Təqvim 13-16 may

   Azərbaycan      13 may 1929 - Şair və tərcüməçi Hikmət Ziya (Hikmət Ziya oğlu Əfəndiyev; 1929 - 2.8.1995) Ağdamda anadan olub. Uşaq və gənclər üçün bir çox əsərlərin müəllifidir.   13 may 1937 - Xalq a... Ətraflı