O taylı-bu taylı «Ayrılıq»...

   ...və bunu vəslə yetirmək istəyən Yaqub Zurufçu      Və elə bu heynidə yadıma düşən Böyük Məhəbbət Şairi Məhəmməd Füzulinin bir misrası: «Neylərəm ol vəsli ki, sonunda hicran görünür»...   Ardınca da, tələbə vaxtlarımda (70-ci illərin əvvəllərində) öz könül... More

Simfonik alətlərimizin taleyi necə olacaq?

   Nigar Cərullaqızı: «Valtorna, trambon, faqot, turba, violonçel, kontrabas, altı itirə bilərik»      Qədim Şərq ənənələrinə görə, dövlətin qüdrəti onun musiqi mədəniyyətinin səviyyəsi ilə müəyyən olunurdu və buna görə də böyük dövlət xadimləri onun inki... More

Atdır - muraddır

   Ona olan məhəbbət də əbədidir      Ötən həftə keçirilən 8-ci Azərbaycan Beynəlxalq Turizm və Səyahətlər Sərgisində iştirak edən müxtəlif yerli turizm təşkilatları arasında Şəkidə yerləşən Respublika Atçılıq Turizm Mərkəzinin (RATM) təklif etdiyi turizm... More

Kitab oxumayan dərin fikirləşə bilməz

   Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Kitabxana İşi sektoru kitabxana işi sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsiplərinin - kitabxanaların avtomatlaşdırılması, beynəlxalq əməkdaşlıq, oxucularda kitaba maraq oyatmaq, kitabxana fondlarının zənginləşdirilməsi, kit... More

«Məndən yox, bizdən danışaq»

   Müsahibimiz də öz sözü üstdə durmağa çalışdı, biz də...         O, hətta neçə kitab yazdığını, neçə-neçə klassiklərlə bağlı nəşrlərin işıq üzü görməsinə yardımçı olmasını, əlsizlərə əl, yolsuzlara yol tutması «sirlərini» də müsahibəmizdə... More

Mədəniyyət böyük silahdır

   Azərbaycan-Frankfurt Cəmiyyətinin sədri Kəmalə İsgəndərova:    «Ölkəmizin tanıdılmasında bu sahənin təbliğinə böyük diqqət ayırmalıyıq»      Müasir dövrdə hər bir dövlətin dünya ölkələri sırasında öz mövqeyini möhkəmləndirməsi və be... More

Böyüklər özlərinə yol aça bilirlər, uşaqlara kömək lazımdır

   Bəstəkar Məryəm Əlibəyli bu fikirdədir      Müsahibim bəstəkar, musiqişünas, “Can bala” uşaq estrada qrupunun bədii rəhbəri Məryəm Əlibəylidir. Onun yaradıcısı olduğu “Can bala” uşaq qrupu nəinki uşaqlar, hətta böyüklər arasında da kifayət qədər tanınır və sevilir. S... More

Əbədiyyətin səsi

   Alim Qasımov: “Məni o ruhi məqama meydan gətirdi”      Mən Alimlə o vaxt görüşdüm ki, o, artıq muğamla bir yerdə idi, neçə il idi ki, onunla qol-boyun yol gedirdi. Uşaqlıqda mən təknəmizdə çörəyin olmağına, yazda ağacın çiçəkləməsi qədər adi hal kimi b... More

Azərbaycan muğamı dünyada birincidir

   Təyyar Bayramov: «Nə oxuyuramsa-oxuyum, ardınca mütləq məndən «Şahnaz» istəyirlər»      O, «Şahnaz» muğamını ifa edəndə bir anlıq insanın beynindən «deyəsən, Xan əmidir oxuyan» - fikri keçir. Amma diqqətlə qulaq asanda fərqli bir ifanın şahidi olursan. Sadəcə, səsin ... More

Gənclər nə istəyir?

   Qızılgül Babayeva: «Muğam insanı düşünməyə sövq edir»      "Muğam-2007" müsabiqəsində ustad sənətkarlardan alqış qazanan istedadlı gənc, Azərbaycanı Türkiyənin TRT kanalında xalq musiqisi janrında “Sən türkünü söylə” adlı solist müsabiqəsində layiqincə təmsil edən Qı... More

News

E-qəzet (pdf)

Calendar


Be
Ça
Ç
Ca
C
Ş
B

Xüsusi buraxılışlar