Təqvim 25-28 may

   Azərbaycan      25 may 1936 - Azərbaycan Dövlət Filarmoniyası yaradılıb. Filarmoniyanın yerləşdiyi bina 1912-ci ildə "İctimai toplantılar üçün yay binası" olaraq inşa edilmişdi. 1920-ci ildə təşkil edilən Azərbaycan Dövlət Simfoni... Ətraflı

Təqvim 22-24 may

 Azərbaycan      22 may 1888 - Yazıçı, maarif xadimi Qantəmir (Qafur Sədrəddin oğlu Əfəndiyev; 1888 - 28.1.1944) Göyçay mahalının Potu kəndində anadan olub. 1939-cu ildə Orta Asiyaya sürgün edilib, orada dünyasını dəyişib. &nb... Ətraflı

Təqvim 19-21 may

    Azərbaycan      19 may 1898 - Xalq artisti, opera müğənnisi Hüseynağa Soltan oğlu Hacıbababəyov (1898 - 10.11.1972) Şamaxıda doğulub. Opera partiyaları ilə yanaşı, muğam və xalq mahnılarının mahir ifaçısı olub.    19 ma... Ətraflı

Təqvim 15-18 may

 Azərbaycan      15 may 1893 - Görkəmli türkoloq alim, professor, şair Bəkir Vahab oğlu Çobanzadə (1893 - 13.10.1938) Krımın Simferopol qəzasının Qarasubazar kəndində anadan olub. Azərbaycanda dilçilik elmi və türkologiyanın təşəkkü... Ətraflı

Təqvim 12-14 may

   Azərbaycan      12 may 1907 - Xalq artisti, bəstəkar və pedaqoq Səid Rüstəmov (1907 - 10.6.1983) İrəvanda anadan olub. "Beş manatlıq gəlin", "Durna", "Rəisin arvadı" musiqili komediyalarının, populyar mahnıların ("Oxu, tar", “Həkim qız" və s.) m&... Ətraflı

Təqvim 8-11 may

   Azərbaycan       8 may 1910 - Görkəmli ədəbiyyatşünas alim, professor, şair Cəfər Xəndan (Cəfər Zeynal oğlu Hacıyev; 1910 - 10.8.1961) İrəvan şəhərində anadan olub.   8 may 1919 - Bəstəkar və pedaqoq, SSRİ Xalq artisti Soltan İ... Ətraflı

Təqvim 5-7 may

   Azərbaycan       5 may 1856 - Azərbaycanın ilk maarifçi qadınlarından biri, milli mətbuatımızın banisi Həsən bəy Zərdabinin ömür-gün yoldaşı Hənifə Məlikova-Abayeva (1856-1929) Şimali Qafqazın Nalçik şəhərində (Kabarda-Balk... Ətraflı

Təqvim 1-4 may

   Azərbaycan      1 may 1901 - Aşıq Bəhmən Göyçəli (Bəhmən İbrahim oğlu Qarayev; 1901-1976) anadan olub.   1 may 1910 - Xalq artisti, müğənni Sürəyya Sədrəddin qızı Qacar (1910-1992) Şuşada doğulub. Operalarda Leyli ("Leyl... Ətraflı

Təqvim 28-30 aprel

   Azərbaycan      28 aprel 1916 - Teatr rəssamı, Əməkdar incəsənət xadimi Əsgər Məmmədismayıl oğlu Abbasov (1916 - 9.2.1970) anadan olub.   28 aprel 1917 - Xalq artisti Məhluqə Sadıqova (1917 - 15.8.2003) anadan olub. 50 ilə yaxın Akademik Mill... Ətraflı

Təqvim 24-27 aprel

   Azərbaycan      24 aprel 1866 - Yazıçı-publisist, maarif xadimi Sultanməcid Hacı Murtuzəli oğlu Qənizadə (1866-1942) Şamaxıda doğulub. Teatr xadimləri haqqında xatirələr yazıb, rus yazıçılarından tərcümələr edib.   24 aprel... Ətraflı