Təqvim 10-12 may

   Azərbaycan      10 may 1926 - Yazıçı-ssenarist Əhmədağa Muğanlı (Əhmədağa Əkbər oğlu Qurbanov; 1926 - 4.8.2001) Biləsuvar rayonunun Əliabad kəndində anadan olub. "Dağlarda döyüş", "Od içində", "Qocalar, qocalar...", "Atları yəhərləyi... Ətraflı

Ulu öndər mədəniyyəti xalqın tükənməz sərvəti hesab edirdi

   Azərbaycan xalqının mədəniyyətinin inkişafında ümummilli lider Heydər Əliyevin əvəzsiz xidmətləri olmuşdur. Onun respublikaya rəhbərlik etdiyi ötən əsrin 70-80-ci illərində, eləcə də müstəqillik dövründə həm dövlət başçısı, həm də vətənpərvər bir ins... Ətraflı

Sənətkar ömrünün səhifələri

Xalq artisti Ələddin Abbasovun anadan olmasının 95 illiyi münasibətilə    ...O, günlərin birində oxuduğu texnikumda görkəmli aktyor Məmmədrza Şeyxzamanovla rastlaşır. Məmmədrza Şeyxzamanov onu texnikumda rəhbərlik etdiyi dram dərnəyinə dəvət edir. Az sonra Gəncə Dövlət ... Ətraflı

Təqvim 6-9 may

   Azərbaycan      6 may 1947 - Filologiya elmləri doktoru, professor Firudin Ağasıoğlu (Cəlilov) Qərbi Azərbaycanın Vedibasar mahalında doğulub. Türkologiyaya, türk dillərinin morfonologiyasına dair tədqiqatların müəllifidir. Ali Sovetin d... Ətraflı

Doğma yurda bağlı yazıçı

   Yazıçını, şairi xalqa sevdirən, xatirəsini qəlblərdə yaşadan şərtlərdən biri onun doğma torpağa, vətənə ürəkdən bağlılığıdır. Belə qələm sahiblərindən biri şair, yazıçı, Əməkdar incəsənət xadimi Məmmədhüseyn Əliyev olub.   Məmmədhüseyn Molla Rü... Ətraflı

Zirvə “zil”lər zili, “pəs”lər pəsi...

   Ulu Azərbaycan muğam zirvələrində Yaqub Məmmədov Səsi      Bu sənətkar, xüsusi əda-ütülü, xaotik-simfonik adamlar yetişdirməyə çalışan, “oxuma, tar, istəmir səni proletar!” devizli sovet dövründə - “yen... Ətraflı

Ömrün və sənətin keşməkeşli yollarında

   Dirijorluq kollektiv musiqi ifaçılığında ən məsuliyyətli işdir. Ansamblın həmahəng ifasına, ifanın texniki kamilliyinə görə dirijor cavabdehdir. Bu yazıda ilk hərbi dirijorlarımızdan Niyazi Kərimovun ömür və sənət yolundan söz açacağıq.   &nbs... Ətraflı

Təqvim 3-5 may

   Azərbaycan       3 may 1857 - Yazıçı, tərcüməçi, teatrşünas Əsgər ağa Haqverdi bəy oğlu Gorani (Adıgözəlov; 1857-1910) Goranboy rayonunun Goran-Boyəhmədli kəndində doğulub. 1873-cü il martın 10-da milli peşəkar teatrım... Ətraflı

Əhməd Cavad...

   “Olsun bizim bütün ellər Qurban Türkün bayrağına!” deyib qurban getmiş şərəfli bir ad      O, insanlarla bahəm, Qara dənizi də Türkün bayrağına baxdırıb çırpındıranda, yəqin, Xəzər də Azərbaycanın &ldquo... Ətraflı

“Elim üçün şirin candan keçərəm mən...”

   Ədəbiyyat tarixində qələmini süngüyə çevirən, vətəninin müdafiəsinə qalxan vətənpərvər şairlər çox olub. Belə qələm sahiblərindən biri də ünlü türkmən şairi Seyidnəzər Seydidir.    Şair haqqında qaynaqlarda müfəssəl məlumat... Ətraflı