“Nizami Gəncəvini kəşf etdim və ona heyran oldum”

   Ragnhild Tori: “Leyli və Məcnun”un Norveçdə yeni həyat qazanacağına əminəm”      Məşhur Norveç səyyahı və alimi Tur Heyerdal hələ illər öncə bu uzaq şimal ölkəsi ilə Azərbaycan arasında qədim əlaqələrin olduğunu deyirdi. Bu əlaqələrin mövcudluğunu... Больше

“Bu peşəni seçdiyimə görə heç vaxt peşmançılıq keçirməmişəm”

   Səhnə arxasında qalanlar      “Səhnə arxasında qalanlar” rubrikasından növbəti material hazırlamaq üçün bu dəfə yolumuzu Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının tikiş sexindən saldıq. Tikiş sexində məni gülərüzlü, xoşsimalı üç xanım qarşıladı. Sexin rə... Больше

Azər­bay­can döv­lə­ti­nin diq­qət və qay­ğı­sı­nı hər za­man hiss et­mi­şik

   Ma­ri­ya Hü­sey­no­va: “Qo­naq­pər­vər­lik, is­ti mü­na­si­bət, bö­yük­lə­rə hör­mət xalq­la­rı­mız ara­sın­da ox­şar xü­su­siy­yət­lər­dir”    &... Больше

Ömrün 60-cı baharı 43 il kitablar arasında

   Həyatda elə insanlar var ki, vəzifəsi, cəmiyyətdə xüsusi mövqeyi olub- olmamasından asılı olmayaraq başqalarına şəxsi nümunə, örnək göstərilməyə layiqdirlər. Məsələn, elə Gülmayə xanım kimi. O, ailəcanlı, işində peşəkar və bacarıqlı, yoldaşlıqda sədaqətli, təəssübkeş xanımlarımızda... Больше

Üzeyir şəcərəsindən bir yarpaq

   O, baharda doğulub. Anasını tez itirsə də, atası Sadıx bəy, çox sevdiyi əmisi Bahadur bəy onu qayğısız böyütmüşdülər. Kiçik Südabə həyətdə palçıqdan fiqurlar düzəltməyi çox sevirdi. Onun düzəltdiyi gəlinciklərə, müxtəlif fiqurlara baxan atası və sevimli əmisi qızın heykəltəraş olma... Больше

Sərgilər yaraşığı, dillər əzbəri: Qarabağ atları

   Qırat, Bozat... Çoxəsrlik tariximizdə xalq qəhrəmanlarının yel qanadlı atının yüksək bədiiliklə səciyyələndirilən rəmzləri. Folklorumuzda Azərbaycan atlarının, xüsusilə Qarabağ atlarının rəmzi təsvirinə tez-tez rast gəlinir...       Diqqət yetirsək gör... Больше

“Qarabağ” ensiklopediyası

   Şuşa səhifəsini yazan Vasif      İlk baxışda zahirən sərt, bir qədər də özündən razı, Araz aşığından, Kür topuğundan görünən, bəlkə də daha çox çətin adam təsiri bağışlayan Vasif Quliyevlə özün arasındakı dağları aşmağı bacarsan, onun necə böyük ürəyə,... Больше

“Mədəniyyət bir körpü kimi bizi birləşdirir”

   «Tatarlarla azərbaycanlıları heç nə ayırmır, bizim ortaq dəyərlərimiz isə çoxdur”      Respublikamızın ictimai və mədəni həyatında özünəməxsus yeri və fəaliyyəti olan tatar icmasının Azərbaycanda məskunlaşması XX əsrin əvvəllərinə təsadüf edir. O vaxt ... Больше

Müəllim haqqında söz

   Yorulmaz alim və gözəl pedaqoq Nailə Mehdiyevanın 80 yaşı münasibətilə      Vaxtilə bir yerdə təhsil aldığım yoldaşlarımla tez-tez görüşürük, müəllimlərimizi yada salırıq, tələbəlik illərinin hadisələrini bəzən ən xırda təfərrüatlarına qədər xatır... Больше

Əxi zaviyələri

   Tarixdən səhifələr            Əxilik İslamda sufi təriqətlərindən biri olub. Əxi sözü ərəbcədən “qardaşım” anlamını verir. Abbasi xilafətinin dövründə qurulan sufi cərəyanı Xəlifə Nasir tərəfindən dəstəklənmiş və geniş yayılmış... Больше

Новости

E-qəzet (pdf)

Calendar


Be
Ça
Ç
Ca
C
Ş
B

Xüsusi buraxılışlar