Səhnə arxasında son görüş

“Teatr gərək öz yüksək simasını həmişə saxlasın”   Mədəniyyətimizin böyük hamisi Heydər Əliyev teatr sənətinə xüsusi diqqət ayırırdı. Dövlət rəhbərliyində olduğu bütün dövrlərdə, özəlliklə də müstəqil Azərbaycana prezidentliyi z... Ətraflı

İllər öncə qəzetlər nədən yazırdı?

Milli Kitabxananın dövri mətbuat arxivindən (9)   Mətbuat xronikasından budəfəki seçmələrdə iki qəzetə – 43 il öncəki “Kommunist” qəzetinə və 30 il əvvəlki “Mədəniyyət” qəzetinə nəzər saldıq. Tədbirlər, yubileylər, xatirə axşamları... Bunlar hər za... Ətraflı

Tarixdə bu gün

Olaylar, faktlar (10 – 12 mart)   289 il əvvəl...   10 mart 1735-ci ildə Səfəvi dövləti və Rusiya arasında Gəncə müqaviləsi bağlanıb. Səfəvi ordusunun komandanı Nadir xan və knyaz Qolitsın tərəfindən imzalanan müqaviləyə görə, rus qoşunları Xəzəryanı Azərbaycan to... Ətraflı

Xatirə təqvimi 9 – 12 mart

Azərbaycan   9 mart 1893 (bəzi mənbələrdə 12 dekabr) – Görkəmli aktyor, rejissor, Xalq artisti Abbas Mirzə Mirzə Əbdülrəsul oğlu Şərifzadə (1893 – 16.11.1938) Şamaxıda doğulub. Azərbaycan milli teatr tarixində müstəsna xidmətlər göstərib, dram və opera tamaşaları... Ətraflı

Mədəniyyətimizin böyük hamisi – İllərin xronikasından (105)

Ümummilli lider Heydər Əliyev böyük siyasətdə olduğu bir qərinədən artıq dövrdə, doğma xalqının taleyində tarixi rol oynamaqla bərabər, mədəni irsimizin qorunması və zənginləşdirilməsi, milli incəsənətin, ədəbiyyatın inkişafı, respublikada mədəni-maarif işinin qabaqcıl səviyyədə ... Ətraflı

İşıqlı insan

Hər kəs ömür yolunu özü müəyyənləşdirir. Amma  məslək seçimi də təsadüfi deyil. Burda zəhmətdən, bilikdən başqa, insan xarakterinin, dünyagörüşünün, daxili dünyasının, duyğularının mütləq şəkildə rolu var. Elə buna gör... Ətraflı

Tarixdə bu gün

Olaylar, faktlar (6 – 8 mart)   114 il əvvəl...   8 mart 1910-cu ildə Kopenhagendə (Danimarka) sosialist qadınların beynəlxalq konfransında Klara Setkinin təklifi ilə 8 martın qadınların həmrəyliyi günü kimi qeyd edilməsi qərara alınıb. İlk dəfə 1911-ci ildə Almaniya, Avstr... Ətraflı

Xatirə təqvimi 6 – 8 mart

Azərbaycan   6 mart 1920 – Ədəbiyyatşünas Yəhya Qasım oğlu Seyidov (1920-1980) Ordubadda anadan olub. 6 mart 1931 – Əməkdar incəsənət xadimi, ədəbiyyatşünas, yazıçı Fərman Allahverdi oğlu Eyvazov (1931-1996) anadan olub. 6 mart 1955 – Azərbaycan Xalq Cümh... Ətraflı

Mədəniyyətimizin böyük hamisi – İllərin xronikasından (104)

Ümummilli lider Heydər Əliyev böyük siyasətdə olduğu bir qərinədən artıq dövrdə, doğma xalqının taleyində tarixi rol oynamaqla bərabər, mədəni irsimizin qorunması və zənginləşdirilməsi, milli incəsənətin, ədəbiyyatın inkişafı, respublikada mədəni-maarif işinin qabaqcıl səviyyədə ... Ətraflı

“Məni Vətənə göndərin...”

Hökumə Billurinin yaradıcılığında “Təbriz” və “Araz” ən çox təkrarlanan sözlərdəndir   1946-cı ilin 12 dekabr tarixində Cənubi Azərbaycanda Milli Hökumət süqut etdikdən sonra Təbriz, Ərdəbil və digər şəhərlərdən bir çox şair və yazı&cced... Ətraflı