Təqvim 21-24 noyabr

   Azərbaycan      21 noyabr 1926 - Ədəbiyyatşünas, yazıçı-publisist, filologiya elmləri doktoru Nadir İsmayıl oğlu Vəlixanov (1926-1995) Şuşada anadan olub. Uşaq və yeniyetmələr üçün hekayə və povestlərin müəllifidir. &n... Ətraflı

Ən Böyük, ən Nəhəng, ən Azman...

   Ədəbi-bədii-fəlsəfi İmperator - Lev Nikolayeviç Tolstoy!      Məncə, çoxusu məhz özününkülərdən (təbii ki) hansınısa dünyanın ən böyük ədibi sayan xalqların ən obyektiv-intellekt düşünərləri, o says... Ətraflı

Vaqif poeziyası və musiqi

  Molla Pənah Vaqif - 300       Molla Pənah Vaqif (1717-1797) öz ənənələri ilə seçilən ədəbi məktəb yaratmış ölməz sənətkardır. O, əhəmiyyətini əsrlərdən bəri qoruyub saxlayan bənzərsiz poeziya nümunələri yaratmaqla milli ədəbiyyatın... Ətraflı

Xalq artisti - “xalq düşməni”...

Sənət səhnəsinin fenomenlərindən, həyat səhnəsinin kişilərindən - Abbas Mirzə Şərifzadə     Bu böyük aktyor bir vaxtların dini fanatizmi “sayəsində” yarıdan çoxu statistikaya çevrilmiş xalqımızın artistliyi məkruf-mütrüblük hesab etdi... Ətraflı

Təqvim 17-20 noyabr

   Azərbaycan      17 noyabr Azərbaycanda Milli Dirçəliş Günüdür. 1988-ci il noyabrın 17-də ermənilərin Qarabağ iddialarına və azərbaycanlı əhalinin Ermənistandakı tarixi yurdlarından deportasiyasına etiraz olaraq Bakıda fasiləsiz mitinql... Ətraflı

Vətənsevər ziyalı, mübariz naşir

   XIX əsrin sonu - XX yüzilliyin əvvəllərində Azərbaycan mətbuatının inkişafı yolunda mühüm xidmətlər göstərən ziyalılar sırasında Haşım bəy Vəzirovun adı hörmətlə çəkilir.    Haşım bəy Abdulla bəy oğlu Vəzirov 1868-ci ildə Şuşa şəhərində ziy... Ətraflı

Təqvim 12-16 noyabr

   Azərbaycan      12 noyabr 1995 - Azərbaycan Respublikasının yeni Konstitusiyasının qəbulu ilə bağlı ümumxalq referendumu keçirilib. Konstitusiya 1995-ci il noyabrın 27-də qüvvəyə mindi. Prezident Heydər Əliyevin fərmanı ilə 12 noyabr Konsti... Ətraflı

Həmişətəzələr...

   Birvaxtlar “Köhnə Bakı”nın yepyeni estrada sifətlərindən, retro-xiffətlərindən olmuş Oqtay Ağayev       Bəli, onun ifaları uzun illər Azərbaycan efir-ekranının, paytaxtımızın mədəniyyət mərkəzlərinin, hətta sivil məhəllələrinin şə... Ətraflı

Təqvin 7-11 noyabr

   Azərbaycan      7 noyabr 1906 - Aktyor, rejissor Məmməd Əli oğlu Əlili (1906-1993) anadan olub. “Ögey ana” , “Arşın mal alan” (1965), “Dağlarda döyüş” filmlərinin 2-ci rejissoru olub, “Dəli Kür&r... Ətraflı

İlya Çavçavadze -

   Böyük ədib və Gürcüstanın XIX əsr milli azadlıq hərəkatı ideyalarını ifadə edən “Ölməz Vətəndaşı”...      Gürcüstan tarixinə “xalqının milli tale ifadəçisi” kimi düşmüş bu adam... Ətraflı