Xatirə təqvimi 24 – 26 aprel

Azərbaycan   24 aprel 1866 – Yazıçı-publisist, maarif xadimi Sultanməcid Hacı Murtuzəli oğlu Qənizadə (1866–1942) Şamaxıda doğulub. Teatr xadimləri haqqında xatirələr yazıb, rus yazıçılarından tərcümələr edib. 24 aprel 1902 – SSRİ Xalq artisti İsmayıl Osman ... Ətraflı

80 il əvvəl gedən nəfəs və əbədi qalan səs...

Aprelin 20-də Azərbaycan xanəndəlik sənətinin görkəmli nümayəndəsi, bənzərsiz muğam ifaçısı, Xalq artisti Cabbar Qaryağdıoğlunun (1861–1944) vəfatının 80-ci ildönümü tamam olur. Vaxtilə “Azərbaycan musiqi folklorunun canlı ensiklopediyası” kimi qiymə... Ətraflı

100 yaşlı iki saz və söz sənətkarı

Hüseyn Arif və Mikayıl Azaflının yubileyləri necə qeyd olunacaq?   Bu il XX əsr Azərbaycan poeziyasının görkəmli nümayəndələrindən Xalq şairi Hüseyn Arifin (Hüseyn Camal oğlu Hüseynzadə; 1924–1992) və ustad aşıq-şair Mikayıl Azaflının (Mikayıl Cabbar oğlu Zey... Ətraflı

Musiqi mədəniyyəti tariximizin görkəmli siması

Bu il görkəmli bəstəkar, milli musiqili teatrın yaranmasında mühüm xidmətləri olmuş Zülfüqar Hacıbəyovun 140 illik yubileyidir. Klassik musiqimizin və opera sənətimizin banisi Üzeyir Hacıbəyli, onun bəstəkar silahdaşı, teatrımızın ilk dirijoru Müslüm Maqomayev... Ətraflı

Vətənsevər, həmiyyətli və fədakar ziyalı

XIX yüzilliyin ikinci yarısında Naxçıvan bölgəsində ədəbi-mədəni və maarifçi mühitin inkişafında müstəsna xidmətləri olan ziyalılardan biri də tanınmış şair, nasir, teatr xadimi, pedaqoq Məhəmməd Tağı Sidqidir. Bu il fədakar maarif xadiminin anadan olmasının 170 ill... Ətraflı

İllər öncə qəzetlər nədən yazırdı?

Milli Kitabxananın dövri mətbuat arxivindən (12)   Azərbaycanda incəsənət, o cümlədən teatr sənəti hər zaman dövlətin qayğısı ilə əhatə olunub. Bu baxımdan sovetləşmənin ilk dövrlərində, incəsənətin həm də mövcud siyasi quruluşun təbliğatçısı kimi mühüm... Ətraflı

Tarixdə bu gün

Olaylar, faktlar (19–23 aprel)   23 aprel Dünya Kitab və Müəllif Hüquqları Günüdür (World Book and Copyright Day). 1995-ci ildə UNESCO-nun 28-ci sessiyasında Vilyam Şekspir və Migel de Servantesin xatirəsinə (23 apreldə vəfat ediblər) ehtiram olaraq təsis edi... Ətraflı

Xatirə təqvimi 19 – 23 aprel

Azərbaycan   19 aprel 1905 – Məşhur memar, Dövlət mükafatı laureatı, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı, akademik Mikayıl Ələsgər oğlu Hüseynov (1905 – 7.10.1992) Bakıda doğulub. Nizami adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi, Milli Kitabxana, AMEA-nın binası, Bakı Musiqi Aka... Ətraflı

Sözü aşiqanə, fikirləri dahiyanə...

Məhəmməd Füzulinin adı klassik Azərbaycan poeziyasının zirvəsinə həkk olunub. Onun qəzəlləri, xüsusilə “Leyli və Məcnun” poeması müəllifinə yalnız türk-müsəlman aləmində deyil, daha geniş coğrafiyada şöhrət qazandırıb. Azərbaycan və müsəlman Şərqində on... Ətraflı

Tarixdə bu gün

Olaylar, faktlar (14–18 aprel)   18 aprel Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər Günüdür. 1983-cü ildə UNESCO yanında Abidələrin və Tarixi Yerlərin Mühafizəsi üzrə Beynəlxalq Şuranın (İCOMOS) təşəbbüsü ilə təsis edilib.   159 il əvvəl...   1... Ətraflı