Davamlı inkişafın təməli

Müstəqilliyimizin iqtisadi bünövrəsində milli neft strategiyasının rolu“Mən bu gün Dövlət Neft Fondunun Müşahidə Şurasının birinci iclasını çağırmışam. Fondun yaradılması Azərbaycanın 1994-cü ildən həyata keçirdiyi neft strategiyası nəticəsində mümkün olmuşdur. Biz bu strategiyanı həyata keçirməyə b... More

Bayraq... Bayraq!.. Bayraq!!!

Eycahanlıqda pırıl-pırıl pıçıldayaraq, tədbirlərdə qürrələnərək, döyüşlərdə hayqıraraq...BAYRAQ... Hər bir millətin ümummədəniyyətinin, ideologiyasının, dilinin, dini-mənəvi əxlaqının, bir sözlə, milli kimliyinin ən əsas üç ifadəsindən biri. Elə bir ümummilli rəmz ki, hər bir millət onun - istər sük... More

Azərbaycanda unikal tolerantlıq mühiti mövcuddur

Multikulturalizm bir ölkədə yaşayan müxtəlif xalqların mədəniyyət hüquqlarını tanıyan siyasətdir. Azərbaycanda tarixən multikultural dəyərlərin yaşadılması mədəni həyatımıza rəngarənglik gətirib, ölkəmizdə yaşayan azsaylı xalqların öz irsini qoruyub saxlamasına şərait yaradıb. Prezident İlham Əliyev... More

News

Calendar


Be
Ça
Ç
Ca
C
Ş
B