Tarixdə bu gün

Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...   191 il əvvəl... 5 mart 1831-ci ildə Lənkəranda Rusiya işğalı əleyhinə üsyan başlayıb. Devrildikdən sonra İrana qaçan Mirhəsən xan Lənkərana gələrək üsyana başçılıq edib. Talış (Lənkəran) xanlığı Gülüstan mü... Ətraflı

Tarixdə bu gün

Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar... 192 il əvvəl... 3 mart 1830-cu ildə Azərbaycanın Car-Balakən bölgəsində çar Rusiyasının işğalçılıq siyasətinə qarşı üsyan yatırılıb. Bölgənin Rusiyaya birləşdirilməsindən sonra muxtar ərazi kimi mövcud olan Car-Balakən... Ətraflı

Xatirə təqvimi 2–4 mart

Azərbaycan 2 mart 1828 – Tarixçi, şair Əhməd bəy Cəfərqulu bəy oğlu Cavanşir (1828 – 9.1.1903) anadan olub. Qarabağ xanlığının tarixinə dair kitabın müəllifidir. Qarabağ xanlığının qurucusu Pənahəli xanın nəslindəndir, Həmidə xanım Cavanşir-Məmmədquluzadənin atasıdır. 2 mart ... Ətraflı

Tarixdə bu gün

Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...   117 il əvvəl... 26 fevral 1905-ci ildə Rusiya çarı II Nikolay Qafqazda vəziyyətə nəzarəti gücləndirmək üçün birbaşa idarəçilik – canişinlik sistemini bərpa edib. Qafqaz canişinliyi 1844-cü ildə yara... Ətraflı

Xatirə təqvimi 26 fevral – 1 mart

Azərbaycan   26 fevral 1892 – Məşhur musiqiçi Leopold Vitoldoviç Rostropoviç (1892 - 31.7.1942) Rusiyanın Voronej şəhərində doğulub. 1925-ci ildə ailəsi ilə Bakıya köçüb, 1931-ci ilədək burada yaşayıb, Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının profes... Ətraflı

Xatirə təqvimi 23–25 fevral

Azərbaycan   23 fevral 1909 – Tanınmış ədəbiyyatşünas alim, akademik Həmid Məmmədtağı oğlu Araslı (1909 – 20.11.1983) Gəncədə anadan olub. 23 fevral 1911 – Xalq artisti, rejissor, Azərbaycan musiqili teatrının yaradıcılarından Şəmsi Bədəl bəy oğlu Bədəlbəyli (1911 –... Ətraflı

Tarixdə bu gün

Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...   192 il əvvəl... 24 fevral 1830-cu ildə Azərbaycanın Car-Balakən bölgəsindəki üsyanı yatırmaq üçün Rusiya ordusunun Qafqaz korpusunun hissələri əraziyə yeridilib. General İvan Paskeviçin rəhbərlik etdiyi qoşunlar... Ətraflı

Tarixdə bu gün

Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...   409 il əvvəl... 21 fevral 1613-cü ildə Rusiya boyarları çox götür-qoy etdikdən sonra Mixail Romanovu çar elan ediblər. Rüriklər sülaləsinin süqutundan (1605) sonra çar Rusiyasında başlanan dağıl... Ətraflı

Xatirə təqvimi 19–22 fevral

Azərbaycan   19 fevral 1897 – Xalq artisti Antonina Mixaylovna Filippova (1897-1976) anadan olub. Dövlət Rus Dram Teatrında (1935-1950) aktrisa kimi fəaliyyət göstərib. 19 fevral 1921 – Əməkdar artist, tarzən Məmmədağa Məmmədhəsən oğlu Muradov (1921-1969) Bakıda anadan olu... Ətraflı

Xatirə təqvimi 16–18 fevral

Azərbaycan   16 fevral 1913 (yeni təqvimlə 1 mart) – Xalq yazıçısı, ssenarist və dramaturq Ənvər Qafar oğlu Məmmədxanlı (1913 – 19.12.1990) Göyçayda anadan olub. “Şərqin səhəri”, “Od içində”, “Şirvan gözəli” pyesləri... Ətraflı