Təqvim 1-4 avqust

Azərbaycan 1 avqust Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günüdür. 2001-ci il avqustun 1-dən ölkə ərazisində bütün idarə-müəssisələr, təşkilatlar, Azərbaycan dilində nəşrlər latın qrafikalı əlifbaya keçib. Bu tarixi proses Prezident Heydər Əliyevin 18 iyun ... Ətraflı

Təqvim 28-31 iyul

Azərbaycan 28 iyul 1723 – Çar I Pyotrun göndərdiyi qoşunlar Bakını işğal edib. Bakı hakimi Məhəmmədhüseyn bəy sürgünə göndərilib. Bu, Rusiyanın Azərbaycan üzərinə birinci işğalçılıq yürüşü idi. 1735-ci ildə ruslar Səfəvi dövləti i... Ətraflı

İllər öncə qəzetlər nədən yazırdı?

Seçmələr mətnlərin orijinallığı (yazı üslubu, orfoqrafiyası) saxlanılmaqla təqdim edilir. Dövrün mətbu nümunələrinin əldə olunmasında göstərilən köməyə görə Milli Kitabxanaya təşəkkür edirik.   60 il əvvəl...   Kitabxana işçilərinin res... Ətraflı

Təqvim 25-27 iyul

Azərbaycan 25 iyul 1919 – Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin nizami ordu hissələri Muğan-Lənkəran bölgəsindəki üsyanı yatırıb. 1919-cu ilin mayında bölgədəki rus əhalisi (çar dövründə buraya köçürülmüş molokanlar) bolşeviklərin təşvi... Ətraflı

Təqvim 21-24 iyul

Azərbaycan 21 iyul 1938 – Yazıçı-dramaturq Marat Xanlar oğlu Haqverdiyev anadan olub. “Ox, qadınlar, qadınlar”, “Qısqanc ürəklər”, “Səninlə və sənsiz”, “Amerikalı kürəkən”, “Üç dəniz əfsanəsi” və s. pyeslə... Ətraflı

İllər öncə qəzetlər nədən yazırdı?

Seçmələr mətnlərin orijinallığı (yazı üslubu, orfoqrafiyası) saxlanılmaqla təqdim edilir. Dövrün mətbu nümunələrinin əldə olunmasında göstərilən köməyə görə Milli Kitabxanaya təşəkkür edirik. 70 il əvvəl...   “Ən yaxşı kütləvi mahnılar &... Ətraflı

Təqvim 18-20 iyul

Azərbaycan 18 iyul 1018 – Böyük türk mütəfəkkiri və dövlət xadimi Nizamülmülk (tam adı Əbu Əli Əl-Həsən ət-Tusi Nizamülmülk; 1018 - 14.10. 1092) anadan olub. Səlcuq sultanları Alparslan və Məlikşahın vəziri olub, “Siyasətnamə” kitabının ... Ətraflı

Təqvim 14-17 iyul

Azərbaycan 14 iyul 1905 – Aşıq Alıxan Qarayazılı (Alıxan Qurban oğlu Ömərov; 1905-1998) Gürcüstanın Qarayazı bölgəsinin Kosalı kəndində anadan olub. 14 iyul 1914 – Ədəbiyyatşünas, tərcüməçi Kövsər Məmməd qızı Tarıverdiyeva (1914-2014) İrəvan şəhə... Ətraflı

İllər öncə qəzetlər nədən yazırdı?

Seçmələr mətnlərin orijinallığı (yazı üslubu, orfoqrafiyası) saxlanılmaqla təqdim edilir. Dövrün mətbu nümunələrinin əldə olunmasında göstərilən köməyə görə Milli Kitabxanaya təşəkkür edirik. 40 il əvvəl...   Ümumittifaq sərgisi üç... Ətraflı

Təqvim (10-13 iyul)

Azərbaycan   10 iyul 1835 – Görkəmli şair və maarifçi Seyid Əzim Şirvani (Seyid Əzim Seyid Məhəmməd oğlu Mir Cəfərzadə; 1835 - 20.5.1888) Şamaxıda anadan olub. Azərbaycan lirik və satirik poeziyasını zənginləşdirib, “Əkinçi”, “Ziya” qəzetlərində ... Ətraflı