Xatirə təqvimi 29 yanvar – 1 fevral

Azərbaycan   29 yanvar 1926 – Xalq artisti, sirk ustası, jonqlyor, illüzionist Xosrov Abdulla oğlu Abdullayev (1926 – 31.3.1980) Şamaxıda anadan olub. “Uşaqlığın son gecəsi”, “O qızı tapın” və s. filmlərdə çəkilib. 29 yanvar 1927 – Məşhur ba... Ətraflı

Tarixdə bu gün

Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...   234 il əvvəl... 26 yanvar 1788-ci ildə Avstraliya Böyük Britaniya imperiyasının nəzarətinə keçib. İngilis Artur Filippin başçılığı ilə ilk kolonistlər dəstəsi “yaşıl materikə” gəlib. Britaniyanın daxili işlər ... Ətraflı

Xatirə təqvimi 26–28 yanvar

Azərbaycan   26 yanvar 1863 – Maarifçi alim, ədəbiyyatşünas və publisist Firidun bəy Köçərli (1863-1920) Şuşada doğulub. Qori Müəllimlər Seminariyasında dərs deyib. Seminariyanın Azərbaycan bölməsinin Qazaxa köçürülməsindən sonra ona... Ətraflı

Xatirə təqvimi 22–25 yanvar

Azərbaycan   22 yanvar 1892 – Görkəmli boyakar və qrafika ustası Bəhruz Şirəli bəy oğlu Kəngərli (1892 – 7.2.1922) Naxçıvanda anadan olub. Əsərlərində Vətənin gözəlliklərini (“Gecə mənzərəsi”, “İlan dağı” və s.) tərənnüm edib. “Qa&... Ətraflı

Tarixdə bu gün

Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...   191 il əvvəl... 25 yanvar 1831-ci ildə Polşa torpaqlarında Rusiya imperiyasından ayrılmaq və Polşanın müstəqilliyini bərpa etmək uğrunda üsyan başlanıb. Polşa XVIII əsrdə Rusiya ilə Prussiya arasında bölüşdürülm&uum... Ətraflı

Tarixdə bu gün

Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...   757 il əvvəl...   20 yanvar 1265-ci ildə Londonda Vestminster Sarayında ilk ingilis parlamenti işə başlayıb. Dünya parlamentarizminin ən qocaman nümunəsi olan İngiltərə parlamenti bu gün də əsas tarixi atributlarını və mü... Ətraflı

Xatirə təqvimi 19–21 yanvar

Azərbaycan   19 yanvar 1873 – Azərbaycanın ilk maarifçi qadınlarından Həmidə xanım Əhmədbəy qızı Məmmədquluzadə-Cavanşir (1873 – 6.2.1955) Ağcabədi rayonunun Kəhrizli kəndində anadan olub. Qafqaz Müsəlman Qadınları Xeyriyyə Cəmiyyətinin yaradıcılarındandır. Ömü... Ətraflı

Tarixdə bu gün

Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...   322 il əvvəl... 17 yanvar 1700-cü ildə Rusiya çarı I Pyotr ölkə əhalisinin Avropa geyiminə keçməsinə dair fərman verib. Məcburi qaydada həyata keçirilən fərman Rusiyanın avropalaşmasının başlanğıcı idi. I Pyotrun g... Ətraflı

Xatirə təqvimi 14–18 yanvar

Azərbaycan   14 yanvar 1879 – Tiflisdə “Ziya” (“Ziyayi-Qafqaziyyə”) qəzetinin ilk nömrəsi çapdan çıxıb. Bu, 1877-ci ildə bağlanan “Əkinçi”dən sonra Azərbaycan dilində ikinci qəzet idi. Redaktoru və naşiri Səid Ünsizadə ola... Ətraflı

Xatirə təqvimi 10–13 yanvar

Azərbaycan   10 yanvar 1929 – Tanınmış dilçi alim, AMEA-nın müxbir üzvü Afad Məhəmməd oğlu Qurbanov (1929 – 26.9.2009) Qərbi Azərbaycanın (Ermənistan SSR) Kalinino rayonunun Qızıl Şəfəq kəndində doğulub. “Müasir Azərbaycan ədəbi dili”, “A... Ətraflı