Xatirə təqvimi 31 mart – 4 aprel

Azərbaycan   31 mart 1861 – Azərbaycan xanəndəlik sənətinin görkəmli nümayəndəsi, bənzərsiz muğam ifaçısı, Xalq artisti Cabbar Qaryağdıoğlu (1861 – 20.4.1944) Şuşada doğulub. 1906-1912-ci illərdə Kiyev, Moskva və Varşavada ilk azərbaycanlı xanəndə olaraq ifası qramm... Ətraflı

Mədəniyyətimizin böyük hamisi – İllərin xronikasından (20)

Ümummilli lider Heydər Əliyev böyük siyasətdə olduğu bir qərinədən artıq dövrdə, doğma xalqının taleyində tarixi rol oynamaqla bərabər, mədəni irsimizin qorunması və zənginləşdirilməsi, milli incəsənətin, ədəbiyyatın inkişafı, respublikada mədəni-maarif işinin qabaqcıl səviyyədə ... Ətraflı

Sənətşünas Məmmədağa Tərlanovun yaradıcılığı

Azərbaycanda təsviri sənət sahəsinin tədqiqi, tədrisi və təbliği istiqamətində onun mühüm xidmətləri olub. Uzunmüddətli elmi, pedaqoji və ictimai fəaliyyəti ilə ölkəmizdə təsviri sənət üzrə elmi biliklərin formalaşmasına, sənətşünas mütəxəssislərin yetişməsinə t&ou... Ətraflı

Cənubi Azərbaycanın “Azərbaycan”ı kitab halında

1945-1946-cı illərdə Təbrizdə nəşr edilmiş Azərbaycan Demokratik Firqəsi Mərkəzi Komitəsinin orqanı – “Azərbaycan” qəzetinin bütün saylarının tərcümə və transliterasiyası kitab halında çapa hazırlanır. AMEA-nın akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünasl... Ətraflı

Parisdə “Əsli və Kərəm” və “Aşıq Qərib” dastanlarının əlyazmaları aşkarlanıb

AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun icraçı direktoru filologiya elmləri doktoru Paşa Kərimov Paris Milli Kitabxanasından “Əsli və Kərəm” (“Hekayəti-Kərəm” adı ilə) və “Aşıq Qərib” (“Aşıq Qərib və Şahsənəm xanım” adı ilə) ... Ətraflı

Tarixdə bu gün

Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...   222 il əvvəl...   24 mart 1801-ci ildə Rusiya imperiyasında növbəti saray çevrilişi olub. Oğlu Aleksandrın razılığı ilə çar I Pavel qətlə yetirilib. Bundan sonra Rusiya taxt-tacında I Aleksandrın 24 illik çarlığı b... Ətraflı

Xatirə təqvimi 24-30 mart

Azərbaycan   24 mart 1872 – Yazıçı, dramaturq, publisist, Əməkdar incəsənət xadimi  Məmməd Səid Hacağa oğlu Ordubadi (1872 – 1.5.1950) Naxçıvanın Ordubad şəhərində doğulub. “Dumanlı Təbriz”, “Qılınc və qələm”, “Döyüşən şəhər... Ətraflı

Mədəniyyətimizin böyük hamisi – İllərin xronikasından (19)

Ümummilli lider Heydər Əliyev böyük siyasətdə olduğu bir qərinədən artıq dövrdə, doğma xalqının taleyində tarixi rol oynamaqla bərabər, mədəni irsimizin qorunması və zənginləşdirilməsi, milli incəsənətin, ədəbiyyatın inkişafı, respublikada mədəni-maarif işinin qabaqcıl səviyyədə ... Ətraflı

Milli opera səhnəmizdən keçən təkrarsız sənət ulduzu

Bu il milli opera səhnəmizin ilk qadın ifaçılarından Xalq artisti Fatma Muxtarovanın anadan olmasının 130 illiyidir. Bənzərsiz sənəti ilə yaddaşlarda dərin iz qoyan səhnə xadiminin şöhrəti ölkəmizin hüdudlarından kənara da yayılıb. Yubiley ilində aktrisanın ömür və sə... Ətraflı

Novruz bayramı: milli və ümumbəşəri miras

Azərbaycan xalqının düşüncəsində, mənəvi dəyərlər sistemində Novruz bayramının xüsusi yeri var. Ayin və adətlərinin izi min illər öncəyə gedib çıxan Novruz bir sıra Şərq ölkələrində yeni ili simvolizə edir. Birləşdirici, əməyə, bərabərliyə çağırış, eyni zamanda... Ətraflı