Xatirə təqvimi 12–14 aprel

Azərbaycan   12 aprel 1889 – Məşhur xanəndə, Xalq artisti Seyid Şuşinski (Mir Möhsün ağa Seyid İbrahim oğlu; 1889 – 1.11.1965) Füzuli rayonunun Horadiz kəndində anadan olub. 1930-60-cı illərdə Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının solisti olub, pedaqoji fəaliyyət g&... Ətraflı

Tarixdə bu gün

Olaylar, faktlar (8-11 aprel)   388 il əvvəl...   11 aprel 1635-ci ildə növbəti Səfəvi-Osmanlı müharibəsi (1623-1639) gedişində türk qoşunları İrəvan qalasını geri alıblar. Qala 1604-cü ildə Səfəvi-Osmanlı müharibəsi (1603-1612) zamanı I şah Abbas tərəfindən tutulm... Ətraflı

Xatirə təqvimi 8–11 aprel

Azərbaycan   8 aprel 1956 – Əməkdar artist, tanınmış müğənni, bəstəkar Yaqub Zurufçu (1956 – 14.9.2021) Cənubi Azərbaycanın Təbriz şəhərində anadan olub. 8 aprel 2021 – Əməkdar incəsənət xadimi, televiziya rejissoru Məhərrəm Əlisəftər oğlu Bədirzadə (13.1.1945 &nda... Ətraflı

Tarixdə bu gün

Olaylar, faktlar (5-7 aprel)...   209 il əvvəl...   6 aprel 1814-cü ildə Rusiya, Prussiya, Avstriya və Britaniya müttəfiq qoşunlarının Parisə daxil olması ilə Napoleon Bonapart taxt-tacdan əl çəkib. Müttəfiqlər Napoleonun imperator titulunu (formal olaraq) saxlamaqla,... Ətraflı

Xatirə təqvimi 5–7 aprel

Azərbaycan   5 aprel 1909 – Tanınmış bəstəkar Asəf Zeynalabdin oğlu Zeynallı (1909 – 27.10.1932) Şuşada doğulub. Musiqi tariximizdə yeni janrların yaradıcısı, simfonik, kamera-vokal və instrumental əsərlərin, uşaqlar üçün ilk musiqi əsərinin (“Uşaq süitas... Ətraflı

Tarixdə bu gün

Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...   167 il əvvəl...   30 mart 1856-cı ildə Krım müharibəsinin (1853-1856) yekunlarına dair Parisdə Fransa, Prussiya, Britaniya, Türkiyə, Rusiya arasında sülh müqaviləsi imzalanıb. Müharibə nəticəsində mövqelərini x... Ətraflı

Xatirə təqvimi 31 mart – 4 aprel

Azərbaycan   31 mart 1861 – Azərbaycan xanəndəlik sənətinin görkəmli nümayəndəsi, bənzərsiz muğam ifaçısı, Xalq artisti Cabbar Qaryağdıoğlu (1861 – 20.4.1944) Şuşada doğulub. 1906-1912-ci illərdə Kiyev, Moskva və Varşavada ilk azərbaycanlı xanəndə olaraq ifası qramm... Ətraflı

Tarixdə bu gün

Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...   222 il əvvəl...   24 mart 1801-ci ildə Rusiya imperiyasında növbəti saray çevrilişi olub. Oğlu Aleksandrın razılığı ilə çar I Pavel qətlə yetirilib. Bundan sonra Rusiya taxt-tacında I Aleksandrın 24 illik çarlığı b... Ətraflı

Xatirə təqvimi 24-30 mart

Azərbaycan   24 mart 1872 – Yazıçı, dramaturq, publisist, Əməkdar incəsənət xadimi  Məmməd Səid Hacağa oğlu Ordubadi (1872 – 1.5.1950) Naxçıvanın Ordubad şəhərində doğulub. “Dumanlı Təbriz”, “Qılınc və qələm”, “Döyüşən şəhər... Ətraflı

Tarixdə bu gün

Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...   195 il əvvəl...   20 mart 1828-ci ildə çar I Nikolay Türkmənçay müqaviləsini (10 fevral 1828-ci il) təsdiq edib və Rusiyaya birləşdirilmiş İrəvan və Naxçıvan xanlıqları ərazisində “Erməni vilayəti”... Ətraflı