Mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev 2015-ci ilin fevral ayının 24-də saat 11:00-da Ağdaş şəhərindəki Heydər Əliyev Mərkəzində (H.Əliyev xiyabanı,1) Ağdaş, Göyçay, Kürdəmir, Ucar və Zərdab rayonlarından olan vətəndaşların qəbulunu keçirəcək.
Vətəndaşlar nazirliyin mct@mct.gov.az elektron poçt ünvanı, e-services. mct.gov.az elektron xidmətlər saytı, telefon məlumat sistemi (qaynar xətt): 147 və ya (012) 493-55-21 nömrəli telefon vasitəsilə (əlaqələndirici şəxs Pərviz İsgəndərli - Regionlarla iş sektorunun müdiri) qəbula yazıla bilərlər.

 

Qəbula gəlmək istəyən vətəndaşların həmçinin aşağıda qeyd olunmuş şəhər (rayon) mədəniyyət və turizm şöbələri ilə əlaqə saxlamaları xahiş olunur.

 


Сыра №-си

Шящяр (район) мядяниййят вя туризм шюбяси

Ялагяляндириъи шяхс

Ялагя телефону

1.

Аьдаш Rайон Mядяниййят вя Туризм Шюбяси

Тащир Ялийев

0-2023 5-51-91

(051) 418-92-92

2.

Эюйчай Rайон Mядяниййят вя Туризм Шюбяси

Сащиб Шцкцров

0-2027 4-60-24

(050) 226-00-37

3.

Кцрдямир Rайон Mядяниййят вя Туризм Шюбяси

Вагиф Алыйев

0-2025 5-04-14

(055) 219-93-01

4.

Уъар Rайон Mядяниййят вя Туризм Шюбяси

Алы Бабайев

0-2021 3-01-27

(050) 234-04-65

5.

Зярдаб Rайон Mядяниййят вя Туризм Шюбяси

Елдяниз Абдуллайев

0-2029 6-60-61

(050) 742-32-00