Səhra gəmisi

  Dövlətdə dəvə...      Lökbatan, Dəvəçi, Lök qalası və s. bu kimi toponimlər dəvəçiliyin respublikamızda ta qədimdən geniş yayıldığını göstərir. Dəvə tarixən səhra və yarımsəhra ölkələrdə yük daşımaq vasitəsi olub. Ona görə də insanlar onu bəzən “səhra gəmisi” adl... Ətraflı

Əlvan metal üzərində döymə sənəti

   Zeydulla Ağayev 40 ildir bu el sənətinin yol yoldaşıdır      Döymə sənətinin bir neçə min illik yaşı var. Ən qədim döymələr Misir piramidalarında tapılıb. Zaman keçdikcə döymələrin müxtəlif formaları meydana gəlib. Tədricən ağac, daş üzərində döymə və ... Ətraflı

Milli mədəniyyət tariximizin tədqiqinə dəyərli töhfə

   Zəngin və qədim köklərə malik Azərbaycan mədəniyyətinin milli-mənəvi aspektlərdən tədqiqi və təbliği kulturologiyamız qarşısında dayanan ümdə vəzifələrdəndir. Dünyada mədəniyyətlərin dialoqunun kəsb etdiyi aktuallığı, xalqların, müxtəlif millətlərin təmsilçilərinin mədəni dəyərlər ... Ətraflı

Mənəvi dəyərlərin tərbiyəvi rolu

   Bütün dövrlərdə insanların mənəvi aləmi, əxlaq normaları və gerçək aləmə baxışları ilə bağlı adət və ənənələrin yaradıcısı xalq olub. Aydındır ki, bizim hər birimiz erkən yaşdan milli adət və ənənələrin əhatəsində böyüyürük.      Həyatda qarşılaşdığımı... Ətraflı

Oxucunun kitabxanaya gəlməsi üçün ilk növbədə orada yaxşı şərait olmalıdır”

   Lətifə Məmmədova: “Kompyuter texnologiyalarını bilməyən mütəxəssislər kitabxanada işləyə bilməz”      Son illər ölkəmizdə kitabxana işinin yaxşılaşdırılması haqqında qəbul edilən qərarların icrası bu sahənin inkişafında ciddi dönüş yaradıb. Bu sır... Ətraflı

Bəsləsən, atlas olar tut yarpağından...

   Folklorumuzda, dilimizdə zəriflik və incəliyin bənzətmə nümunəsi olan “ipək” sözü qədər bəlkə də işlək ifadə yoxdur: ipək kimi zərif, ipək kimi yumşaq, ipək xasiyyət və s. Bəs bu poetik deyimi ortaya çıxaran ipək parçanın ərsəyə gəlməsi hansı mərhələlərdən keçir? Kəlağayıya, köynəy... Ətraflı

Yadındamı, Şam?..

   Bir şair isə həmişə sənə belə deyər və yazardı: “Salam, Kam!..”      O tələbə-şair dostumuz - Nüsrət Kəsəmənli öz dost-tostlarını sənin adınla başlayıb-bağlayardı həmişə - təkrarsız dostumuz Kamal! Bu, nəinki bizim, onun milyonlarla oxucusunun da yadın... Ətraflı

Birgə layihələr mədəniyyətlərin dialoquna töhfə verir

   Pol Klementson: «Dikkens ili» Azərbaycanın mədəni həyatında da mühüm hadisədir      Bu il, ölkəmizdə olduğu kimi, dünyada da bir sıra görkəmli ədəbiyyat və incəsənət xadimlərinin yubileyləri qeyd olunur. Belə şəxsiyyətlərdən biri də ingilis yazıçısı Ça... Ətraflı

Fəsli-qışın Xıdır Nəbi bayramı

   Ta qədimdən xalq təqvimində qış fəsli iki əsas mərhələyə - 40 gün sürən böyük çilləyə (22 dekabr - 31 yanvar) və kiçik çilləyə (1 fevral - 20 fevral) bölünüb, sonrakı 30 gün isə boz ay adlanıb. Fevralın 1-də qış fəslinin ən soyuq günləri, qar-çovğunlu dövrü olan kiçik çillə başlayı... Ətraflı

Sağlamlığınızı şəfalı əllərə etibar edin

   Bakıda Türkiyənin "Güvən" xəstəxanasının nümayəndəliyi fəaliyyətə başladı      Yanvarın 25-də «Hilton Bakı» hotelində Ankara “Güvən” xəstəxanasının Bakı nümayəndəliyinin açılmasına həsr olunmuş mərasim keçirildi. Xəstəxana Türkiyənin səhiyyə sahəsində ... Ətraflı