Tarixdə bu gün

Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...   298 il əvvəl... 12 iyul 1724-cü ildə Osmanlı imperiyası ilə Rusiya arasında İstanbul müqaviləsi bağlanıb. Sənəddə Rusiya ilə Səfəvi dövləti arasında 1723-cü ilin 12 sentyabrında bağlanmış Peterburq müqaviləsinin şərtləri... Ətraflı

Tarixdə bu gün

Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...   260 il əvvəl... 9 iyul 1762-ci ildə Rusiyada növbəti saray çevrilişi olub. İmperator III Pyotrun həyat yoldaşı Yekaterina imperiya qvardiyasının köməyi ilə ərini hakimiyyətdən uzaqlaşdırıb və özünü imperatri&ccedi... Ətraflı

Xatirə təqvimi 9–13 iyul

Azərbaycan   9 iyul 1835 – Görkəmli şair və maarifçi Seyid Əzim Şirvani (Seyid Əzim Seyid Məhəmməd oğlu Mir Cəfərzadə; 1835 – 20.5.1888) Şamaxıda anadan olub. Azərbaycan lirik və satirik poeziyasını zənginləşdirib, “Əkinçi”, “Ziya” qəzetlər... Ətraflı

Tarixdə bu gün

Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...   607 il əvvəl... 6 iyul 1415-ci ildə Avropanın məşhur mütəfəkkiri, Çexiya Reformasiyasının ideoloqu Yan Qus (1377-1415) tonqalda yandırılıb. Katolik kilsəsində islahatların tərəfdarı kimi çıxış edən və xalq kütlələrinin se... Ətraflı

Xatirə təqvimi 6–8 iyul

Azərbaycan   6 iyul 1918 – Yazıçı-tərcüməçi Şəfiqə Əli qızı Ağayeva (1918-1983) Ağdamda anadan olub. Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının inkişafına töhfələr verib. Rus yazıçılarının uşaq və yeniyetmələr üçün hekayə və povestlərini dilimizə tərc&uu... Ətraflı

Tarixdə bu gün

Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...   453 il əvvəl... 1 iyul 1569-cu ildə Polşa və Litva knyazlıqları birləşərək Reç Pospolita dövlətini yaradıblar. Lyublin uniyası hələ 1385-ci ildən başlanan birləşmə prosesinin yekunu idi. Reç Pospolita XVIII əsrin sonunda Rusiy... Ətraflı

Xatirə təqvimi 2–5 iyul

Azərbaycan   2 iyul 1892 – Yazıçı, maarif və mədəniyyət xadimi Tağı Abbas oğlu Şahbazi (Simürq; 1892-1937) Bakıda anadan olub. Respublika xalq maarif komissarının müavini, Azərbaycan Dövlət Universitetinin rektoru işləyib. “Ağanın kənizi”, “Aldanmış... Ətraflı

Tarixdə bu gün

Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...   397 il əvvəl... 30 iyun 1625-ci ildə növbəti Səfəvi-Osmanlı müharibəsi (1623-1639) gedişində Şah Abbasın qoşunları gürcü çarlıqlarının birləşmiş qüvvələrinə qalib gəlib, bölgəni yenidən nəzarətə götü... Ətraflı

Xatirə təqvimi 29 iyun – 1 iyul

Azərbaycan   29 iyun 1958 – Əməkdar artist Elçin Qəzənfər oğlu Həmidov (1958 – 4.3.2011) Bakıda doğulub. Musiqili Komediya Teatrının aktyoru olub.     30 iyun 1812 (yeni təqvimlə 12 iyul) – Mütəfəkkir yazıçı, dramaturq Mirzə Fətəli Axundzadə (... Ətraflı

Xatirə təqvimi 25-28 iyun

Azərbaycan   25 iyun 1907 – Xalq artisti Sona Salman qızı Hacıyeva (1907 – 24.12.1979) Şəkidə doğulub. 1923-cü ildən Akademik Dram Teatrının aktrisası olub. “Bəxtiyar”, “O olmasın, bu olsun”, “Qızmar günəş altında”, “Səhər” f... Ətraflı