Tarixdə bu gün

Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...   369 il əvvəl...   21 yanvar 1654-cü ildə Pereyaslav radasında Ukraynanın Rusiyaya birləşdirilməsi barədə qərar qəbul edilib. Ukrayna getmanı Boqdan Xmelnitskinin təşəbbüsü ilə çıxarılan qərara əsasən, Krım və Qərbi Ukr... Ətraflı

Xatirə təqvimi 18–20 yanvar

Azərbaycan   18 yanvar 1925 – Tarixçi alim, pedaqoq Qasım Səfər oğlu Qasımov (1925 – 2.11.1991) anadan olub. 18 yanvar 1927 – Xalq artisti, dirijor Kamal Cahanbaxış oğlu Abdullayev (1927 – 5.12.1997) anadan olub. Akademik Opera və Balet Teatrında çalışıb. 1... Ətraflı

Tarixdə bu gün

Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...   222 il əvvəl...   18 yanvar 1801-ci ildə Gürcü knyazlığı (Kartli-Kaxeti) Rusiyaya birləşdirilib. Çar I Pavel bununla bağlı fərman imzalayıb. Rusiya imperiyasının Cənubi Qafqaza yürüşü başlanıb.   152 il ... Ətraflı

Xatirə təqvimi 13-17 yanvar

Azərbaycan   13 yanvar 1894 – Xalq artisti Qriqori Mixayloviç Sorin (1894 – 10.1.1973) Rusiyanın Tver vilayətində anadan olub. Moskva teatrlarında çalışıb, 1946-cı ildən Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının aktyoru olub. 13 yanvar 1897 – Dövlət xadimi, ... Ətraflı

Tarixdə bu gün

Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...   291 il əvvəl... 16 yanvar 1732-ci ildə Səfəvi dövləti ilə Osmanlı imperatorluqları arasında Qafqaza nəzarət uğrunda növbəti müharibənin yekunu olaraq Kirmanşah sülh müqaviləsi bağlanıb. Müqavilənin şərtlərinə əsasən... Ətraflı

Tarixdə bu gün

Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...   416 il əvvəl... 8 yanvar 1607-ci ildə Səfəvi dövləti ilə Osmanlı imperatorluğu arasında növbəti müharibə (1603-1612) gedişində türk qoşunlarının əlində olan Bakıda xalq üsyanı başlayıb. Bundan istifadə edən Səfəvi qoşunl... Ətraflı

Xatirə təqvimi 10-12 yanvar

Azərbaycan   10 yanvar 1929 – Tanınmış dilçi alim, AMEA-nın müxbir üzvü Afad Məhəmməd oğlu Qurbanov (1929 – 26.9.2009) Qərbi Azərbaycanın (Ermənistan SSR) Kalinino rayonunun Qızıl Şəfəq kəndində doğulub. “Müasir Azərbaycan ədəbi dili”, “A... Ətraflı

Tarixdə bu gün

Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...   342 il əvvəl... 3 yanvar 1681-ci ildə çar Rusiyası və Osmanlı imperiyası (Krım xanlığı da Osmanlı tərəfində olmaqla) arasında müharibənin (1672-1681) yekunlarına dair Baxçasaray sülhü imzalanıb. Müqaviləyə g&oum... Ətraflı

Xatirə təqvimi 3-9 yanvar

Azərbaycan   3 yanvar 1907 – Məşhur pianoçu, Xalq artisti, professor Kövkəb Kamil qızı Səfərəliyeva (1907 – 27.6.1985) anadan olub. Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında (indiki Bakı Musiqi Akademiyası) dərs deyib, konservatoriyanın nəzdində Orta ixtisas musiqi məkt... Ətraflı

Tarixdə bu gün

Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...   210 il əvvəl... 31 dekabr 1812-ci ildə Rusiya-İran müharibəsi (1804-1813) gedişində Şimali Azərbaycan torpaqlarında işğalçılıq yürüşünü davam etdirən rus qoşunları Lənkəran xanlığının mərkəzi olan Lənkəran qalasın... Ətraflı