Göyçəli Aşıq Niftalı

   Haqq aşığı            Deyilənlərə görə, “Aşıq Şenlik” dastanı ilk dəfə Aşıq Niftalının ifasında səslənib və onun ifası ilə məşhurlaşıb      Peşəkar saz-söz ustadı Aşıq Niftalı haqqında dolğun ... More

Söz memarı

   Köz-köz saz-söz tablolu, söz xalılı, kəlam imarətli Aşıq Ələsgər...      Sözümüzün, kəlmə-kəlamımızın hansını götürürsən, harasını çevirirsən, görürsən ona da nəfəsi dəyib bu Dədənin. Fikir-zikrin, məntiq-mənanın hansı “xam”ına əl atırsan, bir də ayılı... More

Xalqlarımızın mənəvi vəhdəti - aşıq-ozan sənəti

   İyulun 10-da Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının yardımı və “Aşıq Şəmşir Mədəniyyət Ocağı” İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə “Azərbaycan-Türkiyə mənəvi birliyinin simvolu - aşıq-ozan sənəti” mövzusunda ko... More

Azər­bay­can aşıq mu­si­qi­si

Fran­sa­da bö­yük ma­raq­la qar­şı­la­nıb­A­zər­bay­ca­nın Şir­van böl­gə­si­nin aşıq­la­rı öl­kə­mi­zin Fran­sa­da­kı sə­fir­li­yi­nin dəs­tə­yi ilə Sen Flo­ran şə­hə&... More

A­şıq Məm­mə­da­ğa Ba­ba­ye­vin 80 il­lik yu­bi­le­yi qeyd olun­du

İ­yu­nun 29-da Rə­şid Beh­bu­dov adı­na Azər­bay­can Döv­lət Mah­nı Teat­rın­da Mə­də­niy­yət və Tu­rizm Na­zir­li­yi və Azər­bay­can Aşıq­lar Bir­li­yi­nin bir­gə təş­ki­lat­çı­lı... More

Aşıq Məmmədağa Babayevin yubileyi

   İyunun 29-da Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında aşıq Məmmədağa Babayevin 80 illik yubileyi qeyd olunacaq. Tədbirdə sənətkarın mənalı ömür yolu, zəngin yaradıcılıq axtarışlarından söz açılacaq və lent yazıları səsləndiriləcək.   1953-cü ildən aşıql... More

Sənətinin Ulduzu

   Mayın 14-də Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Rəşid Behbudov adına Dövlət Mahnı Teatrında ustad aşıq, Əməkdar mədəniyyət işçisi, “Aşıq Pəri” məclisinin yaradıcılarından olan Ulduz Sönməzin söz-sənət gecəsi keçirildi.  &nbs... More

Aşıq Ulduz Sönməzin yaradıcılıq gecəsi

   Mayın 14-də Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında tanınmış aşıq, Əməkdar mədəniyyət işçisi, “Aşıq Pəri” məclisinin yaradıcılarından olan Aşıq Ulduz Sönməzin yaradıcılıq gecəsi keçirilib. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin birgə təşkilat... More

Qoca dünyanın Hüseyn Cavanı

   Haqq aşığı         Həyatı boyu Azərbaycanın güneyi ilə quzeyi arasında mənəvi körpü salmağa çalışan Hüseyn Cavan Azərbaycan aşıq ədəbiyyatının həmişəcavan, barlı-bərəkətli budaqlarından biridir.       Aşıq nə göz... More

Aşıq Valehin həyat eşqi, sənət dünyası

   Aşıq yaradıcılığı bütün zamanlarda bənzərsiz ənənələri ilə insanlarda dərin maraq doğurub. Bu sənətin görkəmli nümayəndələrindən biri də sorağı Qarabağın hüdudlarını aşan və adı, şöhrəti xalqın yaddaşında əbədiləşən Aşıq Valehdir.      Yaradıcılığı ust... More

News

E-qəzet (pdf)

Calendar


Be
Ça
Ç
Ca
C
Ş
B

Xüsusi buraxılışlar