Tarixdə bu gün

Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...   288 il əvvəl...   10 mart 1735-ci ildə Səfəvi dövləti və Rusiya arasında Gəncə müqaviləsi bağlanıb. Səfəvi ordusunun komandanı Nadir xan və knyaz Qolitsın tərəfindən imzalanan müqaviləyə görə, rus qoşunları Xəzəryanı Azə... Ətraflı

Xatirə təqvimi 8-13 mart

Azərbaycan   8 mart 1911 – Xalq artisti Ağadadaş Gülməmməd oğlu Qurbanov (1911 – 25.6.1965) anadan olub. Gənc Tamaşaçılar, Akademik Milli Dram teatrlarında çıxış edib. “Koroğlu”, “Bir qalanın sirri”, “Bizim küçə”, &l... Ətraflı

Mədəniyyətimizin böyük hamisi – İllərin xronikasından (17)

Ümummilli lider Heydər Əliyev böyük siyasətdə olduğu bir qərinədən artıq dövrdə, doğma xalqının taleyində tarixi rol oynamaqla bərabər, mədəni irsimizin qorunması və zənginləşdirilməsi, milli incəsənətin, ədəbiyyatın inkişafı, respublikada mədəni-maarif işinin qabaqcıl səviyyədə ... Ətraflı

Maarif fədaisi

XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda xalq maarifi və ədəbi fikrin inkişafında böyük xidmətləri olan ziyalılarımızdan biri də pedaqoq, dramaturq, tərcüməçi və etnoqraf  Rəşid bəy Əfəndiyevdir. O, ömrünün 60 ilini xalq maarifi işinə həsr e... Ətraflı

Tarixdə bu gün

Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...   192 il əvvəl...   5 mart 1831-ci ildə Lənkəranda Rusiya işğalı əleyhinə üsyan başlayıb. Devrildikdən sonra İrana qaçan Mirhəsən xan Lənkərana gələrək üsyana başçılıq edib. Talış (Lənkəran) xanlığı Gülüstan ... Ətraflı

Xatirə təqvimi 4-7 mart

Azərbaycan   4 mart 1919 – Görkəmli aktyor, rejissor Hüseyn Məmməd oğlu Ərəblinski (Xələfov; 1881-1919) qətlə yetirilib. Azərbaycanın professional teatr sənətinin banilərindən biridir. “Müsəlman artistləri” cəmiyyətində, “Nicat” teatr cəmiyyətində &c... Ətraflı

Mədəniyyətimizin böyük hamisi – İllərin xronikasından (16)

Ümummilli lider Heydər Əliyev böyük siyasətdə olduğu bir qərinədən artıq dövrdə, doğma xalqının taleyində tarixi rol oynamaqla bərabər, mədəni irsimizin qorunması və zənginləşdirilməsi, milli incəsənətin, ədəbiyyatın inkişafı, respublikada mədəni-maarif işinin qabaqcıl səviyyədə ... Ətraflı

Şair kimi rəssam

Rəssam Kamal Əhməd novator sənətkar kimi xarakterizə olunur. Onun təsvirlərində həyatının sərt və mülayim, zərif və incəliyi öz əksini tapıb. Sənət üfüqlərinin genişləndiyi bir vaxtda ömrü yarıda qalan rəssamın yaradıcılıq özünəməxsusluğu həm də dərin lirizmi ... Ətraflı

Xatirə təqvimi 1-3 mart

Azərbaycan   1 mart 1947 – Əməkdar artist Novruz Yaqub oğlu Əliyev (Novruz Qartal; 1947 – 8.1.2022) anadan olub. Akademik Musiqili Teatrın aktyorudur, filmlərə çəkilib. 1 mart 1952 – Əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas, kinodramaturq Aydın Ərşad oğlu Dadaşov (1952 ... Ətraflı

Tarixdə bu gün

Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...   145 il əvvəl... 3 mart 1878-ci ildə Rusiya ilə Osmanlı arasında iki il sürən müharibənin yekunlarına dair San-Stefano (İstanbulun indiki Yeşilköy rayonu) sülh müqaviləsi imzalanıb. Osmanlı imperiyasının tərkibində olan B... Ətraflı