Əbdüləzəl Dəmirçizadə

   Azərbaycan dilçiliyinin məşhur isimlərindən, “əzəl mübtəda”larından, xalqın gözəl mədəniyyət nümayəndələrindən biri       Bu alimin yaradıcılıq irsi haqda çox danışmağa ehtiyac yoxdur. Bu gün onun “əsl fəd... Ətraflı

Təqvim 8-11 iyul

   Azərbaycan      8 iyul 1909 - Görkəmli dilçi alim, filologiya elmləri doktoru, professor Əbdüləzəl Məmməd oğlu Dəmirçizadə (1909 - 10.4. 1979) Şəkidə doğulub. Müasir Azərbaycan dilinin fonetikasına, etimologiyasına və ümumi... Ətraflı

Təqvim 4-7 iyul

   Azərbaycan      4 iyul 1928 - Tarix elmləri doktoru, professor, Əməkdar elm xadimi Kamran Nəbi oğlu Rəhimov (1928 - 4.7.2007) Naxçıvan MR Şərur rayonunun Qarabağlar kəndində anadan olub. Respublikanın maarif naziri (1983-1988), Ali Sovetin deputatı (... Ətraflı

Təqvim 29 iyun - 3 iyul

   Azərbaycan      29 iyun 1913 - Xalq şairi Nigar Xudadat bəy qızı Rəfibəyli (1913 - 7.10.1981) Gəncədə anadan olub. Lirik şeirləri ilə XX əsr Azərbaycan poeziyasını zənginləşdirib, xarici dillərdən ədəbi nümunələri (F.Şiller - «Məkr və məhəbbət&ra... Ətraflı

205 ildir parlayan işıq

   30 iyun Mirzə Fətəli Axundzadənin doğum günüdür      Azərbaycan ədəbiyyatı, mədəniyyəti və maarifçiliyinin inkişafında Mirzə Fətəli Axundzadənin müstəsna xidmətləri var. Onun ictimai fəaliyyəti və yaradıcılığı xalqımızın etnik-məd... Ətraflı

Tikdim ki, izim qala...

   Müasir Azərbaycan memarlığının təşəkkülü və inkişafında xüsusi rolu olan, bu sahədə yüksəkixtisaslı kadrların hazırlanmasında xidmətlər göstərən sənətkarlar arasında Ənvər Qasımzadənin adı hörmətlə çəkilir.   Görkəmli memar, ictim... Ətraflı

Təqvim 24-28 iyun

   Azərbaycan      24 iyun 1939 - Cənubi Azərbaycan yazıçısı Səməd Behrəngi (1939 - 31.8.1968) Təbrizdə anadan olub. "Ulduz və qarğalar", "Çuğundursatan oğlan", "Balaca qara balıq" və s. kitabların müəllifidir. Azərbaycan nağıllarını fars di... Ətraflı

Böyük milli Ziyalımız

   İlk milli teatr və mətbuat İMZAmız, milli ədəb-irfan, təhsil-maarif təsərrüfatımızın “Əkinçi”si Həsən bəy Zərdabi!..      Ömrü uzunu olmazın zillətlərə düçar edilsə də, milləti yolunda namuslu oğulluq edə-e... Ətraflı

Çinli alim türk xalqlarının folkloru ilə bağlı tədqiqatlar aparır

   Qonaqla Folklor İnstitutunda və Aşıqlar Birliyində görüş keçirilib      Çin Sosial Elmlər Akademiyası Xalqlar Ədəbiyyatı İnstitutunun əməkdaşı, türk xalqlarının qədim ədəbiyyatı və folkloru ilə bağlı tədqiqatlar aparan professor... Ətraflı

Zərif əllərin yonduğu daş heykəllər

   İlk qadın heykəltəraşlarımızdan Zivər Məmmədovanın anadan olmasından 115 il ötür       Qadın və heykəltəraşlıq. Bir qədər qəribə səslənir, deyilmi? Zərif əllərin daş parçalarından bədii əsər yaratması böyük zəhmət tələb ... Ətraflı