Üzeyir Hacıbəylinin hədiyyə etdiyi eynəyi, saatı və tarı əziz xatirə kimi saxlayırlar

Sentyabrın 18-də anadan olmasının 135 illiyi tamam olan Üzeyir Hacıbəyli Azərbaycan xalqının tarixində, mədəniyyətində, milli oyanışında silinməz iz qoyub. Dahi bəstəkar 72 il əvvəl dünyasını dəyişsə də, onun ədəbi-bədii irsi, eləcə də istifadə etdiyi əşyalar qorunub saxlanılır, gözəl... Ətraflı

Ziyası əbədiyyətədək yetəcək düha

18 sentyabr milli musiqi bayramı – Üzeyir Musiqi Günüdür Azərbaycanın mədəniyyət tarixində elə günlər var ki, onların miqyası, dəyər və əhəmiyyəti mədəniyyət müstəvisinin, sənət aləminin hüdudlarını aşaraq bütövlükdə xalqın tarixi irsini ehtiva... Ətraflı

Üzeyir dünyası və Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı

Dahi bəstəkar, musiqişünas alim, pedaqoq, dirijor, dramaturq, publisist, ictimai xadim, XX əsr Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin qurucusu, milli bəstəkarlıq məktəbinin banisi Üzeyir Hacıbəylinin adı xalqımız üçün, mədəniyyətimiz üçün müqəddəsdir. Peşə ... Ətraflı

Təsviri sənətimizdə rəssam-pedaqoq imzası

XX əsr Azərbaycan təsviri sənətində tanınmış imzalardan biri də Əməkdar incəsənət xadimi Əyyub Hüseynov olub. O, rəssamlığın, demək olar, bütün janrlarında uğurlu əsərlər yaradıb.      Əyyub Müseyib oğlu Hüseynov 2 sentyabr 1916-cı ildə Naxçıvan MR-in i... Ətraflı

Xatirə təqvimi 19-22 sentyabr

Azərbaycan 19 sentyabr 1992 – Görkəmli şərqşünas, filologiya elmləri doktoru adını almış ilk azərbaycanlı qadın-ərəbşünas, professor Aida Nəsir qızı İmanquliyeva (10.10.1939 – 1992) vəfat edib. AzərbaycanEA Şərqşünaslıq İnstitutunundirektoruolub. 19 sentyabr 1995 &nda... Ətraflı

Xatirə təqvimi 16-18 sentyabr

Azərbaycan 16 sentyabr 1909 – Azərbaycanın ilk kino aktrisalarından olan İzzət Mirzəağa qızı Orucova (1909 – 22.4.1983) Bakıda doğulub. “Sevil” (1929), “Almaz” (1936) filmlərində baş rollarda çəkilib. Sonralartanınmış kimyaçı alim, AzərbaycanElmlərAk... Ətraflı

Lahıc misgərlik sənətini yaşadanlar

Azərbaycanda metalişləmənin inkişaf etmiş sahəsi olan misgərlik sənətinin qədim və zəngin tarixi var. Orta əsrlərdə feodal məişətinin artan tələbi ilə əlaqədar qədim misgərlik ənənələri daha da geniş yayılmışdı. Bu dövrdə mis məmulatı istehsalı sənət və ticarət mərkəzlərində cəmləşmişdi. Təbriz... Ətraflı

Folklor bizim yol yoldaşımızdır

Pandemiya dövrünün duyğu və düşüncələri Dünyanın ən ali canlısı insandır. O, zəkası, ağlı, yaddaşı, fəhmi, təfəkkürü ilə adını qoca tarixin səhifələrinə yazdırıb. Hər bir insan uşaq yaşlarından başlayaraq ömrünün sonuna qədər könül dəf... Ətraflı

Xatirə təqvimi 12-15 sentyabr

Azərbaycan   12 sentyabr 1887 – Görkəmli yazıçı Yusif Vəzir Çəmənzəminli (1887 – 3.1.1943) Şuşada doğulub. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin İstanbulda səfiri olub, sonra mühacirətdə yaşayıb, 1926-cı ildə Azərbaycana qayıdıb. 1940-cı ildə həbs olunub, Rusi... Ətraflı

Qədim musiqi xəzinəmizin üzərinə düşən işıq

O, bütün həyatını sevdiyi işə həsr etdi. Yaşadı, yaratdı və özü bu fani dünyadan köçsə də, xalqa, vətənə qiymətli bir xəzinə qoyub getdi. Xalq artisti, Qədim musiqi alətləri ansamblının yaradıcısı və bədii rəhbəri, sənətşünaslıq doktoru, professor Məcnun Kər... Ətraflı