Xatirə təqvimi 5–10 avqust

Azərbaycan   5 avqust 1890 – Opera müğənnisi, Xalq artisti Məmmədtağı Abbas oğlu Bağırov (1890 – 16.4.1961) Bakıda doğulub. 1925-ci ildən Opera və Balet Teatrının solisti olub. 5 avqust 1896 – Xalq artisti, vokalçı Roman Maksimoviç Trifonov (1896–1966)... Ətraflı

Tarixdə bu gün

Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...   731 il əvvəl... 1 avqust 1291-ci ildə İsveçrə Konfederasiyası yaranıb. İsveçrənin üç kantonu (Şvis, Uri, Untervalden) qonşu Avstriyanın hücumlarından birgə müdafiə məqsədilə “əbədi ittifaq” bağlayı... Ətraflı

Tarixdə bu gün

Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...   299 il əvvəl... 28 iyul 1723-cü ildə Çar I Pyotrun göndərdiyi rus qoşunları Bakını işğal edib. Bakı hakimi Məhəmmədhüseyn bəy sürgünə göndərilib. Bu, Rusiyanın Azərbaycan üzərinə birinci işğalçılı... Ətraflı

Xatirə təqvimi 30 iyul – 4 avqust

Azərbaycan   30 iyul 1896 – Xalq artisti Marqarita Matveyevna Annenskaya (1896-1965) Tiflisdə doğulub. 1930-cu ildən Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının aktrisası olub. 30 iyul 1928 – Maarif və mədəniyyət xadimi, teatr təşkilatçısı Həbib bəy Mahmudbəyov (1864–1928... Ətraflı

Xatirə təqvimi 22–26 iyul

Azərbaycan   27 iyul 1991 – Əməkdar incəsənət xadimi, pianoçu, “Dan ulduzu” instrumental ansamblının yaradıcısı Gülarə Əziz qızı Əliyeva (17.11.1933 – 1991) vəfat edib. “Şüştər” rapsodiyası, “Humayun” süitası, “Bayatı-k... Ətraflı

Tarixdə bu gün

Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...   218 il əvvəl... 27 iyul 1804-cü ildə Rusiya-İran müharibəsində (1804-1813) ilk toqquşma – Üçmüədzin döyüşü olub. İrəvan xanlığının ərazisindəki Üçmüədzin kəndi (indiki Ermənistanın... Ətraflı

Tarixdə bu gün

Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...   620 il əvvəl... 20 iyul 1402-ci ildə Ankara yaxınlığında Əmir Teymurun qoşunları ilə Sultan İldırım Bəyazidin başçılıq etdiyi Osmanlı ordusu arasında tarixi döyüş olub. Asiyanın böyük hissəsinə hökmran olan  ... Ətraflı

Xatirə təqvimi 22–26 iyul

Azərbaycan   22 iyul 1884 – Filosof və tarixçi, Azərbaycan Elmlər Akademiyasının akademiki Aleksandr Osipoviç Makovelski (1884-1969) anadan olub. 1920-1960-cı illərdə Bakı Dövlət Universitetində dərs deyib, akademiyanın Fəlsəfə İnstitutunun direktoru olub. 22 iyul 1941 ... Ətraflı

Tarixdə bu gün

Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...   569 il əvvəl... 17 iyul 1453-cü ildə Avropa tarixində ən uzun savaş – Fransa ilə İngiltərə arasındakı “Yüzillik müharibə” (1337-1453, fasilələrlə) başa çatıb. Müharibədə son döyüş Bordo yaxı... Ətraflı

Xatirə təqvimi 19–21 iyul

Azərbaycan   19 iyul 1915 – Xalq artisti, opera müğənnisi (bariton) Ağababa Balağa oğlu Bünyadzadə (1915 – 17.12.1974) Bakının Kürdəxanı kəndində doğulub. 1938-ci ildən Akademik Opera və Balet Teatrının solisti olub.   20 iyul 1903 – Əməkdar incəsənət xadim... Ətraflı