Vokal musiqisi axşamı

    “Kapellhaus” Alman-Azərbaycan Mərkəzində Bakı Musiqi Akademiyasının solo oxuma kafedrasının dosenti Svetlana Mirzəyevanın tələbələrinin iştirakı ilə vokal musiqisi konserti keçirilib. Konsertdə vokal sinfi tələbələrinin ifasında V.A.Motsart, C.Verdi, V.Bellini, T.Cilea, N.Rimski-K... Ətraflı

O səs

  Ötən illərin mahnıları      Və ya carçı      O, baharda doğulmuşdu. Səsi də, avazı da bahar təravətli, yaz nəfəsli, təbiət rayihəli idi. O səs dinləyən hər kəsə həyatın, yaşamağın, sənətin və nəhayətdə, olumdan ölümə ruhun əbədi... Ətraflı

“Eurovision” həyəcanına bir həftə qaldı

   “Eurovision-2012” mahnı müsabiqəsi böyük musiqi bayramı olmaqla yanaşı, həm də mədəniyyətlərarası dialoqa töhfə verən əhəmiyyətli tədbirdir      Ölkəmizdə böyük musiqi bayramının - “Eurovision-2012” müsabiqəsinin başlanmasına bir həftədən də az va... Ətraflı

“Ba­kı­da ha­mı gö­zəl şou­nun şa­hi­di ola­caq”

   “Eu­ro­vi­sion-2012” mah­nı mü­sa­bi­qə­si ön­cə­si dün­ya­nın diq­qə­ti öl­kə­mi­zə yö­nəl­miş­dir. Pay­tax­tı­mız­da bu möh­tə­şəm təd­bi­rə müx­tə­lif is­t... Ətraflı

“Öz mə­şə­li­ni alov­lan­dır!”

   Mü­sa­bi­qə­nin fan-klu­bu­nun tə­şəb­bü­sü ilə da­ha bir kon­sert       Ma­yın 9-da Ba­kı­nın Ni­za­mi kü­çə­sin­də Mər­də­kan­da yer­lə­şən 2 nöm­... Ətraflı

“Eu­ro­vi­sion - 2012” qə­dim od­lar di­ya­rın­da”

   18 may - “Bey­nəl­xalq mu­zey­lər gü­nü”n­də İs­tiq­lal Mu­ze­yin­də “Eu­ro­vi­sion” bey­nəl­xalq mah­nı mü­sa­bi­qə­si­nə həsr olun­muş sər­gi açı­la­caq. “Eu­ro­vi­... Ətraflı

“Eu­ro­vi­sion-2012” mah­nı mü­sa­bi­qə­sinin məşq­lə­ri baş­la­nır

   Ma­yın 13-dən eti­ba­rən “Ba­ku Crystal Hall­”ın səh­nə­sin­də “Eu­ro­vi­sion-2012” mah­nı mü­sa­bi­qə­si təm­sil­çi­lə­ri­nin məşq­lə­ri baş­la­ya­caq. Bu ba­rə­də eu&sh... Ətraflı

Qara Qarayevin musiqisi Yesentukidə səslənib

    Mayın 4-5-də Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının dirijoru Əyyub Quliyev Rusiyanın Stavropol diyarının Yesentuki şəhərinin F.Şalyapin adına konsert zalında və A.Skryabin adına Qafqaz Mineral Suları Dövlət Filarmoniyasında iki konsert proqramını idarə edib. Kons... Ətraflı

Uşaq-gənclər muğam ifaçılarının respublika müsabiqəsinə yekun vurulub

   Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Masallı şəhərində keçirilən Uşaq-gənclər muğam ifaçılarının VI Respublika müsabiqəsinə yekun vurulub.       Müsabiqədə 13-25 yaşınadək ifaçılar, habelə şəhər və rayon mədəniyyət müəssisələri nəzdində... Ətraflı

Gənc istedadların böyük öndərə həsr edilmiş konserti

   Mayın 7-də Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında gənc istedadların iştirakı ilə ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 89-cu ildönümünə həsr edilmiş geniş konsert proqramı keçirildi.    Konsertdə ölkəmizi bir çox beynəlxalq musiqi yarışmalarında uğurla təmsil ... Ətraflı