Aşıqlarımız Qazaxıstanda konsert veriblər

   Azərbaycan aşıqları Qazaxıstanın Çimkənd şəhərində konsert proqramı ilə çıxış ediblər. Konserti Cənubi Qazaxıstan vilayətində yaşayan soydaşlarımız, Axıska türkləri və yerli sakinlər izləyiblər.    Konserti Aşıq Solmaz Kosayeva açaraq son illərdə Azərbaycanda dövlət ... Больше

A­şıq Şəm­şi­rə həsr olun­muş el­mi konf­rans

   De­kab­rın 5-6-da AMEA-nın Folk­lor İns­ti­tu­tu və “A­şıq Şəm­şir” Mə­də­niy­yət Oca­ğı İc­ti­mai Bir­li­yi­nin təş­ki­lat­çı­lı­ğı ilə “A­şıq sə­nə­ti­nin ta­ri­xi in&s... Больше

Göyçəli Aşıq Niftalı

   Haqq aşığı            Deyilənlərə görə, “Aşıq Şenlik” dastanı ilk dəfə Aşıq Niftalının ifasında səslənib və onun ifası ilə məşhurlaşıb      Peşəkar saz-söz ustadı Aşıq Niftalı haqqında dolğun ... Больше

Söz memarı

   Köz-köz saz-söz tablolu, söz xalılı, kəlam imarətli Aşıq Ələsgər...      Sözümüzün, kəlmə-kəlamımızın hansını götürürsən, harasını çevirirsən, görürsən ona da nəfəsi dəyib bu Dədənin. Fikir-zikrin, məntiq-mənanın hansı “xam”ına əl atırsan, bir də ayılı... Больше

Xalqlarımızın mənəvi vəhdəti - aşıq-ozan sənəti

   İyulun 10-da Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının yardımı və “Aşıq Şəmşir Mədəniyyət Ocağı” İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə “Azərbaycan-Türkiyə mənəvi birliyinin simvolu - aşıq-ozan sənəti” mövzusunda ko... Больше

Azər­bay­can aşıq mu­si­qi­si

Fran­sa­da bö­yük ma­raq­la qar­şı­la­nıb­A­zər­bay­ca­nın Şir­van böl­gə­si­nin aşıq­la­rı öl­kə­mi­zin Fran­sa­da­kı sə­fir­li­yi­nin dəs­tə­yi ilə Sen Flo­ran şə­hə&... Больше

A­şıq Məm­mə­da­ğa Ba­ba­ye­vin 80 il­lik yu­bi­le­yi qeyd olun­du

İ­yu­nun 29-da Rə­şid Beh­bu­dov adı­na Azər­bay­can Döv­lət Mah­nı Teat­rın­da Mə­də­niy­yət və Tu­rizm Na­zir­li­yi və Azər­bay­can Aşıq­lar Bir­li­yi­nin bir­gə təş­ki­lat­çı­lı... Больше

Aşıq Məmmədağa Babayevin yubileyi

   İyunun 29-da Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında aşıq Məmmədağa Babayevin 80 illik yubileyi qeyd olunacaq. Tədbirdə sənətkarın mənalı ömür yolu, zəngin yaradıcılıq axtarışlarından söz açılacaq və lent yazıları səsləndiriləcək.   1953-cü ildən aşıql... Больше

Sənətinin Ulduzu

   Mayın 14-də Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Rəşid Behbudov adına Dövlət Mahnı Teatrında ustad aşıq, Əməkdar mədəniyyət işçisi, “Aşıq Pəri” məclisinin yaradıcılarından olan Ulduz Sönməzin söz-sənət gecəsi keçirildi.  &nbs... Больше

Aşıq Ulduz Sönməzin yaradıcılıq gecəsi

   Mayın 14-də Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında tanınmış aşıq, Əməkdar mədəniyyət işçisi, “Aşıq Pəri” məclisinin yaradıcılarından olan Aşıq Ulduz Sönməzin yaradıcılıq gecəsi keçirilib. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin birgə təşkilat... Больше

Новости

E-qəzet (pdf)

Calendar


Be
Ça
Ç
Ca
C
Ş
B

Xüsusi buraxılışlar